ezrével szinonimái

határozószó
 • ezerszámra, tömegesen, seregestül, csapatostul, halomszámra, százával, csőstül
 • ezrenként

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

másfelől

határozószó
 • máshonnan, egyebünnét (tájnyelvi)
 • másrészt, másrészről, más tekintetben, ezzel szemben, amellett, különben, máskülönben, egyébként, azonkívül, ráadásul

karton1

főnév
 • kartonpapír, papírlemez, keménypapír, kéregpapír, papírmasé (idegen), papundekli (bizalmas), dekli (bizalmas)
 • papírdoboz
 • nyilvántartó kártya, katalóguscédula
 • egységcsomag
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ezrével szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

erőpróba

főnév
 • mérkőzés, viadal, vetélkedés, versengés, verseny, ujjhúzás

elítél

ige
 • megbüntet, elmarasztal
 • hibáztat, helytelenít, rosszall, kifogásol, kárhoztat, nehezményez, ellenez, tiltakozik, elutasít, megvet, pálcát tör (valaki felett), megbélyegez, leszól, bírál, kritizál

élet

főnév
 • emberélet, lét, létezés, életmód, életvitel, életfolyamat, élés, fennállás
 • pályafutás, sors, életút, életpálya
 • világ
 • hatály, érvény, tartam
 • elevenség, derű, életöröm
 • megélhetés
 • (tájnyelvi): gabona, búza

diplomamunka

főnév
 • szakdolgozat, disszertáció

esztergályos

főnév
 • drehus (idegen), drukszer (tájnyelvi)

felírás, fölírás

főnév
 • felirat, szöveg

minden II.

főnév
 • mindenki, minden dolog
 • a világegyetem, a világmindenség, mindenség, univerzum, kozmosz

cincog

ige
 • brinkol (tájnyelvi)
 • (hegedű) nyekereg
 • (tájnyelvi): kuncog, nevetgél

büntetőrúgás

főnév
 • (labdarúgásban): tizenegyes, büntető

csehó

főnév
 • (szleng): italmérés, italbolt, ivó, kiskocsma, kocsma, lebuj (szleng), cseherli (bizalmas), kricsmi (szleng), klimó (szleng), piálda (szleng), késdobáló (szleng), borkimérés, borharapó, borkóstoló

felölel, fölölel

ige
 • fölemel, ölbe fog, fölfog, fölvesz, karjába vesz
 • tartalmaz, magában foglal, kiterjed (valamire), átfog, beleért
 • betölt, elfoglal, beleszámít, áll (valamiből)

fogat2

főnév
 • hintó, kocsi, szekér, ekvipázs (régies), fiáker

hóhányó

melléknév, főnév
 • szélhámos, csaló, megbízhatatlan, kókler, simlis (szleng), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), malmos (szleng), firkás (szleng), széltoló (bizalmas)

gyűlésezik

ige
 • tanácskozik, ülésezik, tárgyal, értekezik, zsinatol (pejoratív)

ezzel

határozószó, névmás
 • evvel, ezáltal
 • aztán, azután, ezután, majd

érett

melléknév
 • édes, megpuhult, ért (tájnyelvi)
 • felnőtt, nagykorú, anyányi, ivarérett, kifejlett
 • meglett, érettségizett, maturált (régies)
 • kiérlelt, kiforrott, átgondolt

gyógyul

ige
 • javul, lábadozik, felépül, füremedik (régies), üdül (régies), rendbe jön, vígaszik (tájnyelvi)
 • forrad, heged, varasodik
 • vigasztalódik, megnyugszik

fáradhatatlan

melléknév
 • lankadatlan, kitartó, töretlen, bizakodó, tántoríthatatlan, ernyedetlen (választékos), csüggedetlen, állhatatos, állóképes, szívós, szorgalmas, szorgos, serény, aktív, igyekvő, iparkodó, buzgó, dolgos

ellátogat

ige
 • (valakihez): elmegy, eljön, felkeres, elnéz, vizitel (választékos), tiszteletét teszi (valahol), elzarándokol, benéz, beugrik, felugrik, elkuttyanik (tájnyelvi)

felfedező, fölfedező I.

melléknév
 • feltáró, felderítő, megtaláló, meglelő, megpillantó

gyulladt

melléknév
 • lobos (szaknyelvi)