locspocs szinonimái

főnév
 • lucsok, sár, latyak, dágvány, dagonya, csatak (tájnyelvi), csér (tájnyelvi), kanista (tájnyelvi), littylotty (tájnyelvi)
 • (jelzőként): sáros, esős, lucskos, vizes, nedves, csatakos, latyakos, lustos (tájnyelvi), kastos (tájnyelvi), taknyos (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiáltás

főnév
 • kurjantás, kurítás (tájnyelvi), rikoltás, sivítás, visítás, sikítás, sikoly, rivallás, dörgés, ordítás, üvöltés, harsogás, bömbölés, bőgés

gyászeset

főnév
 • haláleset, tragédia, csapás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a locspocs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lemezjátszó

főnév
 • gramofon
 • CD-lejátszó, CD

körös-körül

határozószó
 • mindenütt, mindenfelé, minden oldalon, körben, karikában, kernyesten (tájnyelvi), körödes-körül (tájnyelvi)

korom

főnév
 • mocsok, szennykéreg (régies), cirom (régies)

kiismerhetetlen

melléknév
 • problematikus, kétértelmű, dodonai, megoldhatatlan, megfejthetetlen, talányos, rejtelmes, titokzatos, kideríthetetlen, megmagyarázhatatlan, kifürkészhetetlen

letűnik

ige
 • eltűnik, leáldozik, lemegy, leszáll, lehanyatlik, aláhanyatlik, lebukik, alábukik, nyugovóra tér, látóhatár mögé bukik, lenyugszik, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi)
 • elmúlik, lehanyatlik
 • megfogy, megfogyatkozik, meggyérül
 • eltűnik, megszűnik

megbízás

főnév
 • akkreditálás (szaknyelvi), delegálás, felhatalmazás, meghatalmazás, küldetés, követség, komisszió (idegen)
 • meghagyás, feladat, mandátum (szaknyelvi), misszió, megbízatás, hatáskör, jogosítvány

vakmerő

melléknév
 • meggondolatlan, vagány (bizalmas), hazárd (régies), bátor, merész, elszánt, riszkáns (bizalmas), férfias, huszáros, tökös (szleng)
 • impertinens (régies), szemtelen, arcátlan, hetyke, flagráns (idegen)
 • (remény): hiú, túlzott, hiábavaló

kapar

ige
 • horzsol, karcol, kapargál, kapirgál, karmol, karistol, barizsol (tájnyelvi), kápsál (tájnyelvi), karamzsál (tájnyelvi), körmöcsél (tájnyelvi)
 • váj, metsz, vakar, kikapar, ás
 • firkál, firkant, (csúnyán) ír
 • összegyűjt, kuporgat, kotor (tájnyelvi)
 • (régies): felvág, felszaggat

július

főnév
 • nyárhó, Szent Jakab hava (régies), Oroszlán hó (régies), hetedhó

fűző

főnév
 • míder (régies), korzett, vállfűző, váll
 • cipőfűző, cipőzsinór, zsinór, pertli, szalag, szíj, galand (régies)

kéjeleg

ige
 • gyönyörködik, élvezkedik, kéjkedik (régies), bujálkodik, tobzódik

megerősít

ige
 • megszilárdít, izmosít, megedz, keményít, acéloz
 • merevít, odaerősít, erősít, megtámogat, rögzít
 • alátámaszt, kidúcol
 • elpalánkol, elsáncol, erődít, biztosít, fedez
 • felfegyverez
 • buzdít, biztat, serkent, ösztönöz
 • felvértez
 • (szaknyelvi): kiegészít
 • bizonyossá tesz, tanúsít, hitelesít
 • jóváhagy, szentesít, konszolidál (idegen), approbál (idegen), helybenhagy, engedélyez, láttamoz, törvényesít, törvényerőre emel, becikkelyez, ratifikál (idegen), fixál, véglegesít
 • hangoztat, hangsúlyoz

megszégyenít

ige
 • szégyenbe hoz, dehonesztál, szégyenkezésre késztet, megaláz, meggyaláz, leéget (bizalmas), lejárat, leforráz, kipellengérez, szégyenpadra ültet, megbélyegez, rápirít, lebecsmérel, gyaláz, bepiszkít, besároz, szidalmaz, kicikiz (szleng), arcáz (régies)
 • szégyent hoz (valakire), megcsúfol, csúffá tesz, nevetségessé tesz, blamál (idegen), blamíroz (idegen) Sz: pellengérre állít; ráadja a vizes inget
 • felülmúl, túltesz (valakin), túlszárnyal, lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas)

beszélő II.

főnév
 • előadó, szónok, orátor (régies), kommentátor, riporter, közvetítő, tudósító, bemondó, narrátor, mesélő

önképzés

főnév
 • önművelés, autodidaxis (idegen)

naphosszat

határozószó
 • egész nap, egész áldott nap, egész álló nap, reggeltől estig, látástól vakulásig, kora hajnaltól késő éjszakáig, látástól mikulásig (szleng), napkeltétől napáldozatig (tájnyelvi)
 • folyton, napokon át, szüntelenül

lohad

ige
 • kisebbedik, zsugorodik, apad, csappan, fogy
 • lappad (régies), szállad (régies)
 • gyengül, csökken, erőtlenedik, szűnik, alábbhagy, csillapodik, csillapul, csillapszik, csitul, tompul
 • (iram): lassul, enged (tájnyelvi), csihad (tájnyelvi)

leleményes

melléknév
 • ügyes, találékony, mozgékony, szemfüles, talpraesett, élelmes, furfangos, agyafúrt, szellemes, fortélyos, invenciózus, ingeniózus (idegen)
 • ötletes, kreatív, szellemes

mártíromság

főnév
 • vértanúság, mártírium (idegen), mártírhalál, vértanúhalál
 • üldöztetés, megpróbáltatás
 • szenvedés, kínszenvedés, gyötrelem

nagy II.

határozószó
 • igen, nagyon, nagymértékben

macskaköröm

főnév
 • idézőjel

követendő

melléknév
 • utánozandó, utánzásra méltó, mintaszerű, példaszerű, példamutató, ideális, eszményi

meccs

főnév
 • mérkőzés, rangadó, találkozó, derbi, torna
 • erőpróba, verseny, küzdelem, összecsapás, viadal

nagyüzem

főnév
 • nagyvállalat, gyár, kombinát, tröszt