kizsigerel szinonimái

ige
 • kibelez, megtisztít
 • kimerít, kifáraszt, igénybe vesz, kiszipolyoz, kizsákmányol, tönkretesz
 • megbírál, megkritizál, kiveséz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szatíra

főnév
 • gúnyirat, paródia, travesztia (idegen), gúnyvers
 • gúny, irónia

hajós I.

melléknév
 • hajózási, tengerészeti, tengerjáró
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kizsigerel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiró

ige
 • kiszab, kimér, kijelöl, kivet, megszab, megállapít, elrendel, előír
 • (tájnyelvi): kimetsz, kirovátkol

kategorizál

ige
 • osztályoz, besorol, értékel, minősít, kvalifikál, skatulyáz (pejoratív), klasszifikál (régies)
 • válogat, szortíroz (bizalmas), csoportosít, rendszerez, szisztematizál

kámzsa

főnév
 • (régies): csuha
 • ruha
 • csuklya, kapucni, kápa (régies), cappa (idegen)
 • (régies): ing

illemtudó

melléknév
 • illedelmes, finom modorú, udvarias, jólnevelt, szerény, előzékeny, figyelmes, tisztelettudó

kitódul

ige
 • (tömeg): kinyomul, kiözönlik, kirohan, kirajzik, kiáramlik, kiomlik (régies), kitolul (választékos), kizúdul, kizúg (régies), kibizsdul (tájnyelvi)
 • (víz): kiáramlik, kiözönlik, kiárad, kizúdul, kiömlik, kifolyik

kötelez

ige
 • kényszerít, leköt, megszab, elrendel, előír

tartalékjátékos

főnév
 • cserejátékos, kispados (bizalmas), tarcsi (szleng)

hazug

melléknév
 • hazudozó, hazudós, szavahitetlen, hazugó (tájnyelvi), macskaszalajtott (tájnyelvi), csempe (tájnyelvi), szavajátszó (régies), messziről jött (tájnyelvi), két nyelvet ért (régies) Sz: beillene vajdának a cigányok között; botlékony szájú; dézsmálni kell a szavait; elhagyta az országútját; félreállt a lőccsel; fillent regimentjében tisztet viselhet; fodor a haja, sík a szája; foltos szájú; füst árán szelet ád; szája se áll arra, hogy igazat mondjon; horgasan esik-e, vagy egyenesen; kenyere a hazugság; Krisztust is letagadná a keresztfáról; letagadná a napot az égről; olyan egyenes a beszéde, mint a kasza; sima a szája; sokat ráncigálják a mentéje ujját; szája sem áll arra, hogy igazat mond; tizedeld a szavait
 • álnok, csalárd, kétszínű, képmutató, csaló
 • színlelt, tettetett, megjátszott, őszintétlen, hiteltelen, hamis, koholt

hatalmas I.

melléknév
 • óriási, óriás, roppant, gigantikus, gigászi, grandiózus (választékos), kolosszális (bizalmas), herkulesi (erőfeszítés), piramidális (idegen), monumentális, impozáns, kapitális (idegen), eget verő, bődületes (marhaság), jókora, tetemes, irdatlan, terjedelmes, határtalan, mérhetetlen, csillagászati (összeg), jelentékeny, nagy
 • nagy erejű, elemi erejű, elementáris, átütő erejű, elsöprő erejű
 • nagy hatalmú, befolyásos, potens (régies), fényességes (régies)

esztergályos

főnév
 • drehus (idegen), drukszer (tájnyelvi)

hímez-hámoz

ige
 • kertel, köntörfalaz, elhomályosít, mellébeszél, csűri-csavarja a dolgot, ötöl-hatol, kibújik a válasz alól, hümmög-hámmog (tájnyelvi) Sz: kerülgeti, mint macska a forró kását
 • húzódozik, el-elmaradozik, kelletlenül csinál, hámfázik (tájnyelvi)

közétkeztetés

főnév
 • üzemi étkezés, menza

lebont

ige
 • lerombol, ledönt, szanál (bizalmas)
 • felfejt, leteker

alaptörvény

főnév
 • alkotmány, alapszabály, charta, főparancs, maxima (régies), statútum (idegen), tízparancsolat

mesterséges

melléknév
 • művi, csinált, emberkéz alkotta, mű, szintetikus
 • fiktív

megbokrosodik

ige
 • megvadul, megtündéresedik (tájnyelvi)
 • megijed, megriad, megugrik, kitör, megmakacsolja magát, megneszül (tájnyelvi)

klérus

főnév
 • papság, papi rend

kipenderít

ige
 • kiperdít, megperdít, megforgat
 • kidob, kihajít, kitesz, kivág, kirak, kivet, kilök, kiceférít (tájnyelvi), kiheppent (tájnyelvi), kikarít (tájnyelvi), kisöndörít (tájnyelvi), kiutasít, kiűz, kikerget, kiebrudal, kitúr, kicsap, kirúg, kitaszít, kizár, kitilt
 • eltávolít, elbocsát, felmond, felment, meneszt, kipaterol (bizalmas)

kovács

főnév
 • vasműves

meddig

határozószó
 • (régies): ameddig, amíg, míg, míglen (régies)

kompánia

főnév
 • társaság, baráti kör, csapat, csoport, banda, bagázs, brancs (bizalmas), galeri (szleng)
 • (régies): század, centuria (idegen)

kékvérű

melléknév
 • előkelő, főnemesi, nemesi, arisztokrata

köpönyegforgató

melléknév, főnév
 • kétszínű, képmutató, kétkulacsos, helyezkedő, szélkakas, ingatag, kaméleon (választékos), színlelő, elvtelen, renegát, kapcaforgató (tájnyelvi), opportunista

megbetegedés

főnév
 • betegség
 • fertőzés