kiindulópont szinonimái

főnév
 • kezdőpont, kiindulási pont, premissza (idegen), origó (szaknyelvi), góc, kezdet, kiindulás, alapeszme, eredet, forrás, támpont, fogódzó, alap, bázis, alappont, eleje (valaminek), rajtvonal, startvonal

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bordó

melléknév, főnév
 • bordóvörös, bordópiros, borvörös, sötétvörös, sötétpiros, meggyszínű, meggyvörös, meggypiros, lilásvörös, céklavörös, bíborpiros

fundus

főnév
 • telek, házhely
 • kisbirtok (régies)
 • (szaknyelvi): szemfenék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiindulópont szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kezdeményezés

főnév
 • indítványozás, indítvány, szorgalmazás, javaslat, iniciatíva (idegen), kísérlet, próbálkozás

javasol

ige
 • kezdeményez, indítványoz, felterjeszt, előterjeszt, benyújt, proponál (régies), előáll (valamivel)
 • ajánl, javall, kommendál, tanácsol, rendel, előír, projektál (régies)
 • jelöl, kommendál (régies)

iskolázatlan

melléknév
 • tanulatlan, képzetlen, analfabéta, írástudatlan
 • gyakorlatlan, tapasztalatlan, pallérozatlan, tudatlan, műveletlen, kulturálatlan, üresfejű, faragatlan, közönséges, primitív, tuskó (bizalmas)

hívószám

főnév
 • telefonszám, szám, kapcsolási szám

kienged

ige
 • kiereszt, kibocsát, szabadon bocsát, kiszabadít, elenged, szabadon enged, szabadon ereszt, szabadlábra helyez, felszabadít, megszabadít, szabaddá tesz, kiszalaszt, kiszalajt (tájnyelvi)
 • kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • kioldoz, kibont, kibogoz
 • (ruhát): bővít, tágít, kiereszt
 • megenyhül, felolvad, felenged

kívülálló

főnév
 • avatatlan, laikus, outsider (idegen)

szoros II.

főnév
 • hegyszoros, szoros, hágó, völgy, völgyszűkület, mélyút, szurdok, szurdokvölgy (szaknyelvi)
 • tengerszoros

hajófuvarlevél

főnév
 • konosszamens (szaknyelvi)

gyűlésezik

ige
 • tanácskozik, ülésezik, tárgyal, értekezik, zsinatol (pejoratív)

eltűnés

főnév
 • tovatűnés, elenyészés, köddé válás (bizalmas), felszívódás (bizalmas)

hántol

ige
 • eltávolít, lecsupaszít, levakar, letisztogat, kifejt (magot), lehánt, kibont, héjaz, hámoz, foszt (kukoricát)
 • fényez, gyöngyöz

komolytalan

melléknév
 • éretlen, meggondolatlan, megfontolatlan, kiforratlan, megbízhatatlan, felelőtlen, gyerekes, gyermekes, gyermeki, gyermeteg, könnyelmű, kelekótya, széllelbélelt, link (szleng), kajla, szélhámos, játékos, bohó
 • felületes, felszínes, megalapozatlan, semmitmondó, üres

közepes II.

főnév
 • (osztályzat): hármas, arany közép (szleng), galamb (szleng), kos (szleng), kígyó (szleng), középfazon (szleng), kukac (szleng), madár (szleng), sün (szleng), teve (szleng), tizenegyes (szleng), tripla (szleng), trojka (szleng)

megránt

ige
 • meghúz, megfeszít, megrándít, megcibál
 • felhúz, felvon (szemöldököt)
 • megrándít, kificamít, megerőltet, kifordít (bokát)

locsolkodik

ige
 • locsol, öntöz, öntözködik
 • (tájnyelvi): lubickol

kijavítás

főnév
 • javítgatás, helyreállítás
 • helyreigazítás, helyesbítés, módosítás
 • reparáció (idegen), reparálás (idegen), tatarozás, kiigazítás, rendbehozás, restauráció (idegen), restaurálás, rekonstruálás, rektifikálás (régies)

kétségkívül

határozószó
 • bizonyosan, bizonyára, kétségtelenül, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, nyilván, nyilvánvalóan, vitathatatlanul, mindenesetre, igazán, valóban, tényleg, okvetlenül, valószínűleg, határozottan, minden kétséget kizáróan, alighanem

kiszabadít

ige
 • kienged, kiereszt, elbocsát, felszabadít, megment, kiment, kivált, megvált, szabadon bocsát, szabadon enged, szabadlábra helyez
 • kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • felment, mentesít, feloldoz, tisztáz
 • kimozdít, kiold, elold, kibogoz, kifűz, kicsatol, kinyit (övet), kifejt, felfejt

levélbélyeg

főnév
 • bélyeg, postabélyeg

kimenő

főnév
 • ünneplő, ünnepi ruha, alkalmi ruha
 • eltávozás, kimaradás, szabadság, eltáv (szleng), kimarcsi (szleng)

jelmezbál

főnév
 • álarcosbál, maszkabál (tájnyelvi), karnevál

kitüntet

ige
 • megjutalmaz, díjaz, koszorúz (régies), dekorál (régies), elismer
 • megtisztel, kegyel, szimpatizál, favorizál, megkülönböztet (valakin)

lista

főnév
 • névsor, névjegyzék, címjegyzék, lajstrom, regiszter
 • jegyzék, felsorolás, nyilvántartás, kimutatás, katalógus, leltár, inventár (idegen)