kiirt szinonimái

ige
 • kigyomlál, kiszakít, kitép, kivág, kimetsz, kiöl, kiveszt, letarol, kipusztít, megszüntet, eltöröl, felszámol, exterminál (idegen)
 • eltávolít
 • leöldös, lemészárol, megsemmisít
 • elfojt, kitöröl

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

aranka

főnév
 • Boldogasszony haja, aranyfonalfű, fűnyűg (régies), fonalfűnyűg (régies), görényfű (régies), fecskefonal (tájnyelvi), köszvényfű

torkaszakadtából

határozószó
 • hangosan, fennszóval, fennhangon, teli tüdőből, teli torokból, ahogy a torkán kifér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiirt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kezdeti

melléknév
 • első, primer (szaknyelvi), bevezető, előkészítő, kezdő, kezdődő, kialakuló, keletkező, iniciális (idegen)
 • korai, hajdani, régi, eredeti
 • ősrégi, őseredeti, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi)

javítás

főnév
 • helyreállítás, rendbe hozás, renoválás, tatarozás, rekonstrukció (szaknyelvi), reparatúra (régies)
 • helyesbítés, helyreigazítás, kiigazítás, korrekció, errata (szaknyelvi)
 • jobbítás, fejlesztés, tökéletesítés, kifinomítás, csiszolás

iskoláztat

ige
 • taníttat, iskolába járat, képeztet, neveltet
 • (facsemetét) nevel

hízeleg

ige
 • hajbókol, bókol, gazsulál (szleng), nyalizik (bizalmas), nyal (szleng), kellemkedik, udvarol, dörgölődzik, dörgölőzik, cincoskodik (tájnyelvi), júdáskodik (tájnyelvi), simánkodik (tájnyelvi), színeskedik (régies) Sz: a seggét nyalja; a talpát nyalja; csapja a levet; csapja a csíkot a lencsével; csúszik-mászik; igen evez róka farkával; róka farkát billegeti; kelleti magát, mint a rossz szekér a hájnak; méz csurog a szájából; nagyon tömjénez (valakinek); pohár mellett szól; punyizik (valakinek); násznagy akar lenni
 • kedveskedik, cirógat, becézget, törleszkedik Sz: törleszkedik, mint a macska

kiengesztelődik

ige
 • megbocsát, kibékül, lecsillapul, megenyhül

kizár

ige
 • kicsuk
 • kirekeszt, távol tart
 • eltávolít, kiállít, leléptet (bizalmas), diszkvalifikál (idegen), prekludál (régies), bojkottál, kiközösít, kiátkoz, kitagad, kigolyóz (szleng), exkommunikál (idegen)
 • eltanácsol, kicsap, kitilt, exmatrikulál (idegen), relegál (régies)
 • megakadályoz, kiküszöböl, kikapcsol, elhárít, eliminál (idegen)

szortíroz

ige
 • szétválogat, válogat, kiválogat, eloszt, osztályoz, rendszerez, csoportosít, kategorizál, rendez, fajtáz (régies), szelektál

hajóhad

főnév
 • flotta, hadiflotta, hajóraj, hajósereg, armada (régies)
 • flottilla (idegen)

gyűlik

ige
 • csoportosul, összeverődik, gyülekezik, összesereglik, tódul, csődül
 • halmozódik, gyarapodik, szaporodik, feltöltődik, feltorlódik
 • gennyesedik, gennyed

eltűnődik

ige
 • elgondolkozik, eltöpreng, eltűnölődik (tájnyelvi), elmereng, elmélázik, elábrándozik

hány2

névmás
 • mennyi?, hányféle?
 • mily sok
 • ahány

komorna

főnév
 • szobalány, szobaasszony, öltöztetőnő, frajla (régies)

középfedezet

főnév
 • centerhalf (régies)

megrázkódik

ige
 • összerezzen, megremeg, megreszket (tájnyelvi), megrezzen, megvonaglik, összerándul
 • megretten, megborzad
 • megrendül, megreng, meginog

locspocs

főnév
 • lucsok, sár, latyak, dágvány, dagonya, csatak (tájnyelvi), csér (tájnyelvi), kanista (tájnyelvi), littylotty (tájnyelvi)
 • (jelzőként): sáros, esős, lucskos, vizes, nedves, csatakos, latyakos, lustos (tájnyelvi), kastos (tájnyelvi), taknyos (tájnyelvi)

kijelentés

főnév
 • állítás, közlés, közlemény, bejelentés
 • mondat, szentencia (régies), mondás, szólás, nyilatkozat
 • kinyilatkoztatás, reveláció (idegen), deklaráció, manifesztáció (idegen), proklamáció (idegen)

kétségtelenül

határozószó
 • kétségkívül, minden bizonnyal, bizonyosan, biztosan, sine dubio (idegen), csakugyan, nyilvánvalóan, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, megcáfolhatatlanul, okvetlenül, feltétlenül, vitán felül, vitathatatlanul, minden kétséget kizáróan, tényleg

kiszaglász

ige
 • (bizalmas): megtud
 • kifürkész, kikutat, kiszagol (bizalmas), kikémlel, kiszimatol

leveles

melléknév
 • zöldellő, lombos
 • lemezes, réteges, lamellás (szaknyelvi)
 • vágatlan (dohány)
 • összehajtogatott (tészta)
 • százrétű (gyomor)
 • (régies): levelező
 • (tájnyelvi): bűnös, ludas (bizalmas), hibás, vétkes
 • (régies): gyalázatos, hiteszegett (régies), számkivetett

kimér

ige
 • megmér, lemér, adagol, oszt, feloszt, szétoszt, kiporcióz, aránylagoz (régies)
 • árusít, árul, elad
 • kiszámít, kicentiz, kicövekel, kiparcelláz, meglép (régies), kilép
 • kiszab, (feladatot) kiró, kivet, megállapít, meghatároz, határoz

jelöl

ige
 • jelez, jelent, kifejez, jelképez, szimbolizál
 • javasol, ajánl, indítványoz, kandidál (régies), felterjeszt, proponál (régies), predesztinál (idegen)
 • nevez, indít, delegál
 • mutat
 • hirdet, feltüntet

kitűz

ige
 • feltűz, plántál (régies)
 • kijelöl, kiválaszt, megszab, meghatároz, előirányoz, megnevez, tervez
 • (díjat): ígér, kilátásba helyez, felajánl
 • (régies): kijelöl, kimér, körülhatárol, kicövekel, kikaróz, nyomjelez (régies), traszíroz (régies)

liter

főnév
 • lityi (tréfás), kőművesdeci (tréfás)