kint szinonimái

határozószó
 • kinn, künn, odakint, odakinn, odaki (régies), kívül
 • a szabadban
 • külföldön, a határon túl

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sugaraz

ige
 • (bizalmas): besugároz, sugárkezelést alkalmaz

tökéletlen

melléknév
 • hibás, kidolgozatlan, kezdetleges, kiforratlan, éretlen, elégtelen, hiányos, befejezetlen, bevégzetlen, csonka
 • ostoba, buta, együgyű, hülye, féleszű, félbolond, esztelen, fafejű, tökfejű, tökkelütött, gyenge, ütődött (bizalmas), félnótás, süket (szleng), hibbant, félkegyelmű, bárgyú, gyengeelméjű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kint szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiélesedik

ige
 • kiéleződik, hevessé válik, feszültté válik

jó nevű

melléknév
 • neves, híres, népszerű, kedvelt, keresett, tisztes, közismert, elismert

járószék

főnév
 • tolószék, tolókocsi, kerekes szék
 • járóka

hozomra

határozószó
 • hitelbe, rovásra, kontóra, csúzlira (szleng)

kikiáltó

főnév
 • hirdető, kihirdető, rikkancs, hírhordó, hírvivő, bejelentő, előfutár, előhírnök, herold (régies), kajdász (régies)
 • (régies): hivatalnok, hivatali szolga, kisbíró (régies)

konferencia

főnév
 • tanácskozás, tárgyalás, értekezlet, eszmecsere, ülés, gyűlés, megbeszélés, összejövetel, szimpózium (idegen), kongresszus, kollokvium

szükséglet

főnév
 • igény, kívánalom, követelmény, szükség (régies)
 • kellék
 • kisdolog
 • nagydolog (bizalmas)

hamvveder

főnév
 • urna
 • hamutartó, hamutálca, hamuzó

hajófuvarlevél

főnév
 • konosszamens (szaknyelvi)

emlékirat

főnév
 • memoár (választékos), visszaemlékezés, naplójegyzet, önéletrajz, életrajz, önéletírás
 • beadvány, előterjesztés, memorandum (szaknyelvi), elaborátum (idegen)

határos

melléknév
 • szomszédos, környező, érintkező, megyés (tájnyelvi)

kormányzóság

főnév
 • helytartóság

kuka1

melléknév
 • süketnéma, néma, hangtalan, hallgatag, szótalan
 • mafla, mamlasz, bámész, bamba, szájtáti

abbahagy

ige
 • félbehagy, félbeszakít, félbenszakaszt (régies), abbaszakít (régies), félbe-szerbe hagy (régies), félretesz, felad, felhagy (valamivel), elhagy (valamit), leáll (valamivel), megszüntet, megszakít, beszüntet, szüneteltet, megszűnik (vmit tenni), leszokik (valamiről), eláll (valamitől) Sz: leteszi a lantot; szegre akasztja a cipőt; szegre akasztja a kesztyűt; bemondja az unalmast (szleng); hagyja a fenébe; hagyja a francba; bedobja a törülközőt (szleng)

megterhel

ige
 • megrak, telerak, rányom (bizalmas), nyakába varr, felmálház, elnehezít, megpakol
 • (gyomrot): megfekszik, megnyom, megül
 • túlterhel
 • ráterhel, felszámít, terhére ír, számlájára ír, betábláz

magház

főnév
 • magburok, magrejtő (tájnyelvi), ovárium (szaknyelvi), csutka, csuma (tájnyelvi)

kinyit

ige
 • bont, felbont, felnyit, megnyit, felpattint, lecsatol, kikapcsol, kibogoz, kicsomóz, kiold, megenged, kifejt, kiszabadít
 • kitár, feltár, kireteszel, felránt, feltép, feltör, felfeszít, kifeszít, kicsuk (tájnyelvi), kikulcsol (tájnyelvi), megpattant (tájnyelvi)
 • (szájat) kitát, eltát
 • bekapcsol, működésbe hoz, beindít
 • (virág) (tájnyelvi): kinyílik

kicsordul

melléknév
 • túlcsordul, kiömlik, kifolyik, túlfolyik
 • kibuggyan, kiserken

kivilágít

ige
 • átfénylik, kiszűrődik, kitűz, kisüt
 • fénybe borít, illuminál (választékos), kivilágosít (régies)

lötyög

ige
 • kotyog, lotyog (tájnyelvi), löttyen, meglazul, lityeg-lotyog (tájnyelvi)
 • (ruhadarab): lóg, csüng, fityeg
 • ide-oda mozog, inog, itong-fitong (tájnyelvi), himbálódzik Sz: úgy áll, mint a vénasszony foga
 • ténfereg, lődörög, flangál, lófrál, teng-leng, lóg (valahol) (bizalmas)
 • (szleng): táncol, lejt, csörög (szleng), ráz (szleng) csurglizik (szleng), pörög (szleng)

kísérletezés

főnév
 • vizsgálat, kutatás, elemzés, tanulmányozás, búvárkodás, teszt, analízis, experimentáció (idegen)
 • próbálkozás, próba, kipróbálás, kísérlet, törekvés, igyekezet, erőfeszítés, vállalkozás
 • kaland, merészség, vakmerőség, kockáztatás, kockázatos vállalkozás

kábító

melléknév
 • altató, álmosító, narkotizáló (szaknyelvi), bódító, tompító, letargikus (régies)
 • ámító, szédítő, lenyűgöző, mámorító, részegítő

kokárda

főnév
 • szalagrózsa, szalagcsokor, tarajka (régies)

magánzárka

főnév
 • magánelzárás, fogda, egyes (szleng), kalitka (szleng), áristom (régies), kóter (régies), sötétkamra