kezd szinonimái

ige
 • nekifog, nekivág, nekilát, hozzáfog, hozzálát, megkezd, pedz, belefog, szedelőzködik, kezdeményez, lanszíroz (idegen), rákezd, belekap, nekiáll, bevezet, indít, kezdegel (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megjelenik

ige
 • előkerül, felbukkan, belép, előbukkan, beállít, ott terem (valahol), feltűnik, betoppan, előtűnik (választékos), mutatkozik (választékos), megvillanik (régies), előjő (régies), elővetődik (régies), föltetszik (régies), felmutat (tájnyelvi), beesik (bizalmas), bezuhan (bizalmas), kompareál (idegen)
 • szembetűnik, látszik, mutatkozik, jelentkezik, előtűnik, keletkezik, fellép, kiütközik, kiüt, visszatükröződik, felmerül, felvetődik, megtetszik (régies), megmutatózik (tájnyelvi)
 • kijön (bizalmas), napvilágot lát, nyomtatásba kerül, sajtóba kerül, elhagyja a sajtót, kiadják

ősrégi

melléknév
 • ősi, régi, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi), hajdankori, vízözön előtti, hajdani, ósdi, ódon, ásatag, antik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kezd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kémszer

főnév
 • (szaknyelvi): reagens (szaknyelvi), vegyszer, kémlelőszer (régies)

intő II.

főnév
 • intés, megintés, megrovás, beírás

iktató I.

melléknév
 • bevezető, besoroló, befogadó, betoldó, bejegyző, lajstromozó (régies), sorszámozó, kodifikáló (idegen)

hej

indulatszó
 • haj, ihaj, sej, sejhaj, csuhaj, ihaj-csuhaj, recece

kérő I.

melléknév
 • közbenjáró, folyamodó, kérelmező, esdeklő, esedező, könyörgő, kérlelő, esengő, kéregető

királylány, királyle

főnév
 • királykisasszony

szétoszt

ige
 • kioszt, eloszt, feloszt, kiadagol, kimér, kiporcióz, elporcióz (tájnyelvi)
 • szétválaszt, széjjelválaszt, elkülönít, szétválogat
 • decentralizál

gyermekotthon

főnév
 • nevelőotthon, gyermekmenhely, intézet, árvaház (régies), lelencház (régies)

grund

főnév
 • (bizalmas): telek, tér

előleg

főnév
 • foglaló, felpénz (régies), zálog, biztosíték, letét, előpénz (tájnyelvi)

hadtest

főnév
 • hadkar (régies), corps (régies)

kiszimatol

ige
 • felkutat, utánajár, kikutat, kikémlel, kinyomoz, kiderít, kipuhatol, kitudakol, kifürkész, felhajt, kiszaglász, kitud (tájnyelvi)
 • megtalál, rátalál, rálel, rábukkan, felfedez, rájön

kotorászik

ige
 • kutat, kotor, motoz, turkál, keresgél, guberál (bizalmas), kurkál (tájnyelvi)

meghatározás

főnév
 • kijelölés, megállapítás, körülírás, értelmezés, magyarázat, kiszabás, kitűzés, célkitűzés, fixálódás (idegen)
 • szómagyarázat, definíció, értély (régies), megállapítás, determináció (idegen)

lemér

ige
 • kimér, lelép, parcelláz, kalibrál (szaknyelvi)
 • megmér, lemázsál, mérlegel, lestoppol (bizalmas)
 • felmér, felbecsül, taksál (bizalmas)
 • ad, oszt, adagol, porcióz (idegen)

kezel

ige
 • működtet, irányít, szabályoz, dolgozik (valamivel), járat, használ, bánik (valamivel), manipulál, kézben tart
 • gyógyít, gondoz, ápol, gyógykezel, kúrál, istápol, gyámolít, ellát
 • karbantart, felügyel, ellenőriz, feltölt
 • gazdálkodik, sáfárkodik (régies), forgat
 • (bizalmas): kezet fog, kezet szorít, parolázik, jattol (szleng), kezet ad

kelet2

főnév
 • keltezés, dátum

kikiáltó

főnév
 • hirdető, kihirdető, rikkancs, hírhordó, hírvivő, bejelentő, előfutár, előhírnök, herold (régies), kajdász (régies)
 • (régies): hivatalnok, hivatali szolga, kisbíró (régies)

leigáz

ige
 • meghódít, elfoglal, meghódoltat, felülkerekedik, alávet, gyarmatosít
 • elnyom, megfékez, lever, legyőz, megszáll Sz: szolgaságra vet; elismerteti uralmát; igába fog; rabigába hajt; rabláncra fűz; iga alá hajt; uralma alá kényszerít

kicsinyell

ige
 • kicsinek tart
 • kevesell, kevésnek tart

irtózat

főnév
 • iszony, iszonyat, iszonyodás, idegenkedés, undor, utálat, borzalom, visszahőkölés, rémület, félelem, rettenet, rettegés

kincsesbánya

főnév
 • tárház, lelőhely, forrás, lelet, fogás, aranybánya

lelkiismeretes

melléknév
 • becsületes, pontos, tisztességes, megbízható, rendes, kötelességtudó, hűséges, istenfélő, jólelkű
 • gondos, alapos, pedáns
 • minuciózus (idegen), precíz
 • aggályos, skrupulózus (bizalmas)