színtársulat szinonimái

főnév
 • színház (bizalmas), társulat, együttes, kompánia, trupp (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

henyél

ige
 • lustálkodik, tétlenkedik, hever, heverészik, hasal, lazsál (bizalmas), lóg (bizalmas), lebzsel, lézeng, tesped, döglik (durva), tücskérez (régies), amerikázik (szleng), herélkedik (tájnyelvi), hedergél (tájnyelvi), döglődik (pejoratív) Sz: csak a lábát lógázza; ölbe tett kézzel ül; süti a makkot (valahol); lopja a napot; a köldökét vakarja; henyél, mint a kopott ispán; megüli Szent Heverdel napját; hever, mint a kuvasz a szalmán; elnyúlik, mint a kunok ebe; mereszti a seggét (durva); a tökét vakarja (durva)

lajt

főnév
 • kád, hordó
 • tartálykocsi
 • hordós kocsi (régies), hordómű (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a színtársulat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szénfejtés

főnév
 • szénkitermelés, szénbányászat

serpenyő

főnév
 • sörpeny (régies), palacsintasütő, sütőedény, kaszrol (régies), serbli (tájnyelvi)
 • tányér (mérlegé)
 • malteroskanál, habarcsoskanál, merítőkanál (szaknyelvi), fándli (szaknyelvi)

sámán

főnév
 • varázsló, táltos, gyógyító, kuruzsló (pejoratív), vajákos (régies)

rágódik

ige
 • rág, rágcsál, eszik, rágicsál, harapdál, kérődzik (bizalmas), csócsál (bizalmas), őröl (választékos)
 • gondolkodik, átgondol, megfontol, fontolgat, mérlegel, tanakodik, meditál, töpreng (választékos), latolgat, tűnődik, morfondíroz, filózik (szleng), gógyizik (szleng)
 • gyötrődik, emészti magát, tépelődik, emésztődik, kínlódik, szenved, kesereg, őrlődik (választékos), evődik (tájnyelvi)
 • (pejoratív): kibeszél, kitárgyal, pletykál, kiveséz

szétoszt

ige
 • kioszt, eloszt, feloszt, kiadagol, kimér, kiporcióz, elporcióz (tájnyelvi)
 • szétválaszt, széjjelválaszt, elkülönít, szétválogat
 • decentralizál

támla

főnév
 • hát, háttámasz, támaszték
 • karfa, könyöklő
 • korlát
 • állvány

pártvezér

főnév
 • pártvezető, vezető, korifeus (régies), főkolompos (pejoratív), előcsahos (pejoratív)

panoráma

főnév
 • körkép, kilátás, látkép, látvány

megkíván

ige
 • kíván, vágyik, vágyódik, kívánkozik, áhít, áhítozik (választékos), sóvárog, eped, epedez (választékos), eseng (választékos), epedezik, bazsil (tájnyelvi), megáhítozik (tájnyelvi), bukik (valakire) (szleng), fáj a foga (valamire) (szleng)
 • megkövetel, elvár, előír, igényel, óhajt, kér, kiköt, kötelez, kényszerít, kierőszakol, pretendál (régies), szükségel (régies)
 • előfeltétele (valaminek), feltételez

perzsa I.

melléknév
 • iráni

tár2

főnév
 • tölténytár
 • (régies): tárház, raktár
 • (szleng): gyógyszertár

testmagasság

főnév
 • magasság, testhossz
 • termet

helyez

ige
 • tesz, rak, állít, fektet, illeszt, pakol (bizalmas), rámol (bizalmas), szituál (idegen), ponál (idegen), helyhez (tájnyelvi)
 • elhelyez, áthelyez, telepít, beoszt, átirányít, átküld

visszatükröződik

melléknév
 • visszaverődik, visszasugárzódik, tükröződik
 • kifejeződik, megmutatkozik, megjelenik

ültetés

főnév
 • palántázás, palántálás, plántálás (régies), telepítés, dugványozás

színültig

határozószó
 • tele, színig, csordultig, telis-tele, csurranásig (tájnyelvi), színest (tájnyelvi), zsúfolásig

szemfüles

melléknév
 • szemes, élelmes, éber, leleményes, dörzsölt (bizalmas), látó-halló (tájnyelvi), vizsla (tájnyelvi)
 • elővigyázatos, figyelmes, körültekintő

szükséglet

főnév
 • igény, kívánalom, követelmény, szükség (régies)
 • kellék
 • kisdolog
 • nagydolog (bizalmas)

utópisztikus

melléknév
 • megvalósíthatatlan, kivihetetlen, utópiaszerű, utópista, ábrándos, valószerűtlen
 • irreális, kitalált

szolga

főnév
 • alkalmazott, cseléd, inas, legény (régies), lakáj, komornyik
 • (régies): hivatalsegéd, altiszt

siralmas

melléknév
 • lesújtó, elcsüggesztő, elszomorító, fájdalmas, keserves, gyászos, jajos (régies), lehangoló
 • szánalomra méltó, sajnálatra méltó, lamentábilis (idegen), nyomorúságos, nyomorult, boldogtalan, mizerábilis (régies), istenverte Sz: a pogány is megszánná
 • szegényes, kopottas, nyomorúságos
 • (pejoratív): hitvány, silány, szánalmas, lesújtó, pocsék

takar

ige
 • eltakar, elfed, eléáll
 • burkol, göngyöl, bugyolál
 • elborít, borít, ráterít, fed, befed, lep, belep
 • takargat, fedez, rejt, leplez, álcáz, palástol, kendőz, eldug, homályba burkol, elhallgat, kamuflál (régies)
 • (tájnyelvi): arat, betakarít, begyűjt, behord

ügyvitel

főnév
 • ügyintézés, üzletvitel, adminisztráció