javulás szinonimái

főnév
 • jobbulás, tökéletesedés, csiszolódás, pallérozódás, nemesedés, okosodás, finomodás
 • fellendülés, fejlődés, haladás, előrejutás(idegen)
 • (emberé): gyógyulás, lábadozás, erősödés, felépülés
 • (sebé): behegedés, hegesedés, varasodás, tisztulás
 • (időjárásé): enyhülés, melegedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nekivadul

ige
 • nekiszilajodik, belelovalja magát, bevadul (szleng), beindul (szleng)

zenemű

főnév
 • zenedarab, darab, szerzemény, kompozíció, opus (választékos)
 • kotta
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a javulás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

iparcikk

főnév
 • árucikk, termék, áru

helyváltoztatás

főnév
 • mozgás, járás, kimozdulás, mozgolódás
 • költözködés, migráció (szaknyelvi), vándorlás, elvándorlás

hátramozdító

főnév
 • kerékkötő, hátráltató, akadályozó (ember)

gyámolít

ige
 • támogat, segít, pártfogol, istápol, gondoskodik (valakiről), segélyez, felkarol, segítségére van, pártol, pártját fogja, védelmez, oltalmaz, patronál, pásztorít (régies)

íz1

főnév
 • zamat, aroma, buké (boré), ízletesség, ízesség, fűszerezés
 • ízlés, gusztus, ízérzet (szaknyelvi)
 • gyümölcsíz, lekvár, dzsem, gyümölcskocsonya, liktárium (régies)

katedra

főnév
 • emelvény, dobogó, pulpitus
 • szószék
 • (szaknyelvi): tanszék

sorház

főnév
 • blokkház, tömbház

foglaltatik

ige
 • (valamiben): szerepel, írva van

fiatalember

főnév
 • ifjú, ifjonc, fiú, legény, siheder, suhanc, gyerekember, fiatalúr, fickó, fickólegény (tájnyelvi), finak (tájnyelvi)

égöv

főnév
 • éghajlati öv, égalj (régies), öv, éghajlat, övezet, földöv (régies), klíma, régió, zóna

főparancsnokság

főnév
 • vezérkar, fővezérlet (régies)

kemence

főnév
 • tüzelő (régies), kuptor (tájnyelvi), fűtő (tájnyelvi), gocik (régies), kucik (tájnyelvi), pucik (tájnyelvi)
 • kohó, huta (szaknyelvi)

kifejt

ige
 • hüvelyez, kihánt, kihámoz, kopaszt, kitokoz, csumál (tájnyelvi), kipirgál (tájnyelvi)
 • kibont, felfejt, felbont
 • kitermel, kibányász
 • érvényre juttat, kibontakoztat
 • előad, ismertet, értelmez, fejteget, megmagyaráz, explikál (szaknyelvi), interpretál, tolmácsol, kommentál, tisztáz, érthetővé tesz, megvilágít, illusztrál, taglal, elmagyaráz, feltár
 • (régies): kifejleszt, kidolgoz

leszázalékolt

melléknév
 • rokkantnyugdíjas, csökkent munkaképességű

körül

névutó
 • táján, környékén
 • tájt, tájban, felé

jégrevü

főnév
 • jégszínház

intakt

melléknév
 • érintetlen, hiánytalan, csorbítatlan, ép, sértetlen, bontatlan, teljes, integer (idegen)
 • szűz
 • becsületes, feddhetetlen, hozzáférhetetlen, tisztességes, megvesztegethetetlen

kanapé

főnév
 • pamlag, szófa (régies), kerevet, dívány, rekamié, suttogó (régies), párnaszék (régies)
 • (szleng): szendvics

költözik

ige
 • költözködik, hurcolkodik, áttelepül, áttelepedik, szedi a sátorfáját, hordozkodik (tájnyelvi), következik (tájnyelvi), elutazik
 • húzódik, menekül Sz: Szent György napja van náluk
 • vonul, vándorol, elvándorol, útra kel, bujdákol (tájnyelvi)

jogerős

melléknév
 • (szaknyelvi): végleges, megfellebbezhetetlen, megtámadhatatlan, végérvényes, vitathatatlan, hatályos, érvényes, inappellábilis (régies)

hiányzik

ige
 • távol van, nincs jelen, abszentál (idegen), mulaszt, lóg (bizalmas), bliccel
 • iskolát kerül
 • elmarad, fennmarad, hátramarad, hibádzik, híjával van, nélkülöz, nincs
 • szükségeltetik, kifogásoltatik, kellene

karám

főnév
 • istálló, kerítés, akol, delelőhely, esztena (tájnyelvi), cserény (tájnyelvi)
 • vityilló, kalyiba, kunyhó, gunyhó (tájnyelvi), gurgying (tájnyelvi), viskó, gurgyolag (régies)

környékbeli

melléknév
 • közeli, közellevő, környező, kerületi, telepi
 • szomszéd, szomszédos