megbűnhődik szinonimái

ige
 • megfizet, meglakol, elveszi méltó büntetését, megszenved, megkeserül (valamit), lakol, levezekel, expiál (régies) Sz: megissza a fekete levest; fejére esett a sulyok; nem viszi el szárazon; nagy árat fizet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bujtogat

ige
 • bujt, uszít, izgat, biztat, tüzel, lázít, loval, bőszít, provokál, piszkál, heccel, hergel, ingerel

aperitif

főnév
 • étvágygerjesztő, étvágycsináló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megbűnhődik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mángorol

ige
 • simít, kisimít, hengerel, dörgöl (tájnyelvi), mángol (tájnyelvi)

láncol

ige
 • köt, megköt, erősít
 • összeköt, kapcsol
 • magához fűz
 • kettliz (szaknyelvi)

kupleráj

főnév
 • (szleng): bordélyház, nyilvánosház, piros lámpás ház, örömtanya, lebuj (szleng), kurvalak (szleng)
 • (bizalmas): fejetlenség, rendetlenség, felfordulás, ribillió, zűrzavar, összevisszaság, káosz, rumli (bizalmas), szemétdomb, tohuvabohu (választékos)

klub

főnév
 • kör, társaskör, egyesület, egylet, kaszinó
 • sportegyesület, sportklub
 • klubhelyiség, klubház

meddig

határozószó
 • (régies): ameddig, amíg, míg, míglen (régies)

megrendelés

főnév
 • igénylés
 • előfizetés

vessző

főnév
 • ág, gally, venyige, oltvány (tájnyelvi), hajtás, sarj
 • fűzfavessző
 • szőlővessző
 • nyílvessző
 • bot, pálca, suhány (tájnyelvi), husáng, virgács, fütykös, furkósbot, karó, rúd
 • komma (idegen), virgula (idegen)
 • ékezet, vonás (régies)

kettősség

főnév
 • dichotómia (idegen), dualizmus (idegen), dualitás (idegen)

kerékvágás

főnév
 • keréknyom, nyom, kerékróna, szekérnyom, kocsinyom, barázda, csapás (tájnyelvi), csapa (tájnyelvi)

gyógyul

ige
 • javul, lábadozik, felépül, füremedik (régies), üdül (régies), rendbe jön, vígaszik (tájnyelvi)
 • forrad, heged, varasodik
 • vigasztalódik, megnyugszik

kifejt

ige
 • hüvelyez, kihánt, kihámoz, kopaszt, kitokoz, csumál (tájnyelvi), kipirgál (tájnyelvi)
 • kibont, felfejt, felbont
 • kitermel, kibányász
 • érvényre juttat, kibontakoztat
 • előad, ismertet, értelmez, fejteget, megmagyaráz, explikál (szaknyelvi), interpretál, tolmácsol, kommentál, tisztáz, érthetővé tesz, megvilágít, illusztrál, taglal, elmagyaráz, feltár
 • (régies): kifejleszt, kidolgoz

megszüntetés

főnév
 • beszüntetés, megsemmisítés, eltörlés, eloszlatás, berekesztés, lezárás
 • érvénytelenítés, hatálytalanítás, hatályon kívül helyezés
 • orvoslás

mindegy

módosítószó
 • közömbös, érdektelen, lényegtelen, egykutya, egyre megy, egyfene (tájnyelvi), nyolc (szleng), egál (bizalmas), gancegál (bizalmas) Sz: ahogy lesz, úgy lesz; akár ide, akár oda; akár zuhog, akár puhog; egy dolog, akár ég, akár pokol; akár túrják, akár gyúrják; az egyik kutya, a másik eb; eb vagy kutya, mind egy tatár; egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; eben guba, mind egyforma, mind egykutya; nem tesz semmit; nem változtat a leányzó fekvésén; nem oszt, nem szoroz; olezánc, mint a német tánc; se nem árt, se nem használ
 • ugyanaz

bölcselkedik

ige
 • (régies): filozofál
 • okoskodik, elmélkedik, gondolkodik
 • fontoskodik, körülményeskedik, tudálékoskodik

parázs II.

melléknév
 • heves, égő, szenvedélyes, izzó
 • élénk, éles (vita)
 • (étel): puha, omlós, porhanyós, purzsás (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): silány, sovány

nyúlszívű

melléknév
 • gyáva, félénk, ijedős, bátortalan, kishitű

megcsiklandoz

ige
 • csikiz (bizalmas), megcsikant (tájnyelvi), megkuckol (tájnyelvi), megsisiz (tájnyelvi)

makula

főnév
 • (régies): szennyfolt, mocsok, bélyeg, pecsét, szégyenfolt
 • szeplő, hiba, fogyatkozás

megkóstol

ige
 • megízlel, kipróbál, kóstolgat, megtapasztal, megpákosztol (tájnyelvi)

nyiszlett, nyeszlett

melléknév
 • csenevész, vézna, sovány, nyápic, satnya, gyenge, hitvány, hervatag, nyamvadék, lekvár (szleng), erőtlen
 • (tájnyelvi): feslett, kopott, viseltes

megfelel

ige
 • felel, válaszol, befelel (tájnyelvi)
 • visszafelel, visszavág, replikáz
 • állja a próbát, állja a versenyt, állja a sarat
 • megüti a mértéket, eleget tesz (valaminek), kielégít (valakit valami), fekszik (bizalmas), konveniál (idegen), beválik
 • tetszik, jó, kielégítő
 • illik, beillik, összevág, összhangban áll, egybeesik, egyezik, egyenlő, harmonizál, stimmel (bizalmas), passzol (bizalmas)

lavíroz

ige
 • ügyeskedik
 • vitorlázik (szleng)
 • (szaknyelvi): ferdéz, krejcol (szaknyelvi)
 • (régies): kertel, köntörfalaz, hímez-hámoz
 • (szleng): néz, kémlel

megnyerő

melléknév
 • vonzó, attraktív (idegen), hódító, meggyőző, imponáló, rokonszenves, ellenállhatatlan, kedves, udvarias, szimpatikus, barátságos, tetszetős, szemrevaló, jóvágású, jóképű, impozáns, nyájas, sima modorú, szimpi (bizalmas) Sz: orcáján hordozza az ajánlólevelet

nyugtat

ige
 • altat, pihentet, hevertet, csicsígat (tájnyelvi), nyugoszt (régies), nyugosztal (régies)
 • csillapít, csitít, csökkent, szedál (szaknyelvi), enyhít, mérsékel, tűrhetőbbé tesz, csígat (tájnyelvi), tompít, lehűt, olt
 • békít, békítget, békéltet, csendesít, kérlel, szelídít, elrendez