levélbélyeg szinonimái

főnév
 • bélyeg, postabélyeg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kisebbít

ige
 • csökkent, mérsékel, csillapít, tompít, enyhít, gyengít, elvesz erejéből, kevesbít, csonkít, csorbít, apaszt, fékez, leszállít, leértékel, rövidít, lefokoz, korlátoz (hatáskört), megnyirbál, redukál, degradál (idegen), diminuál (idegen)
 • (tájnyelvi): becsmérel, ócsárol, rempel (régies), dehonesztál (idegen), gyaláz

tehetős

melléknév
 • jómódú, módos, gazdag, vagyonos, jól szituált, dús (régies), birtokos, pénzes, bírós (tájnyelvi), jómagabíró (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a levélbélyeg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leír

ige
 • lejegyez, írásba foglal, papírra vet, lefirkant, felír, megfogalmaz, legépel
 • (régies): lefest, megrajzol, ecsetel (választékos), jellemez, ábrázol
 • (valakiről): lemásol, átmásol, kopíroz (bizalmas), lekoppint (bizalmas)
 • érzékeltet, bemutat
 • körülír
 • legépel, lekopogtat, lepötyögtet, lever
 • amortizál (idegen), annullál (szaknyelvi), nullára ír

költ1

ige
 • kelt, ébreszt, felkelt, feléleszt
 • életre kelt
 • kikölt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

kontó

főnév
 • folyószámla
 • (régies): tartozás, adósság

kifejezés

főnév
 • fordulat, szókapcsolat, kiszólás, kitétel, közhely, szólam, frázis, sablon, klisé, frazeologizmus (idegen), frazeológiai egység, terminus, szólásmód, szólásmondás, kibeszéd (tájnyelvi)
 • megnyilvánulás, kinyilvánítás, manifesztálódás (idegen)
 • ábrázolás, megjelenítés, bemutatás, jellemzés

lerohan

ige
 • leszalad, lefut, lenyargal, lerobog, leszáguld, levágtázik, levágtat
 • (valamit, valakit): megtámad, megszáll, legyőz, elfoglal, okkupál (régies), meghódít, bevesz, leigáz, igába hajt, igába kényszerít, igába vet, meghódoltat, uralma alá hajt
 • lehengerel, letöröl a pályáról (szleng)

mazsola

főnév
 • (bizalmas): ötlet, geg (idegen)
 • (bizalmas) (jelzőként is): kezdő, gyakorlatlan, járatlan, tapasztalatlan, újonc, zöldfülű, kopasz (szleng)

üzlet

főnév
 • üzlethelyiség, kereskedés, árusítóhely, bolt, áruda (régies), bazár, magazin (régies), butik
 • adásvétel, ügylet, vásár, vétel, negócium (régies), business (idegen), seft (bizalmas), műszorgalom (régies), buli (bizalmas), tranzakció
 • (szleng): haszon, nyereség, profit

kakukkfű

főnév
 • balzsamfű, mézfű, thimián, vadcsombor (régies), démutka (régies), thymus (idegen)

jogkör

főnév
 • hatáskör, tevékenységi kör, jogosítvány, illetékesség, szféra (régies)
 • hatalom, befolyás, uralom

futólag

határozószó
 • futólagosan, futtában, sietősen, sietve, sebtében, kapkodva
 • nagyjából, érintőleg, érintőlegesen, kutyafuttában, felületesen, felszínesen, félig-meddig, mellékesen, mellesleg

kártyázik

ige
 • játszik, zsugázik (bizalmas), blattol (bizalmas) Sz: veri a blattot (bizalmas); üti a filkót (régies); üti a makkot; forgatja a harminckét levelű bibliát; forgatja az ördög bibliáját

megbotránkoztat

ige
 • visszatetszést kelt, sokkol, megütközést kelt, felháborít, megdöbbent, kihoz a sodrából

megpukkad

ige
 • szétszakad, szétreped, felrobban, elpattan, megreped
 • szétrobban (bizalmas), zabos lesz (szleng), mérges lesz, eleszi a méreg, szétveti a feszültség, megszakad, begőzöl (bizalmas)

bepúderez, bepúderoz

ige
 • beporoz, beszór, behint
 • elkendőz, eltüntet, eltitkol

ovális

melléknév
 • tojásdad, tojásgörbe, kerekded, monyorú (régies)

nadragulya

főnév
 • altatófű, bolondítófű, maszlagos nadragulya, farkascseresznye, ördögfű, belladonna, farkasbogyó (tájnyelvi), ördögszőlő (tájnyelvi), álomhozófű (tájnyelvi)

levéltárca

főnév
 • pénztárca, irattárca, bankótárca, briftasni (bizalmas), brifkó (szleng)

legyőz

ige
 • lever, leteper, kiüt, meghódít, két vállra fektet, megsemmisít, lehengerel, kenterbe ver, lebír, kifog (valakin), felülmúl, diadalmaskodik, túlszárnyal, letipor, alávet, felmorzsol, felülkerekedik, lehagy, megver, túltesz (valakin), megfékez, megelőz
 • elhárít, lenulláz (szleng), lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), leradíroz (szleng), letöröl, megtetejéz (tájnyelvi), fölöz (tájnyelvi)
 • lelép (szleng), lemos (szleng) Sz: kiüt a nyeregből; zsebre tesz; diadalmaskodik felette; felmossa vele a padlót
 • (valamit): leküzd, megbirkózik, legyűr, lenyom, elfojt

málinkó

főnév
 • sárgarigó, aranymálinkó, aranybegy (tájnyelvi)

mutál

ige
 • (hang): változik, másul (tájnyelvi), másudik (tájnyelvi)

lokomotív

főnév
 • (régies): mozdony, gőzmozdony, mozdonygép (szaknyelvi), kávédaráló (tréfás), masina (régies), töf-töf (bizalmas), acélparipa (régies), vasparipa (tájnyelvi), gőzös (tájnyelvi), gőzszekér (régies)

körmönfont

melléknév
 • ravasz, agyafúrt
 • bonyolult, komplikált, rafinált, kitanult, csavaros, tekervényes, nyakatekert, rabulisztikus (pejoratív), fondorlatos, fortélyos, mesterkélt

mártír

főnév
 • vértanú, hitvalló, hitbajnok (régies)
 • áldozat

művész

főnév
 • művészember, alkotó
 • bohém
 • mester, virtuóz