gyűlik szinonimái

ige
 • csoportosul, összeverődik, gyülekezik, összesereglik, tódul, csődül
 • halmozódik, gyarapodik, szaporodik, feltöltődik, feltorlódik
 • gennyesedik, gennyed

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hátralép

ige
 • hátramegy, visszahúzódik, hátrál, visszahőköl, hátrahőköl

tető

főnév
 • fedél, ernyő, borító
 • háztető, tetőzet, eszterhéj (tájnyelvi)
 • baldachin
 • csúcs
 • hegytető, orom, hegyorom, hegycsúcs
 • tetőfok, tetőpont, csúcspont, csúcs, netovábbja (valaminek), plafon, maximum
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyűlik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gubanc

főnév
 • csomó, bolyh, szövevény, csimbók (tájnyelvi), csimbólék (tájnyelvi)
 • (szleng): baj, probléma, bonyodalom, gond, nehézség, gáz (szleng)

feudalizmus

főnév
 • hűbériség

felújítás, fölújítás

főnév
 • tatarozás, renováció (idegen), renoválás, újjáépítés, átalakítás, helyreállítás, rekonstitúció (idegen), rekonstrukció (idegen), restauráció (idegen)
 • felelevenítés, felélesztés, megújítás
 • (színházban): repríz (idegen), újrajátszás

ezüst

főnév
 • argentum (szaknyelvi), arzsint (tájnyelvi)
 • ezüstpénz, fehérpénz (régies)

gyógycipő

főnév
 • ortopéd cipő

haszon

főnév
 • nyereség, profit, előny, hozadék, hozam, plusz (bizalmas), rebach (régies)
 • eredmény, gyümölcs, látat (tájnyelvi), siker, foganat

passzió

főnév
 • időtöltés, kedvtelés, élvezet, szenvedély, szeszély, hóbort, hobbi, szórakozás(bizalmas)(pejoratív)

előzőleg

határozószó
 • előbb, korábban, fent, fentebb, megelőzőleg, előzően, azelőtt, előzetesen, kezdetben, eleinte, az elején, előre, régebben, valamikor, egykor, hajdanában

elnyomott

melléknév
 • leigázott, sanyargatott, kizsákmányolt, eltiport, eltaposott, alávetett
 • (érzés, gondolat): tudatalatti (szaknyelvi), tudattalan, öntudatlan, önkéntelen, elfojtott

bevet

ige
 • bedob, behajít
 • (beveti magát vmibe): beleveti magát, beleül, beletelepszik
 • (ágyat): beágyaz, megvet
 • beültet, beplántál
 • harcba vet, csatasorba állít

elutasítás

főnév
 • visszautasítás, megtagadás, kosár, kikosarazás, elvetés, repudiáció (idegen), ellenzés

hazaküld

ige
 • hazarendel, hazaparancsol, elküld, visszaküld, elenged, elbocsát, szélnek ereszt, meneszt, leszerel, kiszuperál (bizalmas), elpaterol (szleng), hazaóferol (tájnyelvi)

horizont

főnév
 • látóhatár, láthatár, szemhatár, égalj, szemkör (régies), szemsík (régies), sík
 • látókör, felfogás, gondolatvilág, színvonal, szint
 • lehetőség, perspektíva, kilátás

kikever

ige
 • elkever, összekever, feltrájbol (tájnyelvi)

július

főnév
 • nyárhó, Szent Jakab hava (régies), Oroszlán hó (régies), hetedhó

gyümölcsözik

ige
 • jövedelmez, hasznot hajt, kamatozik, hoz, eredményez, terem

görögkeleti

melléknév, főnév
 • pravoszláv, görög (bizalmas), óhitű, ortodox, orosz (tájnyelvi)

hangfelvétel

főnév
 • hanglemez, lemez, magnókazetta, kazetta, CD, fonogram
 • hanghordozó
 • hangrögzítés

jogosít

ige
 • képesít (valamire), alkalmassá tesz (valamire)
 • érvényesít, elismer, hitelesít, igazol, törvényesít, legitimál (szaknyelvi), engedelmez (régies), szabadékoz (régies)
 • (valamire): fölhatalmaz, megbíz, fölruház

hájas II.

főnév
 • hájpacni (szleng), hájgombóc (szleng), dagadék (szleng), hurkagyurka (szleng), zsírpacni (szleng), töltött zokni (szleng)
 • hájastészta

fizet

ige
 • pénzt ad, kiegyenlíti a számlát
 • térít, fedez, áll, rendez, visel, elintéz, törleszt, leperkál (bizalmas), leszurkol (szleng), lepenget (bizalmas), blechol (szleng), gubál (szleng), leszúr (szleng), tejel (szleng), csenget (szleng), díjaz, bérez, honorál, javadalmaz, jutalmaz Sz: fizet, mint a köles; fizet, mint a katonatiszt; kivirítja a dudvát (szleng)
 • jövedelmez, hoz, ad
 • megfizet, megtorol, megbosszul
 • bűnhődik, lakol, meglakol, megszenved

harcias

melléknév
 • harcos, katonás, hadi, háborús, harckedvelő, vérszomjas, marciális (régies), bellicosus (régies)
 • veszekedős, kötekedő, támadó, hadakozó, agresszív, civakodó, verekedős, házsártos, kardos, ellentmondást nem tűrő, pattogó (bizalmas)

jövendőbeli I.

melléknév
 • leendő, jövőbeni, eljövendő