grund szinonimái

főnév
 • (bizalmas): telek, tér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ágynemű

főnév
 • ágyhuzat, ágyiruha (tájnyelvi), ágyruha (tájnyelvi), ciha (tájnyelvi), ágybeli (tájnyelvi)

akna1

főnév
 • vágat, üreg, katlan, gödör
 • tárna, aknafolyosó, járat, mina (régies), táró (szaknyelvi)
 • világítóakna
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a grund szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gaz II.

főnév
 • gyom, dudva, gyimgyom (tájnyelvi), gizgaz, burján (tájnyelvi), durdaly (tájnyelvi), bozdut (tájnyelvi), csohét (tájnyelvi), pörje (tájnyelvi)

felserdül, fölserdül

ige
 • felnő, felcseperedik, felnevelkedik, feliperedik (tájnyelvi), felgyarapodik (tájnyelvi), huzalkodik (régies), kifejlődik, kivirul, megérik

felindult, fölindult

melléknév
 • bosszús, zaklatott, nyugtalan, felkavart, izgatott, ingerült, felháborodott, ideges, háborgó, haragos, dühös, dühödt, mérges, feldúlt, bősz, hisztérikus (idegen)
 • felajzott, felélénkült, felvillanyozott, eksztatikus (idegen)

erőpróba

főnév
 • mérkőzés, viadal, vetélkedés, versengés, verseny, ujjhúzás

gondol

ige
 • jár az agyában, forgat a fejében, eszébe jut, eszébe ötlik
 • gondolkodik (valamin), kiagyal, kifőz
 • képzel, hisz, vél, alít (régies), vélekedik, feltesz, feltételez
 • sejt, gyanít
 • tart, tekint, néz, lát, értékel, talál (valamilyennek)
 • (valakire, valamire): céloz, ért (valahogyan)
 • (valakivel, valamivel): törődik (valakivel, valamivel), gondja van (valamire), gondot fordít (valamire)
 • számít (valamire), számol (valamivel), számításba vesz

halánték

főnév
 • vakszem (tájnyelvi), halánk (tájnyelvi), nemlátó (tájnyelvi), póka (tájnyelvi), szólító (tájnyelvi), szólóka (tájnyelvi)

ötös

főnév
 • jeles, példás, gól (szleng), hasas (szleng), hintó (szleng), ödön (szleng), pedálmedál (szleng), petya (szleng), tízes (szleng), pityorka (szleng)
 • kvintett
 • ötforintos
 • ötszázas, ötszázforintos
 • (régies): elégtelen

ellenérték

főnév
 • ár, térítés, ellenszolgáltatás

elharapódzik, elhara

ige
 • elterjed, tovaterjed, elhatalmasodik, eluralkodik, úrrá lesz, elburjánzik, elszaporodik, terjed, lábra kap, megnő, grasszál (régies), ellegel (tájnyelvi)

bemegy

ige
 • begyalogol, betér, belép, bejut, befárad, bekutyagol, beköszön, bekukkant, befut, beteszi a lábát, beszáll, betakarodik, bemenekül, bemerészkedik, behajt (régies), behúz (bizalmas), bebezzeg (tájnyelvi), bekövetkezik (tájnyelvi), belódul (tájnyelvi), bevakarodik (tájnyelvi), bekutyanik (tájnyelvi)
 • berukkol (tájnyelvi), bevonul
 • (folyadék vmibe): befolyik, beszivárog
 • belemegy, belefér

előmozdít

ige
 • elősegít, hozzásegít, hozzájárul, előrevisz, előrelendít, ösztönöz, nógat, noszogat, szorgalmaz, tolja a szekerét, hajt, egyenget, pártol, pártfogol, gyámolít, ajánl, segít, segédkezik, segítségére van, hasznára van (valakinek), támogat, patronál

hangoskodik

ige
 • nagyhangúskodik, kiabál, ordítozik, lármázik, ricsajoz, zajong, zajt csap, hőbörög, handabandázik, kurjong (tájnyelvi), pofázik (durva)
 • nacsorál (tájnyelvi), csicsereg (tájnyelvi)
 • méltatlankodik, lázít

hezitál

ige
 • habozik, tétovázik, ingadozik, bizonytalankodik, vacillál (bizalmas), teketóriázik

kiábrándul

ige
 • csalódik, észre tér, kijózanodik, kiszeret Sz: egy világ dől össze benne

izzó I.

melléknév
 • égő, lángoló, parázsló, tüzes, felizzított, felszított
 • perzselő, égető, forró
 • heves, szenvedélyes, lángoló, tüzes, lelkes, rajongó

gulya

főnév
 • csorda, tehéncsorda, marhacsorda, ökörcsorda, bivalycsorda

galopp

főnév
 • vágta, vágtatás, kenter (idegen)
 • lóverseny, lovi (bizalmas)
 • galoppáda (idegen), ugrótánc, körtánc

habozik

ige
 • tétovázik, ingadozik, tanakodik, tűnődik, bizonytalankodik, tipródik, spekulál, vacillál (bizalmas), hezitál Sz: két közben van; nincs lelkének hova lenni; sehogy se jut dűlőre

istenes

melléknév
 • jámbor, buzgó, ájtatos, istenhívő, istenfélő, istennek tetsző, vallásos, szent életű, szentes
 • tűrhető, elfogadható, elviselhető

gyászbeszéd

főnév
 • búcsúztató, búcsúbeszéd, halotti beszéd, sírbeszéd, emlékbeszéd, nekrológ, parentáció

feltétlen, föltétlen I.

melléknév
 • teljes, abszolút, tökéletes, rendíthetetlen, feltétel nélküli, fenntartás nélküli, minden kétséget kizáró, korlátlan, korlátozatlan, ellentmondást nem tűrő, elkerülhetetlen, elengedhetetlen, múlhatatlan (régies)

hajlékony

melléknév
 • hajlítható, hajlós, görbíthető, rugalmas, plasztikus, flexibilis (szaknyelvi), elasztikus, formálható, képlékeny, alakítható, kovácsolható
 • simulékony, alkalmazkodó, irányítható, befolyásolható, idomítható, nevelhető
 • készséges, engedelmes, engedékeny
 • ruganyos

ízlel

ige
 • megízlel, kóstol, kóstolgat, megkóstol, gusztál (tájnyelvi), ízelít (tájnyelvi), smakkol (bizalmas)
 • belekóstol, megismer
 • (tájnyelvi): próbál, megkísérel, tapasztal