légszomj szinonimái

főnév
 • levegőhiány, oxigénhiány
 • fulladás, fulladozás, fuldoklás, nehézlégzés, aerofobia (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyilván

határozószó
 • kétségkívül, bizonyára, nyilvánvalóan, szemlátomást, természetesen, láthatólag, valószínűleg
 • (régies): nyíltan, őszintén
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a légszomj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lakáshiány

főnév
 • lakásínség, lakásprobléma, lakáskérdés, lakásgond

klozet

főnév
 • illemhely, toalett, vécé, WC, budi (szleng), klotyó (szleng), nulla-nulla (szleng), pisilde (szleng), pottyantó (szleng), tojlett (szleng), pisálda (durva), műszerfal (szleng)

kiszolgáltatottság

főnév
 • függőség, függés, alávetettség, alárendeltség

keresztel

ige
 • elnevez, nevet ad
 • (bort): pancsol, hígít, hamisít, vizez

lebonyolít

ige
 • elvégez, véghezvisz, elintéz, megejt
 • megrendez
 • lefolytat, levezet

lövöldöz

ige
 • lődöz, lő, tüzel, pufogtat (bizalmas), durrogtat (bizalmas), puskázik (régies), pifpafoz (régies)
 • hajigál, dobál, szór

ujjas

főnév
 • kabát, kiskabát, dolmány, zakó, kitli (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), zubbony, zeke (tájnyelvi), ködmön
 • rékli

jajgat

ige
 • jajveszékel, jajong, kesereg, sír, kiabál, nyöszörög, nyög, kiáltozik, óbégat, ájvékol (tájnyelvi), jajvékol (tájnyelvi), jajkál (tájnyelvi), javánkodik (tájnyelvi), vájlogat (tájnyelvi), vajlégat (tájnyelvi), bedákol (tájnyelvi), dúgat (tájnyelvi)
 • siránkozik, sopánkodik, sápítozik, panaszkodik, panaszolkodik (régies), bánkódik, lamentál (bizalmas), bozsékol (tájnyelvi)

író II.

főnév
 • szerző, tollforgató, írástudó, íróember, auktor, firkász (pejoratív), irodalmár (régies), belletrista (régies), tintafogyasztó (tréfás), literátor (régies)

fogatlan

melléknév
 • foghíjas, fog nélküli, fogakitörött (régies) Sz: árendába adta a fogait

jómód

főnév
 • jólét, gazdagság, bőség, bővelkedés, vagyonosság, aranyélet, fényűzés, luxus, pompa, flanc (régies)
 • kényelem, komfort (bizalmas)

mai

melléknév
 • jelenlegi, jelen, aktuális, mostani, pillanatnyi, friss
 • modern, korszerű, korunkbeli, újszerű, időszerű

megfontolás

főnév
 • fontolgatás, körültekintés, meggondolás, mérlegelés, okoskodás, latolgatás, elmélkedés, gondolkodás, töprengés, fontolóra vétel, rágódás, kérődzés, tűnődés, spekuláció, konszideráció (idegen)

begöngyöl

ige
 • belegöngyöl, bebugyolál, beburkol, betakar, bepólyál, bepólyáz, becsavar, becsomagol, beteker, körülcsavar, körülteker, bebagyulál (tájnyelvi), bebónyál (tájnyelvi), bebongyol (tájnyelvi), bepongyolál (tájnyelvi), befonolít (tájnyelvi)

odahaza

határozószó
 • otthon, idehaza (bizalmas)

mobilizál

ige
 • mozgósít, behív, besoroz, verbuvál (régies), toboroz (régies), hadba hív (választékos), fegyverbe szólít
 • (ingatlant): pénzzé tesz, elad

légvédelem

főnév
 • légelhárítás, légoltalom
 • (bizalmas): tüzérség

lábadozik

ige
 • javul, gyógyul, épül, türemedik (régies), fölépül, édeledik (tájnyelvi), gallog (tájnyelvi), pöndül (tájnyelvi)

leülepedik, leülepsz

ige
 • leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • lehiggad, (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (benyomás): letisztul, megemésztődik

mindegyik

névmás
 • mindenik (tájnyelvi), minden egyes, mind, ki-ki, valamennyi, valahány, minden

lélekszám

főnév
 • lakosságszám, létszám

komód

főnév
 • fiókos szekrény, fehérneműs szekrény, sublót (tájnyelvi), sifonér (tájnyelvi)

főnév
 • lovacska, paci (bizalmas), cocó (tájnyelvi), virsli (tréfás)
 • paripa
 • gebe, dikhenc (tájnyelvi)
 • mén, ménló, csődör, monyas (tájnyelvi), monyasló (tájnyelvi)
 • kanca, kabala (tájnyelvi), kabola (tájnyelvi)
 • csikó
 • táltos
 • (sakkban): huszár
 • (személyről): állat (durva), barom (durva), ökör (durva), dög (durva), marha (durva)

miskulál

ige
 • (bizalmas): kever, kotyvaszt
 • mesterkedik, csal, fő a feje