kijelentés szinonimái

főnév
 • állítás, közlés, közlemény, bejelentés
 • mondat, szentencia (régies), mondás, szólás, nyilatkozat
 • kinyilatkoztatás, reveláció (idegen), deklaráció, manifesztáció (idegen), proklamáció (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szűköl

ige
 • vonít, nyüszít, vinnyog, csahol
 • panaszkodik, siránkozik, nyöszörög

béke

főnév
 • békeidő, pax (idegen), salom (idegen), sólem (szleng)
 • békekötés, békeszerződés, fegyverszünet, fegyvernyugvás
 • békesség, egyetértés, összhang, harmónia, barátság
 • nyugalom, nyugság (tájnyelvi), nyugalmasság, csend, csendesség, háborítatlanság, zavartalanság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kijelentés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kézelőgomb

főnév
 • mandzsettagomb

jegenye

főnév
 • jegenyefa, jegenyenyár, jegenyenyárfa

ismertet

ige
 • előad, elmond, kifejt, bemutat, tanít, tudomásra hoz, fejteget, elbeszél, megmagyaráz, tájékoztat, előterjeszt, taglal, körvonalaz, beszámol, referál, tálal (bizalmas), recenzeál (szaknyelvi)

hóbelevanc

főnév
 • (szleng): holmi, cókmók, batyu, motyó (bizalmas), cucc (bizalmas), cula, betyárbútor (régies), gönc, cumó (szleng), hacuka (bizalmas)

kieszközöl

ige
 • kicsinál (bizalmas), kimódol, kitapos, kijár, kiforszíroz, kiesdekel, kihízeleg, kikuncsorog, kiküzd, elintéz, elér, megkap, hozzájut

kizsigerel

ige
 • kibelez, megtisztít
 • kimerít, kifáraszt, igénybe vesz, kiszipolyoz, kizsákmányol, tönkretesz
 • megbírál, megkritizál, kiveséz

szószegő

melléknév, főnév
 • hitszegő, esküszegő, csalárd, álnok, hamis, áruló, szavajátszó (régies), szótörő (régies), állhatatlan, hűtlen, megbízhatatlan, köpönyegforgató, perfid (idegen)

hajótörés

főnév
 • hajókatasztrófa, hajókár, hajószerencsétlenség
 • sikertelenség, bukás

gyümölcsözik

ige
 • jövedelmez, hasznot hajt, kamatozik, hoz, eredményez, terem

elutazás

főnév
 • útra kelés, eltávozás, elmenetel

hanyatló

melléknév
 • halódó, dekadens (választékos)
 • erőtlen, bizonytalan, ingatag, roskatag, roskadozó, romló, megviselt, letűnő
 • visszafejlődő, regresszív (idegen), retrográd (szaknyelvi), süllyedő

kompetens

melléknév
 • illetékes, jogosult, hozzáértő, szakavatott, jártas, tapasztalt, gyakorlott, hivatott

középparaszt

főnév
 • gazda, nagygazda, kulák (régies)

megrendez

ige
 • megszervez, megtart, lebonyolít, megül, organizál (idegen), előkészít

lohad

ige
 • kisebbedik, zsugorodik, apad, csappan, fogy
 • lappad (régies), szállad (régies)
 • gyengül, csökken, erőtlenedik, szűnik, alábbhagy, csillapodik, csillapul, csillapszik, csitul, tompul
 • (iram): lassul, enged (tájnyelvi), csihad (tájnyelvi)

kikapcsolódik

ige
 • kinyílik, szétnyílik, szétkapcsolódik, széjjelkapcsolódik, kicsatolódik (tájnyelvi), kipeckelődik (tájnyelvi)
 • kiválik
 • pihen, üdül, lazít, elengedi magát, kienged, felenged, szórakozik, relaxál (idegen)

kettesével

ragos főnév
 • párosával, páronként, párjával, kettenként, ketten-ketten

kiszellőztet

ige
 • huzatot csinál, kiszellőz (tájnyelvi)

levendula

főnév
 • (tájnyelvi): reverenda, papi ruha, leverenda (tájnyelvi)

kimondhatatlan I.

melléknév
 • kiejthetetlen, artikulálhatatlan (idegen)
 • megnevezhetetlen, leírhatatlan, elmondhatatlan, mondhatatlan, különös, furcsa, hallatlan, felfoghatatlan, rejtélyes, elképzelhetetlen, hihetetlen, tabu, titkos
 • nagyfokú, módfelett nagy, túlságos, számtalan, tömérdek, töméntelen, miriád (idegen), maximális, rettentő nagy

jelzőszám

főnév
 • (szaknyelvi): mutatószám, mérőszám, viszonyszám, index, indikátor (szaknyelvi), paraméter (szaknyelvi)

kiürít

ige
 • kipakol, kirámol, kirak, kiüresít
 • elfogyaszt, lehajt, kiiszik
 • kitelepít, kilakoltat, kiköltöztet, evakuál (szaknyelvi)
 • (régies): kifoszt, kizsebel (bizalmas)

lobogó I.

melléknév
 • lengő, lebegő
 • heves, lángoló, langallós (tájnyelvi)
 • (víz): forró, zubogó, gyöngyöző