kijavít szinonimái

ige
 • megjavít, helyreállít
 • átjavít, helyesbít, helyreigazít, módosít
 • kipofoz (bizalmas), reparál, tataroz, befoltoz, kiigazít, rendbe hoz, korrigál, emendál (régies), restaurál, helyrehoz, jóvátesz, rekonstruál, renovál, bestoppol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zihál

ige
 • liheg, fújtat, hörög, fulladozik
 • piheg, lélegzik
 • szuszog

ablakos

főnév
 • üveges, üvegező (régies), ablakcsináló (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kijavít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kezelés

főnév
 • bánás, bánásmód, sáfárkodás, manipuláció, alkalmazás, irányítás, üzemben tartás, ellenőrzés, felügyelet, karbantartás
 • gyógykezelés, gyógyítás, terápia, kúra, ellátás, gondozás
 • (bizalmas): kézfogás, kézszorítás, parola (régies)

javulás

főnév
 • jobbulás, tökéletesedés, csiszolódás, pallérozódás, nemesedés, okosodás, finomodás
 • fellendülés, fejlődés, haladás, előrejutás(idegen)
 • (emberé): gyógyulás, lábadozás, erősödés, felépülés
 • (sebé): behegedés, hegesedés, varasodás, tisztulás
 • (időjárásé): enyhülés, melegedés

ismerkedik

ige
 • (valakivel): barátkozik
 • (valamivel): tájékozódik, orientálódik, tanulmányoz, búvárol

3

módosítószó
 • hé!, halló!
 • megállj!

kiesés

főnév
 • kibukás, kipottyanás, kihullás, kiperdülés, kizuhanás
 • kizökkenés, kimaradás
 • veszteség, hiány, hátrány

kizsákmányoló

melléknév, főnév
 • népnyúzó, munkásnyúzó, élősködő, nyereséghajhász, elnyomó, vérszopó

szószaporítás

főnév
 • bőbeszédűség, szóbőség (régies), terjengősség, szófecsérlés, mellébeszélés, szószátyárság, szószátyárkodás, szalmacséplés, szócséplés, szódara (tájnyelvi), szóhalmozás, szalmázás, fecsegés, rizsa (szleng)

hajós I.

melléknév
 • hajózási, tengerészeti, tengerjáró

gyümölcslé

főnév
 • dzsúz, szörp, ivólé, szirup, gyümölcsnektár

elúszik

ige
 • elvész, odalesz, elfogy, elfolyik, ugrik (szleng)

hányás

főnév
 • hányadék, okádék, rókázás (bizalmas), rokokó (szleng), kis Vuk (szleng), taccs (szleng)
 • halom, kupac, rakás

kompenzál

ige
 • kiegyenlít, helyrehoz, helyreállít, ellensúlyoz, egalizál, nivellál, jóvátesz, kártalanít, kárpótol, visszaad, visszatérít, rendez

középkorú

melléknév
 • javakorabeli

megrémül

ige
 • megijed, megretten, összerezzen, megrendül, megdermed, megriad, megszeppen, megrémed (tájnyelvi), megrökönyödik (tájnyelvi), begazol (bizalmas), begyullad (szleng)

lógat

ige
 • akaszt, aggat, függeszt, biggyeszt, csemmeszt (tájnyelvi)
 • felakaszt, felköt
 • (szleng): füllent, nagyot mond, lódít, hazudik, hazudozik, gurít (bizalmas), linkel (szleng), anzágol (bizalmas), hantáz (bizalmas)

kikapar

ige
 • kivakar, kiváj, kikotor, kitúr, kimélyít
 • kiürít, kitisztít
 • megszerez

ketted

számnév
 • fél, egyketted

kiszárad

ige
 • kiürül, kiapad, elapad, kimerül
 • felszárad, elpárolog, elgőzölög
 • kiég, felperzselődik, kiszikkad, kisül, kiaszik, elpörked (tájnyelvi), kifuvakodik (tájnyelvi)
 • aszalódik, összeaszik, összezsugorodik, elsorvad, elsenyved, elfonnyad, eltöpped (tájnyelvi)

levéltár

főnév
 • oklevéltár, okmánytár, okiratgyűjtemény, irattár, levelestár (szaknyelvi), archívum, kutri (tájnyelvi), limbus (idegen)

kimerültség

főnév
 • fáradtság, gyengeség, elerőtlenedés, erőtlenség, kimerülés, összetörtség, bágyadtság, elcsigázottság, fásultság, letörtség, levertség, tompultság, elesettség, elkényszeredés (régies), aszténia (szaknyelvi), exhaustió (idegen)

jelző I.

melléknév
 • jeladó, irányító, vezető, vezérlő, mutató

kiuzsoráz

ige
 • kizsákmányol, kiszipolyoz, kifoszt, kiprésel, megvág (szleng), megfej (szleng), megpumpol (szleng)
 • kimerít, kihasznál, kiaknáz

lobban

ige
 • gyullad, gyúl, gerjed, támad, kel, éled, fellobban, lobot vet