gyerekmese, gyermekm szinonimái

főnév
 • ámítás, félrebeszélés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cimbora

főnév
 • társ, bajtárs, pajtás, puszipajtás (pejoratív), játszótárs, kenyeres pajtás, kutyapajtás, mulatópajtás, ivócimbora, szesztestvér (tréfás), barát, kebelbarát, koma (tájnyelvi), haver (bizalmas), sógor (bizalmas), bratyi (bizalmas), kumpán (régies), brúder (régies), téstárs (régies)
 • cinkos, cinkostárs

csapos

főnév
 • kocsmáros, csaplár (régies), csapláros (régies), csárdás, vendéglős
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyerekmese, gyermekm szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gólya

főnév
 • cakó (tájnyelvi), eszterág (tájnyelvi), katrincásgém (tájnyelvi)
 • (bizalmas): elsőéves, elsős

felzaklat, fölzaklat

ige
 • felkavar, felbolygat, megbolygat, feldúl, felizgat, felingerel, felturkál (választékos), kihoz a sodrából, izgalomba hoz, felidegesít, nyugtalanít

félre II.

módosítószó
 • el innen!, vigyázz!

eszményi

melléknév
 • ideális, tökéletes, mintaszerű, fenséges, ábrándszerű, gyönyörű, magasztos, páratlan, példás, hasonlíthatatlan, utolérhetetlen, optimális
 • plátói, elérhetetlen, légies, éteri

gügyög

ige
 • gagyog, gőgicsél, dödög (tájnyelvi), gügyörög, gügyörészik, nyámmog, hebeg, rebeg, duruzsol, turbékol, mond

hány1

ige
 • dobál, szór, lapátol, dob, vet, hajít, hajigál
 • kiad (ételt, italt gyomrából), kipakol (szleng), okád (durva), bukik (csecsemő), (kisgyerek) bökékel (tájnyelvi), kiszámolja magát (tréfás), hánydokol (tájnyelvi), ipertelődik (tájnyelvi), spukkol (szleng), kidobja a taccsot (szleng), csandázik (szleng), rókázik Sz: eldobja a rókabőrt (szleng); eldobja a nyulat (szleng); hosszút köp; nyúzza a rókát (szleng); ötezer-ötszázötvenötöt mond (szleng); otthagyja a malacát; rókabőrt tereget; rókát nyúz; rókát fog; telefonál a nagy fehér kagylóba; viszontlátja a vacsoráját
 • hánytorgat, vádol, beolvas (valakinek), odamondogat, ráolvas
 • szemrehányást tesz, szemére hány
 • lövell, kivet, kibocsát
 • (tájnyelvi): kölykezik, kölykedzik, fiadzik, ellik
 • (bukfencet) vet

papság

főnév
 • klérus (régies), papi rend, egyház

előadó

főnév
 • előterjesztő, ügyintéző, referens (szaknyelvi), szóvivő, felolvasó, szónok
 • oktató
 • előadóterem

ellen2

főnév
 • (régies, választékos): ellenség, ellenfél, küzdőfél

beszámol

ige
 • jelent, jelentést tesz, tájékoztat, tudósít, közöl, elmond, hírül ad, nyilvánosságra hoz, számot ad, referál, tudat, bevall

elsősorban

határozószó
 • mindenekelőtt, leginkább, nagyrészt, legfőképpen, először, legelőször is, különösen, legelőbb, különösképpen, főleg, főként, főképpen, kiváltképpen, kivált, legkivált, mindenekfölött, lényegében, alapvetően, alapjában véve, többnyire, eredetileg, nevezetesen, specialiter (bizalmas), speciál (bizalmas)

hasonlatosság

főnév
 • hasonlóság, analógia, megfelelőség

hivatalos

melléknév
 • hivatali, szolgálati, hatósági, irodai, szervezeti, adminisztrációs, apparátusi (idegen)
 • formális, bürokratikus(bizalmas)
 • hiteles, szabályos, törvényes, illetékes, legális, engedélyezett, mértékadó, irányadó, szabványos, kötelező, előírásos, megszabott
 • kimért, szertartásos, merev, hűvös, pedáns, korrekt, pontos, precíz, akkurátus, alapos
 • (valahová): meghívott, idézett, citált (idegen), invitált (idegen), elvárt

kifáraszt

ige
 • agyonfáraszt, elfáraszt, halálra fáraszt, elcsigáz, kikészít (bizalmas), agyoncsigáz, kifullaszt, kitikkaszt, elgyötör, megvisel, elnyű (tájnyelvi), összetör, elgyengít, kimerít
 • meghajszol, túlhajszol, megerőltet, agyonterhel, kiszipolyoz, kizsigerel, kicsinál, kidögleszt

jelöl

ige
 • jelez, jelent, kifejez, jelképez, szimbolizál
 • javasol, ajánl, indítványoz, kandidál (régies), felterjeszt, proponál (régies), predesztinál (idegen)
 • nevez, indít, delegál
 • mutat
 • hirdet, feltüntet

gyermekotthon

főnév
 • nevelőotthon, gyermekmenhely, intézet, árvaház (régies), lelencház (régies)

gettó

főnév
 • zsidónegyed
 • nemzetiségi negyed
 • (szleng): iskola

hajtókerék

főnév
 • lendkerék

játszótárs

főnév
 • játszópajtás
 • partner, cimbora, cinkos (tájnyelvi)

gyúlékony

melléknév
 • tűzveszélyes, lobbanékony, égékeny (régies)
 • szenvedélyes, forró, tüzes

férfi

főnév
 • férfiú (választékos), férfiember, ember (tájnyelvi), hím, fickó, fráter, alak, pacák (szleng), pali (bizalmas), pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), ipse (bizalmas), hapsi (szleng), krapek (szleng), manusz (szleng), muki (szleng), muksó (szleng), mókus (bizalmas), fazon (szleng), tag (szleng), fej (szleng), csávó (szleng), szivar (szleng), ürge (bizalmas), pofa (szleng), a teremtés koronája

halotti

melléknév
 • halálos, síri (választékos), néma, gyászos, halottas, temetkezési, temetési

jelképez

ige
 • jelöl, jelent, megtestesít, megszemélyesít, szimbolizál, ábrázol, példáz, mutat