kívánalom szinonimái

főnév
 • (régies): kívánság, óhaj, vágy, desideratum (régies)
 • követelmény, elvárás, feltétel, előírás, szabály, igény, posztulátum (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

virágének

főnév
 • szerelmes vers

lélekbúvár

főnév
 • pszichológus, pszichiáter, lélektanász (régies), lélekismerő (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kívánalom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kinyúlik

ige
 • (anyag): kitágul, kifeszül, megereszkedik
 • elterül, kiterjed, elér, kiér, messzire terjed
 • meghal, elpusztul, kimúlik, elpatkol (durva), felfordul (durva), meggebed (durva), kipurcan (szleng), feldobja a talpát (szleng), beadja a kulcsot (szleng)
 • kiemelkedik, kiugrik, kimagaslik, kiáll, előrenyúlik, kiszögellik, kitolul, kitüremkedik, kihajlik, túlnyúlik (valamin)

karikázik

ige
 • kerékpározik, kerekezik (bizalmas), biciklizik, bicajozik (bizalmas), bringázik (bizalmas), cangázik (bizalmas)
 • gurigázik, gurigál (tájnyelvi)

kajla

melléknév
 • lekonyuló, lelógó, kónya (régies), kukora (tájnyelvi), kajsza (tájnyelvi), csajla (tájnyelvi)
 • görbe, ferde, csálé
 • hebehurgya, komolytalan, meggondolatlan, szeles

igen I.

határozószó
 • nagyon, túlságosan, nagymértékben, jelentősen, tetemesen, rendkívül, szerfelett, rettentően, igencsak (tájnyelvi), ugyancsak, igazán

kiszimatol

ige
 • felkutat, utánajár, kikutat, kikémlel, kinyomoz, kiderít, kipuhatol, kitudakol, kifürkész, felhajt, kiszaglász, kitud (tájnyelvi)
 • megtalál, rátalál, rálel, rábukkan, felfedez, rájön

környék

főnév
 • környezet, körzet, tájék, táj, vidék, kerület, negyed, szomszédság, telep
 • határ, vidék

tár2

főnév
 • tölténytár
 • (régies): tárház, raktár
 • (szleng): gyógyszertár

hazaáruló

melléknév, főnév
 • áruló, országáruló, nemzetáruló, honáruló (régies), felségsértő (régies), hazarontó (régies)

harmonikus

melléknév
 • összhangzatos, összehangzó, összecsengő, dallamos, melodikus, kellemes
 • kiegyensúlyozott, békés, egyetértő, összehangolt, összeillő, passzoló (bizalmas), zavartalan, problémátlan, konfliktusmentes, zökkenőmentes, felhőtlen, jó

esküdtbíróság

főnév
 • esküdtszék, zsűri (régies)

heverő I.

melléknév
 • elterült, leborult, fekvő
 • henye, tunya, munkátlan, lusta, fölösleges, rest, lomha, tétlen, naplopó, dologtalan, renyhe, lebzselő, pihenő, nyugvó, haszontalan
 • félretett, tartalékolt (pénz)

közbeiktat

ige
 • beilleszt, betold, beszúr, betesz, bevesz, beékel, közbesző

látogat

ige
 • meglátogat, felkeres, vizitel (régies), vizitál (tájnyelvi), néz (tájnyelvi)
 • eljár, frekventál (idegen), hospitál (idegen)
 • hallgat

aláhúz

ige
 • kiemel, hangsúlyoz, nyomatékosít, kidomborít, súlyt helyez (valamire), felhívja a figyelmet (valamire)
 • megjelöl

merészség

főnév
 • bátorság, vakmerőség, elszántság, mersz, kurázsi (bizalmas), vitézség, hősiesség, halálmegvetés, legénykedés, hősködés
 • arcátlanság, szemtelenség, pimaszság, elbizakodottság, pofátlanság, impertinencia (idegen)
 • szemérmetlenség, kihívóság, bujaság

megalapozott

melléknév
 • indokolt, jogos, jogszerű, jogosult, motivált, helyes, helyénvaló, reális, bizonyos, vitathatatlan, tagadhatatlan, megcáfolhatatlan, megingathatatlan, kétségbevonhatatlan, szilárd, stabil
 • átgondolt, logikus, tudatos, felépített

kivarr

ige
 • hímez, kihímez, cifráz (tájnyelvi), tarkáz (tájnyelvi)
 • díszít, ékesít

kínálás

főnév
 • ajánlás, ajánlat, kínálat, kínálgatás, tessékelés, kedveskedés

kormányzóság

főnév
 • helytartóság

másodosztályú

melléknév
 • másodrendű, másodrangú, mellékes, alárendelt
 • közepes, középszerű

kód

főnév
 • jelrendszer, szimbólumrendszer, jelábécé, kulcs, megfejtés, rejtjel

kavar

ige
 • kever, habar (régies), kötyföl (tájnyelvi), kütyül (tájnyelvi), pempetyel (tájnyelvi), karéjol (tájnyelvi)
 • zavar, összekuszál, bonyolít, kutyul (bizalmas), beleüti az orrát

kölcsönöz

ige
 • kölcsönad, kölcsönbe ad, hitelez, hitelbe ad
 • uzsoráskodik
 • kölcsönvesz, kölcsönkér, kikölcsönöz, kivesz, elkér, bérel
 • ad, nyújt

medve

főnév
 • mackó (bizalmas), feketevad (régies), toportyán (tájnyelvi), toportyánféreg (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): üllő
 • (tájnyelvi): pöröly (régies), bunkó, nagykalapács