kezel szinonimái

ige
 • működtet, irányít, szabályoz, dolgozik (valamivel), járat, használ, bánik (valamivel), manipulál, kézben tart
 • gyógyít, gondoz, ápol, gyógykezel, kúrál, istápol, gyámolít, ellát
 • karbantart, felügyel, ellenőriz, feltölt
 • gazdálkodik, sáfárkodik (régies), forgat
 • (bizalmas): kezet fog, kezet szorít, parolázik, jattol (szleng), kezet ad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üvölt

ige
 • ordít, kiabál, kiált, bőg, bömböl, bődít (régies)
 • (állat): vonyikol, vonít, vonyít, szűköl
 • (szél): zúg, süvölt, orgonál, tombol, tutul (tájnyelvi)

kellemetlen

melléknév
 • zavaró, idegesítő, kényelmetlen, bántó, nyomasztó, élvezhetetlen, visszatetsző, rossz, dísztelen (tájnyelvi) Sz: kellemetes, mint a keszőce húsvét napján; kellemes, mint karácsonykor a seggberúgás
 • kedvezőtlen, nyugtalanító, aggasztó, aggályos, zsenáns (idegen), zsenánt (bizalmas), kínos, kényes, visszás, fonák, nemszeretem, rázós (szleng), szorult (helyzet), terhes, bajos, áldatlan, gázos (szleng), cikis (szleng)
 • ellenszenves, visszataszító, utálatos, kiállhatatlan, barátságtalan, mogorva
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kezel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kenőolaj

főnév
 • gépolaj, műszerolaj, motorolaj

iparág

főnév
 • szakma, ágazat

illedelmes

melléknév
 • illemtudó, udvarias, finom, jó magaviseletű, jólnevelt, szófogadó, előzékeny, ildomos, tisztességtudó, tisztelettudó, tapintatos, körültekintő, pallérozott

helybeli

melléknév
 • helybéli, helyi
 • földi, idevalósi, bennszülött
 • itteni, lokális (idegen)
 • belföldi, honi, hazai

kerület

főnév
 • szegély, szél, határ, perem, körszél, öv, karima, keret, szegélyzet, kontúr, környület (tájnyelvi), periméter (idegen), határvonal, határszél
 • (régies): környék, körlet, zóna, földsáv, terület, pászta (tájnyelvi), periféria (idegen)
 • felségterület, territórium (idegen)
 • (régies): körzet, övezet, szektor (szaknyelvi), negyed, rajon (idegen), régió, vidék, térség
 • választókerület

kirendeltség

főnév
 • képviselet, lerakat, fiók, delegáció
 • külképviselet, misszió

szétszór

ige
 • széjjelszór, szerteszór, elhint, széthint, elpotyogtat, eldobál, szétdobál, széjjeldobál, elhány, széthány, széjjelhány, szétgór (tájnyelvi)
 • (pénzt): elszór, elherdál, elprédál, elver, elpazarol, elveszteget, elfecsérel, eltékozol
 • szétver, szétkerget, széjjelkerget, szétugraszt, széjjelugraszt, feloszlat

gyilok

főnév
 • tőr, pika (idegen), szura (régies), dákos (régies), stilét (régies), handzsár (régies)

gulya

főnév
 • csorda, tehéncsorda, marhacsorda, ökörcsorda, bivalycsorda

előmunkálat

főnév
 • előkészület, előkészítés

hagyma

főnév
 • hajma (régies), mózespecsenye (tájnyelvi)

kiszór

ige
 • szétszór, kiönt, széthány, kiborít, elletyikel (tájnyelvi)
 • eltávolít, kirúg (bizalmas), kitesz, kidob, kirak, kihajít, kilódít, kihány, kipenderít, elküld, elkerget, elűz, kiutasít

kovács

főnév
 • vasműves

meghitt

melléknév
 • igaz, hű, hűséges, őszinte, odaadó, közeli, közelálló, szoros, ragaszkodó, szívbéli (bizalmas), avatott (régies)
 • bizalmas, bensőséges, benső (régies), szívélyes, szívből jövő, baráti, közvetlen, mély, személyes, intim, intimus (régies), biztos (régies), kordiális (régies)
 • otthonos, barátságos, családias, kényelmes, kedélyes, meleg, kellemes, vonzó, lakályos, familiáris, idillikus, idilli, derűs, felhőtlen

lencse

főnév
 • (fényképezőgépé) objektív, optika
 • szemlencse
 • anyajegy, (arcon) szépséglencse (régies)
 • szemölcs, bibircsók

kezeslábas II.

főnév
 • overall (idegen), munkaruha, szerelőruha
 • rugdalódzó, rugdalózó, tipegő, totyogó, játszóruha

kellemetlenség

főnév
 • kényelmetlenség, vesződség, bosszúság, galiba, bonyodalom, nehézség, probléma, gond, szorultság, pác (bizalmas), slamasztika, grimbusz (szleng), pech, incidens (idegen), baj, malőr (bizalmas), strapáció (tájnyelvi), mizéria (bizalmas), kalamitás (régies)

kikötőhely

főnév
 • kikötő, rév, révhely, révpart, hajórév, horgonyzóhely, kikötőváros, kikötőgát, rakodópart, rakpart, móló, dokk

lejátszódik

ige
 • végbemegy, megtörténik, lefolyik, lezajlik, lefut (bizalmas), lepereg

kicsúfol

ige
 • kigúnyol, kifiguráz, csipkelődik, gúnyt űz (valakiből), kiviccel, nevetségessé tesz, csúfot űz, szatirizál (régies), kipellengérez, persziflál (idegen), lecsúfol (tájnyelvi)

iskolás

melléknév
 • iskolai
 • merev, dogmatikus, szűk látókörű, hagyományos, elavult, egyszerű, egyszerűsítő, leegyszerűsített

kínlódik

ige
 • szenved, fáj (valamije), gyötrődik, vonaglik, vergődik, kínokat áll ki, emészti magát, eszi magát, nyűglődik, nyavalyog, vajúdik (régies)
 • nyomorog, tengődik, ínségben él, sínylődik, sanyarog
 • vesződik, küszködik, bajlódik, fáradozik, erőlködik, munkálkodik, törődik, gürcöl, robotol (bizalmas), cülődik (tájnyelvi)

lelő

ige
 • ledurrant (bizalmas), lepuffant, lepuskáz (régies), leszed (szleng)
 • agyonlő, szitává lő, elejt, leterít, megöl
 • (poént): elront
 • elcsíp, elhalász, elhappol (bizalmas)