kiforratlan szinonimái

melléknév
 • éretlen, gyermekes, gyermeteg, kezdő, zöldfülű, újonc, serdülő, infantilis

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fehérorosz

főnév
 • belorusz

kifogásol

ige
 • beleköt, fennakad, nehezményez, sérelmez, rosszall, kritizál, bírál, inkriminál, kifogása van (valami ellen), kifogást emel (valami ellen), szóvá tesz, panasza van, panaszt emel (valami ellen), hiányol, helytelenít, felpanaszol, kivetnivalót talál, óvást emel, becsmérel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiforratlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kétell

ige
 • kételkedik, kétkedik, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, aggályoskodik, kötve hiszi

jajgat

ige
 • jajveszékel, jajong, kesereg, sír, kiabál, nyöszörög, nyög, kiáltozik, óbégat, ájvékol (tájnyelvi), jajvékol (tájnyelvi), jajkál (tájnyelvi), javánkodik (tájnyelvi), vájlogat (tájnyelvi), vajlégat (tájnyelvi), bedákol (tájnyelvi), dúgat (tájnyelvi)
 • siránkozik, sopánkodik, sápítozik, panaszkodik, panaszolkodik (régies), bánkódik, lamentál (bizalmas), bozsékol (tájnyelvi)

irányvonal

főnév
 • nyomvonal, vezérvonal, vonalvezetés, útirány
 • vezérfonal, szabály, előírás, irányzat, irányelv, vezérelv, elvi álláspont, trend, tendencia, áramlat

história

főnév
 • történelem, történettan, történelemtudomány, történetírás
 • krónika, elbeszélés, történet, sztori (bizalmas), mese, monda, mítosz, legenda
 • széphistória
 • képzelgés, szóbeszéd, feltevés, álhír, agyszülemény, mendemonda

kicsinyell

ige
 • kicsinek tart
 • kevesell, kevésnek tart

kiválogat

ige
 • kiszed, kiemel, különválaszt, osztályoz, szortíroz (bizalmas), szelektál, fajtáz (régies), minősít, rangsorol
 • megtisztít, megrostál, kiselejtez, kimustrál, kiszuperál (bizalmas)

szolga

főnév
 • alkalmazott, cseléd, inas, legény (régies), lakáj, komornyik
 • (régies): hivatalsegéd, altiszt

hagyján

határozószó
 • elmegy, megjárja, elviselhető

gyökértelen

melléknév
 • talajtalan, talajvesztett (választékos), magányos

eltántorít

ige
 • eltérít, megingat, gondolkodóba ejt, lebeszél

hamvazkodik

ige
 • (tájnyelvi): vezekel, gyászt ölt, megvall (bűnt)

kód

főnév
 • jelrendszer, szimbólumrendszer, jelábécé, kulcs, megfejtés, rejtjel

következmény

főnév
 • eredmény, hatás, kihatás, gyümölcse (valaminek), folytatás, utózönge, utóhatás, fejlemény, folyomány, okozat, kimenetel, kimenet, utózmány (tréfás)
 • hátulütő
 • zárótétel, konklúzió, következtetés, konzekvencia (szaknyelvi)

megnyújt

ige
 • meghosszabbít, prolongál, megtold, kiegészít, nagyobbít
 • hozzáad
 • kiemel, hangsúlyoz, nyomatékosít
 • (tájnyelvi): elver, megver

lezáródik, lezárul

ige
 • (fedéllel): becsukódik, bezáródik, bezárul
 • lecsapódik
 • befejeződik, bezárul, bevégződik, megszűnik, elmúlik, véget ér, vége szakad, abbamarad, megáll, megszakad, berekesztődik

kifürkészhetetlen

melléknév
 • rejtélyes, sejtelmes, megfejthetetlen, kipuhatolhatatlan, titokzatos, felfoghatatlan, kideríthetetlen, felderíthetetlen, obskúrus (régies), rejtelmes, enigmatikus (idegen), talányos, megmagyarázhatatlan, érthetetlen, tisztázhatatlan, kiismerhetetlen, kiszámíthatatlan

kese

melléknév
 • (tájnyelvi): fakó, sárgás, kesely (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): szőke, szöszke, világosszőke, hirtelenszőke, keseszőke

kísérletezés

főnév
 • vizsgálat, kutatás, elemzés, tanulmányozás, búvárkodás, teszt, analízis, experimentáció (idegen)
 • próbálkozás, próba, kipróbálás, kísérlet, törekvés, igyekezet, erőfeszítés, vállalkozás
 • kaland, merészség, vakmerőség, kockáztatás, kockázatos vállalkozás

letakar

ige
 • betakar, beborít, leterít, elborít, befed, leborít, lefed, lelapol (tájnyelvi)

kiköt

ige
 • rögzít, odaerősít, odaköt, béklyóz, kipányváz, kikötöz, láncra köt, kicövekel (tájnyelvi)
 • partot ér, partra száll, behajózik, lehorgonyoz, kihorgonyoz (régies)
 • megállapodik (valahol), megszáll, megalszik, lecövekel (tájnyelvi)
 • büntet, megszégyenít, kipellengérez
 • (csomót): kibont, kiold, szétbont, felfejt, elválaszt
 • fenntart, megszab, feltételt szab, meghatároz, előír, megad, kialkuszik, alkuba foglal, kiszegődik (tájnyelvi), lefixál (idegen), stipulál (idegen)

jégzajlás

főnév
 • jégszakadás, jégtorlódás

kitágul

ige
 • megnő, kiszélesedik, kinyúlik, megereszkedik, kibővül, kiterjed, (cipő) kitaposódik, kiöblösödik, kitácsul (tájnyelvi)
 • (ismeretkör, látókör): kibővül, kiszélesedik, elmélyül
 • (szem): kidülled, mereszkedik (tájnyelvi)

leves II.

főnév
 • lé, lötty, kotyvalék (pejoratív), lélotty (tájnyelvi), licslocs (tájnyelvi), lőcsleves (tájnyelvi), zupa (szleng), potage (idegen)
 • (szleng): pénz