megdöbbent szinonimái

ige
 • meghökkent, meglep, megrendít, elképeszt, megdermeszt, letaglóz, szíven szúr, sokkol, lesújt, ledöbbent (szleng), kifektet (szleng), kibuktat (szleng), kiakaszt (szleng), kiüt (szleng), megbotránkoztat, megráz, megriaszt, frappíroz (idegen), elborzaszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elbírálás

főnév
 • mérlegelés, megítélés, döntés, méltatás, kritika, értékelés

becsepegtet, becsöpö

ige
 • belecsepegtet
 • (bizalmas): elhitet, elhint (bizalmas), bead (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megdöbbent szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

margaréta

főnév
 • margitvirág, papvirág (tájnyelvi), katókavirág (tájnyelvi)

lapkihordó

főnév
 • újságkihordó, újságos, lapkézbesítő
 • lapárusító, rikkancs

kutat

ige
 • matat, turkál, keres, kotorász, bányászik, bogarászik (tájnyelvi), katakíroz (tájnyelvi)
 • hajhász, kajtat, kasmatol (régies), kutakodik, kutaszkodik, vizslat, bolház, fürkész, keresgél, kémlel, utánajár, vizsgál, szondíroz (idegen), inkvirál (idegen), fitat (tájnyelvi), tűvé tesz, invesztigál (szaknyelvi), ketet-katat (tájnyelvi), koslat, vatat (tájnyelvi), kurkászik (tájnyelvi)
 • búvárkodik, elmélyed, búvárol, vizsgálódik, körüljár, vizsgál, boncol, elemez, tanulmányoz
 • firtat, nyomoz, szimatol, szaglászik, csapáz (tájnyelvi), fitet (tájnyelvi)

koffer

főnév
 • bőrönd, utazótáska, útitáska, utazóbőrönd, útiláda

megalázkodik

ige
 • hajlong, megalázza magát, hódol, leereszkedik, meghunyászkodik, Canossát jár, alázatoskodik, csúszik-mászik, talpat nyal, hajbókol, meghajol, porban csúszik (valaki előtt), lefekszik (valakinek) (szleng)

mégse, mégsem

határozószó
 • annak ellenére sem, csak azért sem

vetít

ige
 • projiciál (idegen), diázik, perget
 • (filmet): játszik, bemutat, ad
 • megjelenít

kézelőgomb

főnév
 • mandzsettagomb

keresztfa

főnév
 • keresztgerenda, kapocsfa, létrafok, csatlófa
 • kereszt, krucifix (idegen), crux (idegen), feszület
 • sírkereszt, sírfa, fejfa
 • kolonc, kölönc (tájnyelvi), teher

gyorsvonat

főnév
 • expresszvonat, gyors, expressz (bizalmas), bolondgőzös (tájnyelvi)

kifundál

ige
 • kigondol, elgondol, kieszel, kiagyal, kiötöl, kiokoskodik, kitalál, kitervel, kisüt, kifőz, kiforral, tervbe vesz, kohol, kimódol, kimesterkedik, kispekulál (bizalmas), kiókumlál (bizalmas), kifineszel (tájnyelvi), kielmél (régies)

megterhelés

főnév
 • teher, tehertétel, súly
 • jelzálog
 • stressz, megpróbáltatás

mindössze

határozószó
 • csak, csupán, mindegyütt, összevéve (tájnyelvi)

bővérű

melléknév
 • vérmes, heves, tüzes, szenvedélyes

parlagi

melléknév
 • pusztai
 • durva, közönséges, alpári, otromba, ocsmány, ordenáré, útszéli, mucsai (durva), vulgáris, paraszt (durva), primitív, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen, pallérozatlan, nyers, barbár, goromba

óceán

főnév
 • tenger, világtenger

megedződik

ige
 • megkeményedik, megerősödik, megacélozódik
 • megszilárdul

manapság

határozószó
 • most, mostanság, mostanában, napjainkban, jelenleg, ma, újabban, ez idő szerint, manap (tájnyelvi)

meglehetős

melléknév
 • elfogadható, tűrhető, elviselhető, épkézláb, maradható (tájnyelvi), szenvedő (régies), passzábilis (idegen)
 • megjárja
 • elég, elegendő, elégséges, valami, némi, kielégítő, kellő, megüti a mértéket, jókora

nyomorog

ige
 • tengődik, kínlódik (bizalmas), zsugorog (tájnyelvi), döglődik (durva), teng, sínylődik, senyved, szűkölködik, szükségben él, szükséget lát, nélkülöz, éhezik, nélkülözések közt él, nehéz sorban él, sanyarog, vegetál, kuncsorog (tájnyelvi), kuporog (tájnyelvi), szigorog (tájnyelvi), vergődik (tájnyelvi), meg van szorulva, nincs semmije, nyomorban él, ínségben él Sz: úgy él, mint a barátok szamara; csak éppen hogy teng-leng

megfogódzik, megfogó

ige
 • belekapaszkodik, megkapaszkodik, beleakaszkodik

leányvállalat

főnév
 • fiók, fiókrészleg, filiálé (régies), filia (idegen)

megolvaszt

ige
 • cseppfolyósít, elolvaszt, felolvaszt, felold

nyüstöl

ige
 • nyű, koptat, szaggat, hurbol (tájnyelvi)
 • ver, páhol, csapdos
 • bánt, fájdalmat okoz (valakinek)
 • gyötör, zaklat, nyaggat, nyúz
 • (tájnyelvi): fel-alá jár, nyugtalankodik