szétoszt szinonimái

ige
 • kioszt, eloszt, feloszt, kiadagol, kimér, kiporcióz, elporcióz (tájnyelvi)
 • szétválaszt, széjjelválaszt, elkülönít, szétválogat
 • decentralizál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

név

főnév
 • elnevezés, megnevezés, nevezet (régies), nomen (szaknyelvi)
 • megszólítás
 • személynév
 • keresztnév
 • utónév
 • vezetéknév, családnév
 • rang, cím, titulus (régies)
 • hírnév, ismertség, elismertség, renomé (bizalmas)

nyomdok

főnév
 • (régies): nyom, lábnyom, nyomjelzés, útvonal, csapás, csapa (tájnyelvi), kerékvágás, nyomvonal
 • emlék, maradvány, jel
 • (választékos): útmutatás, példamutatás, példa, tanítás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szétoszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szellőzik

ige
 • ventilál (idegen)
 • levegőzik, hűtőzik (tájnyelvi)

savó

főnév
 • író, emők (régies)

rögtön

határozószó
 • azonnal, most, azonmód, egyből, frissiben, rögvest, tüstént, íziben (tájnyelvi), ízibe (tájnyelvi), nyomban, azon nyomban, legott (régies), mindjárt, haladéktalanul, ahajt (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi) Sz: adj uram isten, de mindjárt
 • egyszerre, hirtelen, kapásból, gyorsan
 • váratlanul, oktalanul
 • közvetlenül, direkte

puskalövés

főnév
 • tüzelés, puskatűz, durrogás

szerbtövis

főnév
 • cigánymogyoró, diákmogyoró, szamárlapu

taglal

ige
 • fejteget, kifejt, tárgyal, ecsetel, ismertet, részletez, magyaráz, elemez, analizál
 • (tájnyelvi): páhol, fenekel, dögönyöz, agyabugyál

paradicsom1

főnév
 • paradicsomkert, édenkert, éden
 • mennyország, menny, túlvilág, eldorádó, elízium (idegen)
 • boldogság

ötös

főnév
 • jeles, példás, gól (szleng), hasas (szleng), hintó (szleng), ödön (szleng), pedálmedál (szleng), petya (szleng), tízes (szleng), pityorka (szleng)
 • kvintett
 • ötforintos
 • ötszázas, ötszázforintos
 • (régies): elégtelen

meghat

ige
 • megindít, megillet, megérint, elérzékenyít, meglágyít, ellágyít, könnyekre indít, szívébe markol (valakinek), afficiál (régies)
 • hatást gyakorol (valakire), megfog, megkap (bizalmas), megmozgat, megrendít, felkavar, részvétet kelt (valakiben), felzaklat, feldúl (választékos), megráz (választékos), emocionál (idegen)
 • elbűvöl

példakép

főnév
 • példa, eszménykép, eszmény, mintakép, minta, ideál, példánykép (régies), mustra (régies)

támpont

főnév
 • fogódzó, kapaszkodó, segítség, kiindulás, kiindulópont
 • (szaknyelvi): támaszpont

teremt

ige
 • létrehoz, alkot, megalkot, készít, csinál, előállít, gyárt, produkál, kreál, megvalósít, szervez
 • termeszt, tenyészt
 • előidéz, okoz, kelt
 • szerez, kerít, előteremt, biztosít
 • (bizalmas): üt, vág, csap, ver

házal

ige
 • kereskedik, ügynökösködik, házról házra jár, kéreget, kilincsel, batyuzik (bizalmas), házagol (régies), kujtorog (régies), kolportál (régies), antichambríroz (régies)

viruló

melléknév
 • életerős, egészséges, makkegészséges

útmutató II.

főnév
 • útmutatás, ismertető, tájékoztató
 • kalauz, vezető
 • fárosz (idegen)
 • jelzőtábla, tábla, útjelzés, felirat

szétszór

ige
 • széjjelszór, szerteszór, elhint, széthint, elpotyogtat, eldobál, szétdobál, széjjeldobál, elhány, széthány, széjjelhány, szétgór (tájnyelvi)
 • (pénzt): elszór, elherdál, elprédál, elver, elpazarol, elveszteget, elfecsérel, eltékozol
 • szétver, szétkerget, széjjelkerget, szétugraszt, széjjelugraszt, feloszlat

széklet

főnév
 • ürülék, trágya, bélsár, piszok, dolog, szar (durva), nagydolog (bizalmas), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), fécesz (szaknyelvi), kula (szleng), fekália, excrementum, trutyi (szleng), akna (szleng), lepény (tréfás)

szőlőszem

főnév
 • szőlőbogyó, szem, bogyó

uralkodó II.

főnév
 • király, nagyfejedelem, fejedelem, felség, kormányzó, régens (régies)
 • egyeduralkodó, imperátor (idegen), monarcha (idegen), szuverén
 • zsarnok, despota, kényúr, tirannus (régies)
 • (orosz) cár, (római, német) cézár, (egyiptomi) fáraó, (mongol) kán, (indiai) maharadzsa, (iráni) sah, (arab) sejk, emir, (török) szultán

színtársulat

főnév
 • színház (bizalmas), társulat, együttes, kompánia, trupp (régies)

semmitmondó

melléknév
 • üres, tartalmatlan, jellegtelen, átlagos, kifejezéstelen, sivár, szegény, szürke
 • sablonos, szokványos, konvencionális, elkoptatott, elcsépelt, érdektelen, közhelyszerű, lapos
 • jelentéktelen, hiábavaló, haszontalan, értéktelen

szutykos

melléknév
 • piszkos, maszatos, mocskos, koszos, szennyes, szurtos, mosdatlan, fekete, kormos

utcaseprő

főnév
 • úttisztító, köztisztasági alkalmazott