kívülálló szinonimái

főnév
 • avatatlan, laikus, outsider (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fokmérő

főnév
 • értékmérő, fokoló (tájnyelvi)

tegnapi

melléknév
 • minapi, nemrégi, korábbi, tennapi (tájnyelvi)
 • idejétmúlt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kívülálló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

királynő

főnév
 • regina (idegen), királyné (régies)
 • (sakkban) vezér
 • méhkirálynő, anyaméh

kaszinózik

ige
 • (bizalmas): társalog, diskurál, cseveg, beszélget
 • hazárdjátékot űz
 • kártyázik
 • rulettezik

kamatozik

ige
 • kamatot hoz, gyarapodik, jövedelmez, fiadzik (tájnyelvi)
 • gyümölcsözik

illan

ige
 • eltűnik, tovatűnik, elsuhan, eloson, köddé válik, légneművé válik, szökik, ellábal (régies)

kiterjeszt

ige
 • kitár, széttár, szétnyit, szétbont, kibont, kinyújt (kart), kifeszít, szétfeszít
 • megvalósít, létrehoz, kiépít
 • kibővít, kitágít, megnövel (hatáskört), kiszélesít, elmélyít, általánosít, érvényesít, generalizál (idegen)
 • meghosszabbít, elnyújt, elhúz, prolongál

köszvény

főnév
 • ínszaggatás, podagra (régies), csúz (tájnyelvi)

társasági

melléknév
 • társas, közös, közösségi

háziúr

főnév
 • házigazda, háztulajdonos, lakástulajdonos, főbérlő, bérbeadó (szaknyelvi), házibácsi (bizalmas)

hasznos

melléknév
 • hasznot hajtó, haszonhajtó (tájnyelvi), kifizetődő, előnyös, célszerű, kedvező, nyereséges, jövedelmező, jövedelmes (régies), rentábilis (szaknyelvi)
 • hasznavehető, használható, haszonvehető (régies), alkalmas, praktikus
 • célravezető, célirányos, ajánlatos, tanácsos, eredményes, gyümölcsöző, termékeny, tanulságos, üdvös, jótékony hatású

észrevesz

ige
 • érzékel, észlel, kiolvas, obszervál (idegen), percipiál (idegen), meglát, megpillant, felfedez, felfigyel (valakire, valamire), figyelmes lesz (valamire, valakire), kiszúr (bizalmas)
 • megérez, megsejt, megneszel, megeszel (tájnyelvi), megszagol, felfog, tudomásul vesz, tudatosít, konstatál, tapasztal, megtud
 • rájön, átlát, felismer, ráeszmél, rádöbben

higgadt

melléknév
 • megfontolt, érett, okos, bölcs, józan, komoly, hidegvérű, szenvtelen, visszafogott, mértéktartó, mértékletes, óvatos, előrelátó, elővigyázatos, körültekintő, nyugodt
 • (folyóvíz) (tájnyelvi): leülepedett, kiforrott, letisztult, megtisztult, lecsendesedett

középpont

főnév
 • központ, centrum, székhely, mag
 • gyújtópont (szaknyelvi), fókusz (szaknyelvi)
 • sejtmag (szaknyelvi)
 • lényeg, magva (valaminek)

leballag

ige
 • lebandukol, lesétál, leböcög (tájnyelvi), leeregel (tájnyelvi)

alapokmány

főnév
 • alapítólevél, charta (szaknyelvi)

mesebeszéd

főnév
 • (bizalmas): koholmány, híresztelés, mendemonda, szófia beszéd (régies), dajkamese, halandzsa (bizalmas), szódara (tájnyelvi), mese habbal (bizalmas), mese mese, meskete, smonca (szleng), lárifári, szóbeszéd, mellébeszélés Sz: hol volt, hol nem volt-féle beszéd; királyfia Kis Miklós beszéde

megbírságol

ige
 • megbüntet, büntetést szab ki, elmarasztal, elkaszál (szleng), megkaszál (szleng), megkínál (szleng), megküld (szleng), meghasít (szleng)

kizsákmányolt

melléknév, főnév
 • elnyomott, kiuzsorázott, kiszipolyozott, kizsigerelt, kizsarolt, kihasznált

kiömlik

ige
 • kifolyik, kihull, kidől, kiborul, kicsordul, kibugyog, kibuggyan, kicsurog, kibugyborékol, kilöttyen, kiloccsan, kicsöpög, kiszivárog, kitör, kiárad, kilövell, kiöklik (tájnyelvi), elomlik (tájnyelvi), kiguvad (tájnyelvi)
 • (tömeg): kitódul, kiáramlik, kiözönlik, kizúdul

kotnyeles

melléknév
 • minden lében kanál, kíváncsi, tudálékos, fontoskodó, tolakodó, alkalmatlankodó, fecsegő, locsi-fecsi, locska-fecske (tájnyelvi), katuska (tájnyelvi), hírharang Sz: minden szarba beleüti az orrát; mindenbe beleártja magát; minden tálban fakanál a nyelve

mazsola

főnév
 • (bizalmas): ötlet, geg (idegen)
 • (bizalmas) (jelzőként is): kezdő, gyakorlatlan, járatlan, tapasztalatlan, újonc, zöldfülű, kopasz (szleng)

kommunizmus

főnév
 • bolsevizmus, vörösuralom

kehely

főnév
 • ivóedény, ivópohár
 • kupa, serleg, billikom (régies), kalix (idegen)
 • (virágé): tok, csésze

könyvkereskedés

főnév
 • könyvesbolt, könyves, antikvárium

megbecstelenít

ige
 • meggyaláz, megerőszakol, erőszakot követ el (valakin), elcsábít, megront, megejt (tájnyelvi), beszennyez, megparáznít (tájnyelvi), megszeplősít (régies), deflorál (idegen)
 • bemocskol, gyaláz, bepiszkol, besároz, megszentségtelenít, rossz hírét költi, rossz hírbe kever, profanizál (választékos), diffamál (idegen)