kispolgár szinonimái

főnév
 • nyárspolgár, filiszter (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eleinte

határozószó
 • kezdetben, először, elsőben (régies), régente, hajdanta (választékos), mindenekelőtt, korábban, eredetileg (régies), az első időben, eleintén (tájnyelvi)

méhkas

főnév
 • kas, kaptár, köpű (régies), méhköpű (régies), kelence (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kispolgár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kikérdez

ige
 • kifaggat, kihallgat, kivallat, faktat (tájnyelvi), kitudakoz, kitudakol, inkvirál (idegen), kifarcinál (tájnyelvi)
 • egzaminál (régies), vizsgáztat, felkérdez, feleltet, számon kér

kalóz

főnév
 • tengeri rabló, hajórabló (régies), martalóc (régies), piráta (idegen), rabló, fosztogató
 • (régies): zsivány (régies), tolvaj, lator

jogosít

ige
 • képesít (valamire), alkalmassá tesz (valamire)
 • érvényesít, elismer, hitelesít, igazol, törvényesít, legitimál (szaknyelvi), engedelmez (régies), szabadékoz (régies)
 • (valamire): fölhatalmaz, megbíz, fölruház

hülyül

ige
 • bolondozik, idétlenkedik, bomol, ökörködik (szleng), marháskodik (bizalmas), barmul (szleng), állatkodik (durva)

kipenderít

ige
 • kiperdít, megperdít, megforgat
 • kidob, kihajít, kitesz, kivág, kirak, kivet, kilök, kiceférít (tájnyelvi), kiheppent (tájnyelvi), kikarít (tájnyelvi), kisöndörít (tájnyelvi), kiutasít, kiűz, kikerget, kiebrudal, kitúr, kicsap, kirúg, kitaszít, kizár, kitilt
 • eltávolít, elbocsát, felmond, felment, meneszt, kipaterol (bizalmas)

kosarazik

ige
 • (bizalmas): kosárlabdázik

talp

főnév
 • alj, lábazat, alap, talapzat, talpazat, fundamentum
 • láb
 • (régies): tutaj, úszó, úszómű

háryjános

főnév
 • szájhős

hamvad

ige
 • elég, parázslik
 • porlad, elmállik, hamuhodik (régies), hamvadozik (tájnyelvi)
 • (régies): hervad, pusztul

érett

melléknév
 • édes, megpuhult, ért (tájnyelvi)
 • felnőtt, nagykorú, anyányi, ivarérett, kifejlett
 • meglett, érettségizett, maturált (régies)
 • kiérlelt, kiforrott, átgondolt

hébe-hóba

határozószó
 • ritkán, néha, néha-néha, olykor-olykor, hellyel-közzel, időközönként, időnként, időről időre, hébe-korba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, nagy ritkán, alkalmilag, alkalomadtán, esetenként, kivételesen, nagy néha, néhanapján, közben-korban (tájnyelvi), hébe-közbe (tájnyelvi)

köpeny

főnév
 • köpönyeg, felsőkabát, felöltő, lebernyeg, körgallér, pelerin, vállravető, palást, tóga (régies), plundra (régies), malaclopó (tréfás), mantil (régies), ebenlógó (tájnyelvi), kacagány (régies)
 • (szaknyelvi): gumiabroncs, autógumiburok, autógumi
 • köntös

láb

főnév
 • lábikó (bizalmas), csülök (bizalmas), lőcs (bizalmas), pata (bizalmas), tappancs (bizalmas), virgács (szleng), küllő (szleng), futómű (szleng), léc (szleng), mankó (szleng), alváz (szleng), bot (szleng), csánk (régies), bábi (tájnyelvi), bábóka (tájnyelvi), kaparó (tájnyelvi), menőke (tájnyelvi)
 • lábfej
 • talp, talapzat, aljzat
 • pillér, oszlop
 • hegedűláb
 • versláb

agyszélhűdés

főnév
 • agyvérzés, agyhűdés (régies), szélütés, gutaütés, guta, szélhűdés (régies), apoplexia cerebri (szaknyelvi)

mellékhajó

főnév
 • oldalhajó

már-már

határozószó
 • majdnem, szinte, kvázi, csaknem, jóformán, kis híján, közel, idestova, úgyszólván

kisül

ige
 • megsül, elkészül
 • kiég, kiszárad, elperzselődik
 • kitudódik, kiderül, kibújik a szög a zsákból, kiugrik a nyúl a bokorból
 • eredményez, kiviláglik, következik, napfényre jut, napfényre kerül

kihull

ige
 • kiesik, kiszóródik, kipottyan

komplikáció

főnév
 • bonyodalom, baj, zavar, nehézség, akadály
 • (szaknyelvi): szövődmény

makula

főnév
 • (régies): szennyfolt, mocsok, bélyeg, pecsét, szégyenfolt
 • szeplő, hiba, fogyatkozás

kiugrik

ige
 • kipattan, kiszökken, kiperdül, kipenderedik, kimozdul, kizökken
 • kiszalad
 • előretör, élre tör
 • kilép, kiszáll, visszatáncol, elhagy, dezertál, kibakkant (szleng), kizizzen (szleng)
 • kificamodik, kibicsaklik
 • kiszögellik, kinyúlik, előrenyúlik, előreáll, kidudorodik, kidülled, kiguvad
 • szembetűnik, szembeszökik, kitűnik, kiválik, kimagaslik, kiemelkedik (valamibe)

kapiskál

ige
 • (bizalmas): ért, megért, felfog, tud
 • sejt, pedz, dereng (valakinek)

koponya

főnév
 • cranium (szaknyelvi)
 • halálfej
 • (bizalmas): fő, fej, kobak (bizalmas), ember, személy, kopoltyú (bizalmas)
 • (bizalmas): ész, agy, lángész, zseni, kapitórium (tájnyelvi)

marhahús

főnév
 • marha (bizalmas), tehénhús (régies)