kiszárad szinonimái

ige
 • kiürül, kiapad, elapad, kimerül
 • felszárad, elpárolog, elgőzölög
 • kiég, felperzselődik, kiszikkad, kisül, kiaszik, elpörked (tájnyelvi), kifuvakodik (tájnyelvi)
 • aszalódik, összeaszik, összezsugorodik, elsorvad, elsenyved, elfonnyad, eltöpped (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kisimul

ige
 • kiegyenesedik
 • kirúgja magát

alapul

ige
 • alapszik, nyugszik, épül (valamire), származik (valamiből), következik (valamiből), gyökerezik (valamiben)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiszárad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kikötőhíd

főnév
 • kikötőpalló, hajóhíd, stég

kanapé

főnév
 • pamlag, szófa (régies), kerevet, dívány, rekamié, suttogó (régies), párnaszék (régies)
 • (szleng): szendvics

jóllakik

ige
 • belakik, eltelik, teleeszi magát, degeszre eszi magát (valamivel), elveszi az éhségét, elveri az éhét, megtömi a hasát, torkig lakik (valamivel), beeszik, dugig van (bizalmas), bepakol (szleng), bepofázik (szleng), bezabál (durva), telezabálja magát, bekajál (szleng), betarisznyázik (tájnyelvi), kikenekedik (tájnyelvi), beköti a hasát Sz: úgy jóllakik, hogy majd kipukkad; úgy jóllakik, hogy a füle is kétfelé áll; jóllakik, mint a duda; elkergeti a farkasokat; kitömi a véknyát
 • (valamivel): betelik (valamivel), kielégül (valamivel), gyönyörködik, töltekezik(valamire)(valamire)
 • (valakivel, valamivel): megun, megelégel, megcsömörlik

ide

határozószó
 • erre, hozzám, hozzánk, felém, felénk
 • ehhez

királylány, királyle

főnév
 • királykisasszony

kotyvalék

főnév
 • keverék, elegy, zagyvalék, habarék, pancs, pacsmag, lötty, moslék, gezemice (tájnyelvi)

támla

főnév
 • hát, háttámasz, támaszték
 • karfa, könyöklő
 • korlát
 • állvány

hasonlóképpen

határozószó
 • hasonlatosképpen (régies), nemkülönben, dettó, szintén, úgyszintén, csakúgy, szintúgy, ugyanúgy

hanglemez

főnév
 • lemez
 • gramofonlemez
 • CD

érme

főnév
 • pénzérme, pénzdarab, fémpénz, aprópénz, ércpénz, tantusz (régies)

hegység

főnév
 • hegyvidék, hegyvonulat, hegykoszorú, hegylánc, hegy

környék

főnév
 • környezet, körzet, tájék, táj, vidék, kerület, negyed, szomszédság, telep
 • határ, vidék

lágyék

főnév
 • ágyék, véknya (valakinek), horpasz
 • dagadó

ajánl

ige
 • javasol, javall, indítványoz, tanácsol, rekommendál (régies), indikál, proponál (régies), kommendál (régies)
 • (könyvet) dedikál
 • felajánl, szentel
 • (árut) kínál

melózik

ige
 • (bizalmas): dolgozik, fáradozik, küszködik, izzad, hajt (bizalmas), gürcöl, gürizik (szleng), robotol (bizalmas), gályázik (szleng), güzül (szleng), kulizik (szleng), keccsöl (szleng), működik

másféle

melléknév
 • más, másfajta, másmilyen, másnemű, különböző, eltérő, elütő, egyébféle

kiszolgál

ige
 • ápol, vigyáz, támogat, segédkezik, segítségére van, használ (valakinek), hasznára van (valakinek), elősegít, javára szolgál (valakinek)
 • beáll, melléáll, csatlakozik, felcsap, beszegődik, rendelkezésre áll (valakinek)
 • felszolgál, szervíroz
 • kezel, ellát
 • eltölt, kitölt, leszolgál

kikap

ige
 • kiragad, kiránt, kivesz
 • megkap
 • szorul (bizalmas), bűnhődik, lakol, megkapja a magáét (valamit)
 • vereséget szenved, veszít, alulmarad

konferencia

főnév
 • tanácskozás, tárgyalás, értekezlet, eszmecsere, ülés, gyűlés, megbeszélés, összejövetel, szimpózium (idegen), kongresszus, kollokvium

mammon

főnév
 • pénz, gazdagság
 • nyereségvágy

kiválogat

ige
 • kiszed, kiemel, különválaszt, osztályoz, szortíroz (bizalmas), szelektál, fajtáz (régies), minősít, rangsorol
 • megtisztít, megrostál, kiselejtez, kimustrál, kiszuperál (bizalmas)

kar2

főnév
 • testület, kollégium, egyesület, tagozat, fakultás
 • énekkar, kórus, kántus (régies), dalárda
 • karzat

korhadt

melléknév
 • porladt, rothadt, oszló, bomló, mállott, redves (tájnyelvi), odvas, szuvas, szúette, pudvás, penészes, vénült

marokszedő

főnév
 • markos (tájnyelvi), marokverő (tájnyelvi)