levéltár szinonimái

főnév
 • oklevéltár, okmánytár, okiratgyűjtemény, irattár, levelestár (szaknyelvi), archívum, kutri (tájnyelvi), limbus (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jajgatás

főnév
 • jaj, jajszó, jajveszékelés, jajkiáltás, sírás-rívás, nyögdécselés, nyöszörgés, segélykiáltás, vészkiáltás, kesergés, óbégatás (pejoratív)
 • panaszkodás, siránkozás, sopánkodás, sirám, siralom, lamentáció (régies)

szállít

ige
 • visz, hoz, hord, elvisz
 • hurcol, cipel, hordoz
 • juttat, eljuttat, expediál (szaknyelvi), transzportál (szaknyelvi), szállítmányoz
 • továbbít, átvisz
 • fuvaroz, szekerez (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a levéltár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lejjebb

határozószó
 • alacsonyabbra, lentebb, alább, alábbacska (tájnyelvi), alábbad (tájnyelvi)

költözik

ige
 • költözködik, hurcolkodik, áttelepül, áttelepedik, szedi a sátorfáját, hordozkodik (tájnyelvi), következik (tájnyelvi), elutazik
 • húzódik, menekül Sz: Szent György napja van náluk
 • vonul, vándorol, elvándorol, útra kel, bujdákol (tájnyelvi)

konzervál

ige
 • tartósít, befőz, elrak, eltesz
 • megóv, megőriz, állandósít, megvéd, védelmez, karbantart

kifelejt

ige
 • kifeled, kihagy, mellőz, elhagy, figyelmen kívül hagy, megfeledkezik (valamiről), kimegy az eszéből, nem tartja eszében, elfelejt, átugrik

lesétál

ige
 • lemegy, leballag, lebandukol (bizalmas)

meccs

főnév
 • mérkőzés, rangadó, találkozó, derbi, torna
 • erőpróba, verseny, küzdelem, összecsapás, viadal

vacak II.

főnév
 • vacakság, szenny, szemét, bóvli, limlom, hitványság, kacat, szir-szar (durva), selejt

kalap

főnév
 • kalpag, fejfedő, tökfedő (szleng), dekli (bizalmas), bré (idegen)

jogtiprás

főnév
 • bűntett, bűntény, bűncselekmény
 • törvénytelenség, törvénysértés, jogsértés

fuvarlevél

főnév
 • szállítólevél, menetlevél

kaszinó

főnév
 • kör, társaskör, klub
 • játékkaszinó
 • (tájnyelvi): filagória (idegen), házikó

megcáfolhatatlan

melléknév
 • megdönthetetlen, kétségbevonhatatlan, kétségtelen, biztos, szilárd, megalapozott, tagadhatatlan, vitathatatlan, megtámadhatatlan, elvitathatatlan, perdöntő, sérthetetlen, apodiktikus (szaknyelvi)

megráz

ige
 • megingat, felráz, összeráz, megrenget, megcibál, meglingáz (tájnyelvi), meglógáz, megrázint, megrángat
 • (áram): megüt, megcsap
 • megrendít, megrázkódtat, felzaklat, feldúl, felizgat, lesújt, lever, megdöbbent, meglep, megindít

bérc

főnév
 • hegycsúcs, csúcs, hegyorom, orom, hegytető, sziklafok, kőszál, kőszirt, hegyhát, bércfok (választékos), hegyfok (választékos)
 • (tájnyelvi): domb, halom, magaslat

óvszer

főnév
 • kondom (idegen), koton (bizalmas), védszer (régies), gumi (bizalmas), köpeny (szleng), zokni (szleng), munkaruha (szleng)

nagyban

határozószó
 • javában, erősen
 • nagymértékben, nagy mennyiségben, nagy tételben

levesestányér

főnév
 • mélytányér

lehangol

ige
 • nyomaszt, elkedvetlenít, elkeserít, lever, elszomorít, lesújt, letör, lelomboz (szleng), elcsüggeszt, kedvét szegi, deprimál, indiszponál (idegen), miszmahol (szleng)

mammon

főnév
 • pénz, gazdagság
 • nyereségvágy

múzeum

főnév
 • gyűjtemény, műcsarnok
 • képtár, galéria, pinakothek (idegen)
 • skanzen (idegen)

lop

ige
 • csen, eltulajdonít, dézsmál, szerez, kerít, újít (szleng), oroz, rajzol (szleng), csór (szleng), csakliz (szleng), megcsap (szleng), meglovasít (szleng), lenyúl (szleng), megfúj (szleng), trombitának néz (tréfás), ötön vesz, bugáz (szleng), szajréz (szleng), zabrál (szleng) Sz: akkor vette, mikor senki se volt a boltban; cigányosan vesz; éjszaka virrad neki (tájnyelvi); előbb találta meg, mint más elvesztette; gazt vet rá; ingyen veszi; Isten adta neki, mikor a becsületes emberek aludtak; könnyen lett gazdája; más szekrényére szokott; nincsen veszi a semmin adottat; ötön vette; ott is talál, ahol senki se vesztett el valamit; ott is arat, ahol nem vetett; ragad a keze; pártját fogja; pénz nélkül vásárol; ragadós a keze, mint a lép; tíz körmön szerezte
 • (pénzt): sikkaszt, rabol, foszt, csillent (tájnyelvi), csóreszol (szleng)
 • (szellemi terméket): plagizál, plágiumot követ el, ollóz, kiollóz (bizalmas), lekoppint (szleng)

körömolló

főnév
 • manikűrolló, kisolló

másféle

melléknév
 • más, másfajta, másmilyen, másnemű, különböző, eltérő, elütő, egyébféle

nacionalizmus

főnév
 • hazafiság, hazafiasság, hazafias érzés, nemzeti érzés
 • (pejoratív): sovinizmus (idegen)