lesújt szinonimái

ige
 • lecsap
 • letaglóz, leterít, földhöz vág, földhöz csap, földhöz teremt, affligál (idegen)
 • kimér, rámér
 • megbüntet, porig aláz
 • megrendít, letör, lever, elszomorít, elkeserít, összetör, bánt, porig sújt, kedvét szegi, megdöbbent, megráz, megsemmisít, deprimál, elkedvetlenít, lehangol, elcsüggeszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fanyar

melléknév
 • savanyú, savanykás, borízű, kesernyés, keserű, fanyarkás, sanyargós (tájnyelvi), húzós (tájnyelvi), vadízű (tájnyelvi)
 • éretlen, zöld
 • barátságtalan, kellemetlen
 • rosszmájú, epés, csípős, csipkelődő (humor)
 • kényszeredett, kelletlen, kedvetlen, fancsali

szavazat

főnév
 • voks (idegen), vótum (idegen), suffragium (idegen)
 • szavazati jog
 • (régies): szavazás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lesújt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

legenda

főnév
 • történet, mendemonda, monda, rege
 • história, mítosz
 • (szaknyelvi): képaláírás
 • jelmagyarázat

kormos

melléknév
 • bekormolódott, piszkos, koszos, mocskos, szurtos, szurkos, szennyes, füstös
 • sötét, fekete

kolomp

főnév
 • harang, csatrang (régies), kongó (tájnyelvi), csengő (régies), csörgő (régies)

kibukkan

ige
 • felmerül, előtűnik, kibújik, kitűnik, feltűnik

lelkiismeretes

melléknév
 • becsületes, pontos, tisztességes, megbízható, rendes, kötelességtudó, hűséges, istenfélő, jólelkű
 • gondos, alapos, pedáns
 • minuciózus (idegen), precíz
 • aggályos, skrupulózus (bizalmas)

marokszedő

főnév
 • markos (tájnyelvi), marokverő (tájnyelvi)

ügyvitel

főnév
 • ügyintézés, üzletvitel, adminisztráció

jóvátétel

főnév
 • helyrehozatal, vezeklés, bűnhődés, expiálás (régies)
 • kiengesztelés, elégtétel
 • orvoslás, javítás, helyesbítés, korrigálás (idegen), reparálás (idegen), rendbehozatal
 • kárpótlás, kártérítés, kártalanítás, fájdalomdíj, kompenzálás, ellensúlyozás, rehabilitálás, revízió

jegyez

ige
 • felír, leír, beír, felró, pontol (régies)
 • jegyzetel
 • aláír, szignál (bizalmas)
 • leköt
 • iktat, bevezet, anyakönyvez, immatrikulál (régies)

fővádlott

főnév
 • főbűnös

kapkodás

főnév
 • zűrzavar, fejetlenség, összevisszaság, szeleskedés, hebehurgyaság, sietség, rohanás

medve

főnév
 • mackó (bizalmas), feketevad (régies), toportyán (tájnyelvi), toportyánféreg (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): üllő
 • (tájnyelvi): pöröly (régies), bunkó, nagykalapács

megmérkőzik

ige
 • szembeszáll, harcol, küzd, kiáll (valakivel), megütközik, párbajozik, megverekszik, megvív, megküzd, megbirkózik, harcra kel, felveszi a harcot, csatára kel, versenyre kel, összeméri erejét

belovagol

ige
 • benyargal, bevágtat, beüget, beléptet
 • (lovat): idomít, betör, betanít, dresszíroz, megszelídít

orozva

határozószó
 • orvul, alattomban, titokban, titkon, rejtve, lopva, suttyomban, észrevétlenül

muszkli

főnév
 • izom, karizom, bicepsz, béka (bizalmas), malacka (tájnyelvi)

leszállít

ige
 • házhoz szállít, letesz, lerak, lead, liferál (idegen)
 • alábbszállít, csökkent, leértékel, lecsökkent, kisebbít, leszorít, lenyom, mérsékel, apaszt

leereszkedik

ige
 • aláereszkedik, alászáll, alábbszáll, lemegy, lemászik, legördül
 • (repülőgép): landol, leszáll, földet ér
 • (valakihez): lehajol, lealacsonyodik, megalázkodik

magánzárka

főnév
 • magánelzárás, fogda, egyes (szleng), kalitka (szleng), áristom (régies), kóter (régies), sötétkamra

mozgat

ige
 • forgat, teker, ringat, lóbál, lenget, csóvál, tol, hajt, lök, húz, vonszol, működtet, limbál (tájnyelvi), bingat (tájnyelvi), bozgat (tájnyelvi)
 • vezet, irányít, koordinál, összehangol, sarkall, ösztökél, noszogat, ösztönöz, motivál
 • befolyásol, zsinóron rángat, orránál fogva vezet, rávisz, rávesz
 • manipulál

leves II.

főnév
 • lé, lötty, kotyvalék (pejoratív), lélotty (tájnyelvi), licslocs (tájnyelvi), lőcsleves (tájnyelvi), zupa (szleng), potage (idegen)
 • (szleng): pénz

ködös

melléknév
 • párás, nyirkos, gőzös
 • borús, borongós
 • homályos, határozatlan, kialakulatlan, pontatlan, elmosódott, bizonytalan, felismerhetetlen, érthetetlen, zagyva, zavaros
 • távoli, régi, tompa, hézagos
 • fátyolos, könnyes

malícia

ige
 • (választékos): gúny, kajánság, rosszmájúság
 • rosszindulat, rosszhiszeműség, rossznyelvűség

munkaszolgálat

főnév
 • kényszermunka, munkatábor, málenkij robot (idegen), kicsi robot (tréfás)