hívószám szinonimái

főnév
 • telefonszám, szám, kapcsolási szám

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felemészt, fölemészt

ige
 • felhasznál, elfogyaszt, elnyel, felfal, felél(valamire)
 • elhamvaszt, eléget
 • elsorvaszt, elpusztít, tönkretesz, megsemmisít
 • felőröl

pici II.

főnév
 • csöppség, apróság, baba, csecsemő, újszülött, kisded, kisgyermek
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hívószám szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

héja

főnév
 • ölyv, galambászölyv, kánya (tájnyelvi), hejjő (tájnyelvi), hejjó (tájnyelvi), kerra (tájnyelvi), kurheja (tájnyelvi)

gyalogos II.

főnév
 • járókelő, gyalogjáró, pedintér (régies)
 • csatár, lövész, infanterista (idegen), baka (bizalmas), talpas (régies), darabont (régies)
 • (szleng): kettes, elégséges, béla (szleng), görbe egyenes (szleng), hattyú (szleng), hurok (szleng), kanyaró (szleng), libanyak (szleng), proletárjeles (szleng)

gombolyag

főnév
 • motring, gomolyag, spulni, tekercs, gubolya (tájnyelvi), tekerék (tájnyelvi), csomólék (tájnyelvi)

figyelmetlen

melléknév
 • vigyázatlan, elővigyázatlan, gondatlan, szétszórt, szórakozott, nemtörődöm, hanyag, elszóródott eszű (régies), sükebóka (tájnyelvi)
 • tapintatlan, udvariatlan, indiszkrét, figyeletlen (régies)

hihetetlen II.

határozószó
 • nagyon, hihetetlenül, elképesztően, fantasztikusan, lélegzetelállítóan, szédületesen, szenzációsan (bizalmas)

illan

ige
 • eltűnik, tovatűnik, elsuhan, eloson, köddé válik, légneművé válik, szökik, ellábal (régies)

rázkódik

ige
 • rázódik, reng, reszket, zötyög, döcög

faxol

ige
 • távmásol, faxot küld, faxozik

ezúton

határozószó
 • így, ilyen módon, ekképpen, ilyeténképpen (választékos)

csavarog

ige
 • csatangol, barangol, kószál, kóborol, tekereg, bolyong, kódorog, kóricál, flangál (bizalmas), flangíroz (régies), lófrál (bizalmas), strabancol, bitangol (tájnyelvi), kórász (tájnyelvi), kujtorog, csalinkázik, bódorog (tájnyelvi), csamangol (tájnyelvi), lafancol (tájnyelvi), bumlizik (bizalmas), lötyög (bizalmas), lézeng, lóg (bizalmas), őgyeleg, ődöng, cselleng, ténfereg, csámborog, járkál, császkál, mászkál, jár-kel, kalandozik, csövezik (szleng) Sz: az utcakert sövényét fonja

félelem

főnév
 • ijedség, ijedelem, félés (választékos), félsz, félelemérzés (szaknyelvi), félelemérzet (szaknyelvi)
 • aggodalom, remegés, bizonytalanság, aggály, szorongás, fóbia (szaknyelvi), feszültség, rémület, rettegés, rettenet, aggódás, frász (bizalmas), cidri, majré (szleng), szurkolás, drukkolás, lámpaláz

inga

főnév
 • sétáló (régies)

jólesik

ige
 • ízlik
 • kellemes, tetszik

kötődik

ige
 • kötözködik, kötekedik, kötölőzik (tájnyelvi), ingerkedik, incselkedik, gonoszkodik, tréfálkozik, szurkálódik, civakodik, huzakodik, dévajkodik, enyeleg, évődik, pajzánkodik, böllenkedik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi)
 • szövődik, kialakul
 • (valakihez): ragaszkodik, kitart (valaki mellett)

kiirt

ige
 • kigyomlál, kiszakít, kitép, kivág, kimetsz, kiöl, kiveszt, letarol, kipusztít, megszüntet, eltöröl, felszámol, exterminál (idegen)
 • eltávolít
 • leöldös, lemészárol, megsemmisít
 • elfojt, kitöröl

hóakadály

főnév
 • hótorlasz, hótömeg, hófúvás

hazug

melléknév
 • hazudozó, hazudós, szavahitetlen, hazugó (tájnyelvi), macskaszalajtott (tájnyelvi), csempe (tájnyelvi), szavajátszó (régies), messziről jött (tájnyelvi), két nyelvet ért (régies) Sz: beillene vajdának a cigányok között; botlékony szájú; dézsmálni kell a szavait; elhagyta az országútját; félreállt a lőccsel; fillent regimentjében tisztet viselhet; fodor a haja, sík a szája; foltos szájú; füst árán szelet ád; szája se áll arra, hogy igazat mondjon; horgasan esik-e, vagy egyenesen; kenyere a hazugság; Krisztust is letagadná a keresztfáról; letagadná a napot az égről; olyan egyenes a beszéde, mint a kasza; sima a szája; sokat ráncigálják a mentéje ujját; szája sem áll arra, hogy igazat mond; tizedeld a szavait
 • álnok, csalárd, kétszínű, képmutató, csaló
 • színlelt, tettetett, megjátszott, őszintétlen, hiteltelen, hamis, koholt

hüvelykujj

főnév
 • hüvelyk, nagyujj, öregujj, bütyök (tájnyelvi), bütyökujj (tájnyelvi)

kifejezés

főnév
 • fordulat, szókapcsolat, kiszólás, kitétel, közhely, szólam, frázis, sablon, klisé, frazeologizmus (idegen), frazeológiai egység, terminus, szólásmód, szólásmondás, kibeszéd (tájnyelvi)
 • megnyilvánulás, kinyilvánítás, manifesztálódás (idegen)
 • ábrázolás, megjelenítés, bemutatás, jellemzés

hordószónok

főnév
 • demagóg, népámító, hangoskodó

gyerekmese, gyermekm

főnév
 • ámítás, félrebeszélés

ifjonc

főnév
 • suhanc, siheder, fickó, süvölvény
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, serdülő
 • ficsúr

kihat

ige
 • előidéz, hatással van (valamire), benyomást gyakorol, hatást gyakorol (valamire), befolyásol
 • (régies): kihatol (régies)