kiszimatol szinonimái

ige
 • felkutat, utánajár, kikutat, kikémlel, kinyomoz, kiderít, kipuhatol, kitudakol, kifürkész, felhajt, kiszaglász, kitud (tájnyelvi)
 • megtalál, rátalál, rálel, rábukkan, felfedez, rájön

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyűrűsujj

főnév
 • aranyujj (tájnyelvi), neveletlenujj (tájnyelvi)

összehangol

ige
 • összhangba hoz, egybehangol, harmonizál
 • egyeztet, koordinál, összeigazít, szinkronba hoz, szinkronizál (idegen), egységesít, szabályoz
 • arányosít, arányít, hozzáigazít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiszimatol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kikúrál

ige
 • kikezel, kigyógyít, kiorvosol (tájnyelvi)

kancsít

ige
 • bandzsít, kancsalít, sandít (tájnyelvi), keresztbe áll a szeme

jómód

főnév
 • jólét, gazdagság, bőség, bővelkedés, vagyonosság, aranyélet, fényűzés, luxus, pompa, flanc (régies)
 • kényelem, komfort (bizalmas)

idealizál

ige
 • eszményít, eszményképpé emel
 • szépít

kirándulás

főnév
 • út, utazás, túra, országjárás, természetjárás, kiruccanás, séta, exkurzió (idegen)

kovakő

főnév
 • kvarc
 • kova, tűzkő, flint (régies), tűzélesztő (régies), silex (szaknyelvi)

támpont

főnév
 • fogódzó, kapaszkodó, segítség, kiindulás, kiindulópont
 • (szaknyelvi): támaszpont

használatlan

melléknév
 • új, vadonatúj, viseletlen, érintetlen, friss, tiszta

hangoskodik

ige
 • nagyhangúskodik, kiabál, ordítozik, lármázik, ricsajoz, zajong, zajt csap, hőbörög, handabandázik, kurjong (tájnyelvi), pofázik (durva)
 • nacsorál (tájnyelvi), csicsereg (tájnyelvi)
 • méltatlankodik, lázít

erőátvitel

főnév
 • erőátadás, energiaátvitel

héj

főnév
 • burok, tok, takaró, külszín, felszín, külső, hártya, bőr, háncs, kéreg, hüvely, köpeny, haj (tájnyelvi)
 • huzat, ágyhuzat, ciha

köröm

főnév
 • karom, pata

lajbi

főnév
 • mellény, pruszlik (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), melles (tájnyelvi)

ajánlott

melléknév
 • ajánlatos, javasolt, javallott (választékos), indikált, tanácsos

méltatás

főnév
 • kitüntetés, dicséret, magasztalás, méltánylás, megbecsülés, nagyrabecsülés, elismerés, hódolat
 • tiszteletadás, megemlékezés
 • értékelés, ismertetés, recenzió, ajánlás, bírálat, kritika, bemutatás

másik

névmás
 • más (régies), másforma, további, egyéb
 • (régies): második

kiszór

ige
 • szétszór, kiönt, széthány, kiborít, elletyikel (tájnyelvi)
 • eltávolít, kirúg (bizalmas), kitesz, kidob, kirak, kihajít, kilódít, kihány, kipenderít, elküld, elkerget, elűz, kiutasít

kikászálódik

ige
 • kivergődik, kikecmereg, kikeveredik, kibújik, kiszabadul

konfúzió

főnév
 • zűrzavar, összevisszaság, felfordulás, fejetlenség, kavarodás, káosz, tohuvabohu (választékos), rumli (bizalmas), kupleráj (pejoratív)

manapság

határozószó
 • most, mostanság, mostanában, napjainkban, jelenleg, ma, újabban, ez idő szerint, manap (tájnyelvi)

kívánalom

főnév
 • (régies): kívánság, óhaj, vágy, desideratum (régies)
 • követelmény, elvárás, feltétel, előírás, szabály, igény, posztulátum (szaknyelvi)

karaj2

főnév
 • bordaszelet, kotlett, karmonádli (régies)

koriander, koriánder

főnév
 • cigánypetrezselyem

martalék

főnév
 • (régies): zsákmány, préda, konc, szerzemény, ragadmány (régies), dúlság (régies)
 • (választékos): áldozat, préda