kitűz szinonimái

ige
 • feltűz, plántál (régies)
 • kijelöl, kiválaszt, megszab, meghatároz, előirányoz, megnevez, tervez
 • (díjat): ígér, kilátásba helyez, felajánl
 • (régies): kijelöl, kimér, körülhatárol, kicövekel, kikaróz, nyomjelez (régies), traszíroz (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

testmagasság

főnév
 • magasság, testhossz
 • termet

felgyógyul, fölgyógy

ige
 • meggyógyul, megerősödik, felépül, kilábal, lábra áll, erőre kap, feljavul, helyrejön, összeszedi magát, visszanyeri erejét, visszanyeri egészségét, rendbe jön, fellábadozik (tájnyelvi), feltámbálódik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kitűz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kinevet

ige
 • kikacag, kigúnyol, kicsúfol, megtréfál, kiviccel, csipkelődik, tréfát űz (valakiből), rovására mulat, kiröhög (durva), kifiguráz, nevetségessé tesz, csúfot űz, szatirizál (régies), lefitymál (tájnyelvi)

karácsonyeste

főnév
 • szenteste, bővedest (tájnyelvi), bővedeste (tájnyelvi)

kábelez

ige
 • (régies): táviratoz, táviratozik, sürgönyöz, telegrafál (régies)

ifjú II.

főnév
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, tini (bizalmas), serdülő, pubi (bizalmas)

kispohár

főnév
 • pohárka, stampedli (bizalmas)

könyvtár

főnév
 • könyvgyűjtemény, könyvesház, bibliotéka (idegen)

tányérvirág

főnév
 • napraforgó, tányérrózsa (tájnyelvi)

hátrapillant

ige
 • hátranéz, hátratekint, visszapillant, visszanéz, visszatekint, hátravillant (tájnyelvi)

harcias

melléknév
 • harcos, katonás, hadi, háborús, harckedvelő, vérszomjas, marciális (régies), bellicosus (régies)
 • veszekedős, kötekedő, támadó, hadakozó, agresszív, civakodó, verekedős, házsártos, kardos, ellentmondást nem tűrő, pattogó (bizalmas)

érzelgős

melléknév
 • szentimentális, érzelmes, geil (bizalmas), émelyítő, limonádé, szirupos, melodramatikus (idegen), csöpögős, nyálas (szleng), hatásvadászó, könnyfacsaró
 • érzelmeskedő, lelkiző, szenvelgő, ömlengő

hernyótalp

főnév
 • lánctalp, hernyólánc

kövérkés

melléknév
 • telt, molett, gömbölyded, telt idomú, párnás, dundi, duci (bizalmas), pufi (bizalmas), pufók (bizalmas)

lapos

melléknév
 • sima, sík, egyenes
 • laspadt (tájnyelvi), lapútyi (tájnyelvi)
 • csapott
 • beesett, horpadt
 • hétköznapi, közönséges, érdektelen, prózai, közhelyszerű, agyoncsépelt, elcsépelt, semmitmondó, elnyűtt, triviális, banális, platt (idegen)
 • unalmas, egyhangú, színtelen
 • (nő): deszkamellű, deszka, formátlan, sovány

aközben

határozószó
 • azalatt, addig, azonközben (régies), időközben, ugyanakkor
 • eközben, ezalatt

menyegző

főnév
 • esküvő, esketés, nász (választékos), frigy (választékos), egybekelés, lakodalom, lagzi

meccs

főnév
 • mérkőzés, rangadó, találkozó, derbi, torna
 • erőpróba, verseny, küzdelem, összecsapás, viadal

kiürít

ige
 • kipakol, kirámol, kirak, kiüresít
 • elfogyaszt, lehajt, kiiszik
 • kitelepít, kilakoltat, kiköltöztet, evakuál (szaknyelvi)
 • (régies): kifoszt, kizsebel (bizalmas)

kímélet

főnév
 • gyengédség, tapintat, belátás, elnézés, engedékenység, figyelmesség, méltányosság, türelem, béketűrés
 • könyörület, kegyelem, irgalom

korcsolya

főnév
 • jégsaru, csúszóka, csúszkálóvas

mártíromság

főnév
 • vértanúság, mártírium (idegen), mártírhalál, vértanúhalál
 • üldöztetés, megpróbáltatás
 • szenvedés, kínszenvedés, gyötrelem

klisé

főnév
 • (szaknyelvi): nyomódúc, nyomólemez
 • (szaknyelvi): szólam, frázis, közhely, sablon, banalitás, semmitmondás

kaszárnya

főnév
 • laktanya, katonaszállás (régies), katonalakház (régies)

kotyvalék

főnév
 • keverék, elegy, zagyvalék, habarék, pancs, pacsmag, lötty, moslék, gezemice (tájnyelvi)

maxima

főnév
 • jelige, jelmondat, szlogen, mottó
 • alapgondolat, alaptörvény
 • életszabály, életelv