1 szinonimái

főnév
 • hópehely, hópihe, hókristály
 • hóréteg
 • (jelzőként): hófehér, fehér
 • ősz
 • (szleng): kokain, kábítószer

2 szinonimái

főnév
 • hónap

3 szinonimái

módosítószó
 • hé!, halló!
 • megállj!

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hitehagyott

melléknév
 • hittagadó, hitehagyó, hitáruló, hitszegő, eretnek, renegát, aposztata (választékos), hittőlszakadt (régies)
 • elvtagadó, elpártolt, esküszegő, hűtlen, áruló, csalárd, csalfa, hamis, hívtelen (régies)

dohányos

melléknév, főnév
 • dohányzó, bagós (bizalmas), nikotinista, cigarettázó, tabakos (régies), cigáros (tájnyelvi), szivarozó, pipás, pipázó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hely

főnév
 • tér, térköz, zug, terület, térség
 • helyszín, vidék, helység, tájék
 • fekvés, elhelyezés
 • ülés, ülőhely, férőhely, placc (bizalmas)
 • helyszín, színhely
 • lelőhely, locus (szaknyelvi)
 • (megbízható): hírforrás
 • helyezés, sorrend
 • körülmény, helyzet, szerep, állapot, viszony
 • munkahely, alkalmazás, állás, státusz, pozíció, poszt

gyámhatóság

ige
 • gyámügy (bizalmas), árvaszék

gondnokság

főnév
 • kuratórium, felügyelőség, felügyelet
 • gyámság, gyámkodás, kuratéla (régies)

filctoll

főnév
 • rosttoll, rostirón

hímez-hámoz

ige
 • kertel, köntörfalaz, elhomályosít, mellébeszél, csűri-csavarja a dolgot, ötöl-hatol, kibújik a válasz alól, hümmög-hámmog (tájnyelvi) Sz: kerülgeti, mint macska a forró kását
 • húzódozik, el-elmaradozik, kelletlenül csinál, hámfázik (tájnyelvi)

illegalitás

főnév
 • törvénytelenség, jogtalanság, törvényellenesség

reális

melléknév
 • valóságos, valódi, valószerű, valós, tényleges, létező, kézzelfogható, életszerű, életszagú (bizalmas)
 • dologi, anyagi, földi
 • ésszerű, józan
 • megvalósítható, teljesíthető, realisztikus (idegen), keresztülvihető, kivihető, megalapozott, használható, gyakorlatias
 • realista

február

főnév
 • másodhó (régies), Halak hava (régies), Böjtelő hava (régies), télutó (választékos), böjtelő (régies)

ezüstpróba

főnév
 • fémjelzés

csehó

főnév
 • (szleng): italmérés, italbolt, ivó, kiskocsma, kocsma, lebuj (szleng), cseherli (bizalmas), kricsmi (szleng), klimó (szleng), piálda (szleng), késdobáló (szleng), borkimérés, borharapó, borkóstoló

felelősség

főnév
 • kötelezettség, ódium (választékos), obligó (régies), tartozás, számadás, kötelem (régies), jótállás, kezesség, szavatosság

inger

főnév
 • hatás, irritáció (szaknyelvi), stimulus (szaknyelvi), impulzus (szaknyelvi), indíték, lökés, késztetés, ingerencia (tréfás)
 • szükséglet

jómadár

főnév
 • csibész, mihaszna, díszpéldány, díszpinty, díszvirág, mákvirág, jó firma, jópipa, jó cég, semmirekellő, gazfickó, csirkefogó, jó cenk (tájnyelvi), jó mag (tájnyelvi)

kötöz

ige
 • köt, odaerősít, összefűz, madzagol (bizalmas), csomóz
 • kévéz
 • bekötöz, pólyáz

kijavít

ige
 • megjavít, helyreállít
 • átjavít, helyesbít, helyreigazít, módosít
 • kipofoz (bizalmas), reparál, tataroz, befoltoz, kiigazít, rendbe hoz, korrigál, emendál (régies), restaurál, helyrehoz, jóvátesz, rekonstruál, renovál, bestoppol

hódítás

főnév
 • diadal, győzelem, nyerés, siker, előretörés
 • leigázás
 • birtok, zsákmány, foglalás (régies)

hébe-hóba

határozószó
 • ritkán, néha, néha-néha, olykor-olykor, hellyel-közzel, időközönként, időnként, időről időre, hébe-korba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, nagy ritkán, alkalmilag, alkalomadtán, esetenként, kivételesen, nagy néha, néhanapján, közben-korban (tájnyelvi), hébe-közbe (tájnyelvi)

idáig

határozószó
 • eddig, ez ideig, ez idáig

kifejt

ige
 • hüvelyez, kihánt, kihámoz, kopaszt, kitokoz, csumál (tájnyelvi), kipirgál (tájnyelvi)
 • kibont, felfejt, felbont
 • kitermel, kibányász
 • érvényre juttat, kibontakoztat
 • előad, ismertet, értelmez, fejteget, megmagyaráz, explikál (szaknyelvi), interpretál, tolmácsol, kommentál, tisztáz, érthetővé tesz, megvilágít, illusztrál, taglal, elmagyaráz, feltár
 • (régies): kifejleszt, kidolgoz

horgászik

ige
 • pecázik, (halat) fog, picéz (tájnyelvi), cincázik (tájnyelvi)

gyermeki

melléknév
 • gyermekes, naiv, nyílt, őszinte, elfogulatlan, természetes, ártatlan, tiszta, mesterkéletlen, romlatlan, tapasztalatlan, keresetlen

igaz I.

melléknév
 • valóságos, helytálló, érvényes, való, valósághű, tényhű, valóságnak megfelelő, hiteles, tagadhatatlan, kétségtelen, bizonyított, adatszerű
 • őszinte, átélt
 • becsületes, feddhetetlen, derék, egyenes, szókimondó, nyílt, jóravaló, igazságos, szavahihető, tisztességes, erkölcsös
 • igazi, valódi, eredeti, hamisítatlan, originális

kihívó

melléknév
 • arrogáns, szemtelen, fölényes, arcátlan, pökhendi, provokáló (idegen), provokatív (idegen), sértő, pimasz, ripők (régies), impertinens (régies), hetyke
 • kacér, ledér, feslett, szexi (bizalmas), erotikus, bombázó (szleng), dögös (szleng)