kritikus I. szinonimái

melléknév
 • bíráló, vizsgálódó, boncolgató, gáncsoskodó, szőrszálhasogató, hiperkritikus (pejoratív)
 • vitás, vitatott, válságos
 • döntő, súlyos, meghatározó

kritikus II. szinonimái

főnév
 • műbíráló, ítész (régies), műítész (régies), műértő, bíráló, recenzens (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kamara

főnév
 • parlament, képviselőház
 • testület, hatóság, számvevőszék
 • (régies): kincstár
 • (tájnyelvi): kamra, éléskamra
 • rakhely (régies), raktár

gödör

főnév
 • mélyedés, horhó, kátyú, vápa (régies), üreg, akna, verem, lyuk, horpadás, katlan, süllyedés, odú, tárna, szakadék, medence, teknő, kopolya (tájnyelvi), padmaly (tájnyelvi), bögödik (tájnyelvi), lövészteknő (szleng)
 • sírgödör, sírverem, sír
 • gödröcske, grüberli (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kritikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

köröz

ige
 • kering, körben jár, (levegő) áramlik, cirkulál
 • üldöz, nyomoz, kerestet, kurrentál (régies)

ki-ki

névmás
 • mindenki, minden egyes, mindegyik
 • egyenként, fejenként, személyesen, egyénileg, külön-külön

kiegészít

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, kitold, told, toldoz, ráad, pótol, kipótol, kompletál (idegen), kibővít, kiterjeszt, kitágít, gyarapít, nagyobbít, kikerekít

kaláka

főnév
 • (tájnyelvi): munkaközösség
 • munkacsapat, bijak (tájnyelvi)
 • (régies): közmunka
 • táncmulatság, vigalom
 • ajándék
 • (tájnyelvi): bevádolás

közétkeztetés

főnév
 • üzemi étkezés, menza

légzés

főnév
 • lélegzés
 • lélegzetvétel

tökéletesség

főnév
 • tökély, hibátlanság, teljesség, kifogástalanság, hiánytalanság, perfekció (idegen)

időveszteség

főnév
 • késedelem, időhátrány, halogatás, haladék, időhiány

hunyó

melléknév
 • kialvóban levő
 • lehanyatló, leáldozó, eltűnő

felölel, fölölel

ige
 • fölemel, ölbe fog, fölfog, fölvesz, karjába vesz
 • tartalmaz, magában foglal, kiterjed (valamire), átfog, beleért
 • betölt, elfoglal, beleszámít, áll (valamiből)

inger

főnév
 • hatás, irritáció (szaknyelvi), stimulus (szaknyelvi), impulzus (szaknyelvi), indíték, lökés, késztetés, ingerencia (tréfás)
 • szükséglet

lelkiállapot

főnév
 • kedélyállapot, hangulat, kedv, diszpozíció (szaknyelvi)
 • közérzet

maholnap

határozószó
 • nemsokára, előbb-utóbb, csakhamar, hamarosan, rövidesen, a közeljövőben, közelesen (tájnyelvi), kisvártatva (választékos)

átkutat

ige
 • átvizsgál, átnéz, végignéz, végigkeres, végigpásztáz, átfésül, motoz, tűvé tesz, végigböngész, összekeres, végigkotorász (bizalmas), felhajhász (tájnyelvi), kiszelel (tájnyelvi)
 • megmotoz

nekigyürkőzik

ige
 • hozzálát, hozzáfog, hozzákezd, nekifog, nekilát, nekiveselkedik, nekifekszik, nekidurálja magát (bizalmas), nekibuzdul, nekilódul, rászánja magát, nekikészül, hozzákészül, nekifohászkodik, megfogja a dolog végét, nekihuzakodik (tájnyelvi)
 • nekivetkőzik, felgyűri az inge ujját, nekitürkőzik (tájnyelvi), köpi a markát, felgyürkőzködik (tájnyelvi)

megvalósíthatatlan

melléknév
 • kivihetetlen, keresztülvihetetlen, elképzelhetetlen, utópisztikus, lehetetlen, illuzórikus, impraktikábilis (idegen), elérhetetlen, halva született, életképtelen, irreális, képtelen

krumplipüré

főnév
 • burgonyapüré, tört burgonya, tört krumpli (tájnyelvi)

köpeny

főnév
 • köpönyeg, felsőkabát, felöltő, lebernyeg, körgallér, pelerin, vállravető, palást, tóga (régies), plundra (régies), malaclopó (tréfás), mantil (régies), ebenlógó (tájnyelvi), kacagány (régies)
 • (szaknyelvi): gumiabroncs, autógumiburok, autógumi
 • köntös

látszik

ige
 • érzékelhető, látszódik (tájnyelvi), mulatozik (tájnyelvi), feltetszik (tájnyelvi)
 • (valamilyennek): mutatkozik, tűnik, fest, tetszik, bizonyul

megszüntetés

főnév
 • beszüntetés, megsemmisítés, eltörlés, eloszlatás, berekesztés, lezárás
 • érvénytelenítés, hatálytalanítás, hatályon kívül helyezés
 • orvoslás

kutyaszar

főnév
 • (durva): kutyagumi, kutyakaki

kimondott

melléknév
 • határozott, igazi, valóságos, valódi, nyilvánvaló, kifejezett, szembetűnő, szembeszökő, észrevehető, kivehető, megfigyelhető, szemmel látható, kétségtelen, félreérthetetlen, jellegzetes, kihangsúlyozott, erős
 • szóbeli, beszélt, íratlan

leereszkedik

ige
 • aláereszkedik, alászáll, alábbszáll, lemegy, lemászik, legördül
 • (repülőgép): landol, leszáll, földet ér
 • (valakihez): lehajol, lealacsonyodik, megalázkodik

megül

ige
 • (lovat): meglovagol
 • (valahol): üldögél, elül, tanyázik
 • (ünnepet): megünnepel, megül, megtart, megrendez, megemlékezik
 • (tájnyelvi): (tyúk) kotlik
 • (régies): elfoglal, bevesz, megszáll