iskoláztat szinonimái

ige
 • taníttat, iskolába járat, képeztet, neveltet
 • (facsemetét) nevel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

melák

melléknév, főnév
 • tohonya, tahó (bizalmas), lomha, málé, mohamet (tájnyelvi)
 • (bizalmas): mafla, bamba, bumfordi, behemót

leereszt

ige
 • lebocsát, alábocsát
 • (hajat): leenged, kiereszt, csüngesztel (tájnyelvi), kisátorít (tájnyelvi)
 • levezet, lecsapol
 • leszeg, lekonyít, lecsüggeszt, lesunnyaszt (tájnyelvi)
 • (szleng): lenyel, lehúz (italt) (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a iskoláztat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ildomos

melléknév
 • jólnevelt, derék, illemtudó, illedelmes, finom modorú, dicséretre méltó, okos (régies), tanult (régies), erényes (régies)
 • illendő, illő, odavágó, helyes

hátrál

ige
 • hátralép, hátrahúzódik, visszalép, farol, visszafarol (régies), rükvercel (szaknyelvi), tolat, curukkol (bizalmas), fartat (tájnyelvi), hátráz (tájnyelvi)
 • visszaijed, visszaborzad, visszariad, visszaretten, hőköl, hátrahőköl
 • visszavonul, megfutamodik, menekül, visszakozik, visszatáncol, visszalép, visszahúzódik, megszalad, retirál (régies)

hanyatlik

ige
 • dől, roskad, alél (választékos), bicsaklik, (nap) leáldozik (választékos), apad, esik, süllyed, fogy, csökken, alászáll, zuhan, bukik, megcsappan, fogyatkozik, lekókad, hervadozik, lekonyul, billen
 • romlik, tönkremegy, visszaesik, visszafejlődik, gyengül, devalválódik (szaknyelvi), degenerálódik (szaknyelvi), regrediál (szaknyelvi)

gombostű

főnév
 • férctű

internátus

főnév
 • diákotthon, tanulóotthon, kollégium, konviktus (régies)
 • nevelőintézet, intézet
 • szeminárium (régies), papnevelde
 • (szleng): börtön, dutyi (bizalmas), karcer (szleng)

kaméleon

főnév
 • köpönyegforgató, kétkulacsos, szélkakas

serdülőkor

főnév
 • kamaszkor, tinédzserkor, tinikor (bizalmas), pubertás (szaknyelvi), ifjúkor

festékpárna

főnév
 • bélyegzőpárna

felújítás, fölújítás

főnév
 • tatarozás, renováció (idegen), renoválás, újjáépítés, átalakítás, helyreállítás, rekonstitúció (idegen), rekonstrukció (idegen), restauráció (idegen)
 • felelevenítés, felélesztés, megújítás
 • (színházban): repríz (idegen), újrajátszás

dőreség

főnév
 • oktalanság, bolondság, esztelenség, meggondolatlanság, marhaság, ostobaság, balgaság, butaság

fogyatékos

melléknév
 • hiányos, hézagos, elégtelen, hibás, téves, pontatlan, helytelen, selejtes, ingatag (érvelés)
 • hibás, testi hibás, nyomorék, rokkant, ütődött (bizalmas), kóros, gyengeelméjű, sérült, defektes (régies), beteg, hibbant, erőtlen, visszamaradt

kard

főnév
 • pallos, szablya, handzsár, jatagán (idegen), gyíkleső (tájnyelvi), spádé (régies), fringia (régies)
 • acél, penge, vas
 • kardvágás
 • (szleng): hímvessző, pénisz (szaknyelvi)

kezdeti

melléknév
 • első, primer (szaknyelvi), bevezető, előkészítő, kezdő, kezdődő, kialakuló, keletkező, iniciális (idegen)
 • korai, hajdani, régi, eredeti
 • ősrégi, őseredeti, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi)

lejön

ige
 • leszáll, leereszkedik, lelép, lejő (választékos)
 • legyalogol, leballag
 • földet ér, landol
 • leér, lenyúlik
 • leválik, lekopik, ledörzsölődik, letisztul
 • letekeredik
 • levehető, lejár
 • (valamiből): levonandó, kivonandó
 • (bizalmas): megjelenik, kijön

korom

főnév
 • mocsok, szennykéreg (régies), cirom (régies)

ismertet

ige
 • előad, elmond, kifejt, bemutat, tanít, tudomásra hoz, fejteget, elbeszél, megmagyaráz, tájékoztat, előterjeszt, taglal, körvonalaz, beszámol, referál, tálal (bizalmas), recenzeál (szaknyelvi)

igeragozás

főnév
 • konjugáció (szaknyelvi)

jókor

határozószó
 • időben, idejében, legjobbkor, kellőleg (régies), apropó (régies)
 • korán, idején, kelletekorán (tájnyelvi)
 • (pejoratív): későn, késve, rosszkor

kontroll

főnév
 • ellenőrzés, felülvizsgálat, kontrolléria (régies)

íztelen

melléknév
 • seízű, ízetlen, sótlan, sótalan, vízízű; se íze, se bűze; se sava, se borsa

házias

melléknév
 • serény, ügyes, jóháztartó (tájnyelvi)
 • (étel): hazai, falusi, ízletes

kábelez

ige
 • (régies): táviratoz, táviratozik, sürgönyöz, telegrafál (régies)

korlátozás

főnév
 • akadályozás, fékezés, gátolás
 • mérsékelés, csökkentés, megszorítás, szabályozás, megnyirbálás, limit (idegen), restrikció (szaknyelvi), redukció