keveredik szinonimái

ige
 • kuszálódik, gubancolódik, bonyolódik, kavarodik
 • vegyül, elegyedik, elegyül, vegyődik (régies)
 • jut, kerül, vetődik
 • sodródik
 • elhányódik, elkallódik
 • támad, keletkezik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bozót

főnév
 • aljnövényzet, sűrű, erdőalja, sarjúerdő, cserjés, rekettyés, cseplesz (tájnyelvi), ciher (tájnyelvi), csekmet (tájnyelvi), csohó (tájnyelvi), kaszálófenék (régies)

bóvli I.

főnév
 • tömegáru, tömegcikk, kacat, szemét (bizalmas), lom, vacakság, ócskaság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keveredik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

keménykötésű

melléknév
 • stramm (bizalmas), jó kiállású, sportos, kisportolt, edzett, izmos, erős, robusztus, tökös (szleng), markos (tájnyelvi)

intéz

ige
 • eljár, végez, igazgat, rendez, elrendez, kezel, rendelkezik, utasít, rendel, szabályoz, bonyolít, lebonyolít, szerét ejti, lehetővé tesz, előkészít, menedzsel, vezet, irányít, szervez, kézben tart, gondoskodik (valakiről, valamiről), foglalkozik (valamivel)

ijedtség

főnév
 • félelem, rémület, riadtság, megrettenés, rettenet, elborzadás, pánik, riadalom, szorongás, beszartság (szleng), majrézás (szleng), féltség (tájnyelvi)

hegyező

főnév
 • faragó (tájnyelvi)

kérges

melléknév
 • kéregszerű, héjas, háncsos, hántolatlan, fás, faféle
 • megkérgesedett, megvastagodott, megkeményedett, érdes, durva, bütykös, repedezett, repedékes (tájnyelvi), cserepes, cserzett, kicserződött, kidolgozott, rapancos (tájnyelvi), ripacsos (tájnyelvi), callosus (idegen)
 • darabos, faragatlan, primitív, goromba, nyers, eldurvult, érzéketlen, kegyetlen

kiradíroz

ige
 • kitöröl, kidörzsöl, kigumiz (tájnyelvi), kivakar, levakar, eltávolít, töröl, deleál

szétmállik

ige
 • elmállik, széjjelmállik, szétfoszlik, széjjelfoszlik, szétmegy, széjjelmegy, elporlad, szétporlad, szétmorzsolódik, széjjelmorzsolódik, szétesik, szétomlik, elszakad (tájnyelvi)

gyerekmese, gyermekm

főnév
 • ámítás, félrebeszélés

gravitáció

főnév
 • tömegvonzás, nehézségi erő, nehézkedés (régies)

előkeres

ige
 • megkeres, előás, előhalász, előbányász, elővesz, előkotor, előkerít, felkutat

hadkötelezettség

főnév
 • katonakötelezettség, sorkötelezettség, védkötelezettség (régies)

kiszalad

ige
 • kifut, kimegy, kisiet, kirohan, kilohol, kirobog, kinyargal, kiszáguld, kivágtat, kiront, kipucol (szleng), kiiszkol
 • túlfolyik, kicsordul, felhabzik, kiömlik, kifolyik, kiárad, kiáramlik, kilép (medréből)
 • (a kezéből): kicsúszik, kiesik
 • (vkinek a száján vmi): kimond, kiejt, elszólja magát, kiszól (tájnyelvi)

koszorúslány

főnév
 • nyoszolyólány, menyasszonycimbora (tájnyelvi), druzsica (tájnyelvi), belus (tájnyelvi)

meghány-vet

ige
 • megbeszél, megvitat, taglal, értekezik (valamiről), eszmecserét folytat (valamiről), tanakodik, megtanácskozik, átgondol, megtárgyal, átbeszél (bizalmas), megfirat (tájnyelvi), irget-forgat (tájnyelvi), megdumál (szleng)
 • megfontol, mérlegel, gondolkodik, töpreng, tűnődik, latolgat, morfondíroz, fontolóra vesz, elmélkedik (valamin), elrágódik (bizalmas), rekonsziderál (régies)

lelkület

főnév
 • érzület, temperamentum, jellem, lelkialkat, pszichikum, érzésvilág, belvilág (régies), lelkivilág, lelkűség (régies), mentalitás

kezd

ige
 • nekifog, nekivág, nekilát, hozzáfog, hozzálát, megkezd, pedz, belefog, szedelőzködik, kezdeményez, lanszíroz (idegen), rákezd, belekap, nekiáll, bevezet, indít, kezdegel (tájnyelvi)

kékvérű

melléknév
 • előkelő, főnemesi, nemesi, arisztokrata

kikerics

főnév
 • kérics (tájnyelvi), ebvirág (régies), őszike, kökörcs (régies), kökörcsin (régies), guzsalyülő, guzsalyütő, guzsalyvirág, vetővirág

lehord

ige
 • levisz, leszállít, lehurcol
 • lemos, lesodor
 • megszid, összeszid, megdorgál, lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, leteremt (bizalmas), leszúr (bizalmas), megszapul (régies), letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi), lekap a tíz körméről

kicsapongás

főnév
 • élvhajhászás, élvhajhászat, dorbézolás, dőzsölés, tivornya, lumpolás (bizalmas), orgia, bacchanália (választékos), tobzódás, iszákosság, bujaság, bujálkodás, züllés, excesszus (idegen), kilengés
 • féktelenkedés, szertelenkedés, túlkapás, zabolátlankodás, mértéktelenség, szabadosság

írómappa

főnév
 • mappa, dosszié, iratgyűjtő, iratrendező

kimustrál

ige
 • kiselejtez, kirostál, kidob, eldob, kihajít, megszabadul, sutba dob, szemétre dob, kiválogat, kiszuperál (bizalmas), szanál
 • (régies): elbocsát, kicsap
 • alkalmatlannak nyilvánít, leszerel

lelkes

melléknév
 • ambiciózus, ügybuzgó, igyekvő, törekvő, buzgó
 • rajongó, szenvedélyes, lánglelkű, elragadtatott, egzaltált, harsogó, tüzes, tomboló, lelkesült, heves, lángoló, lendületes, égő, mohó
 • eksztatikus (idegen), animált (idegen), passzionátus (régies), frenetikus
 • (valamennyi): lakosú, lélekszámú, lelket számláló
 • lélekkel bíró (élőlény), élő