lelkület szinonimái

főnév
 • érzület, temperamentum, jellem, lelkialkat, pszichikum, érzésvilág, belvilág (régies), lelkivilág, lelkűség (régies), mentalitás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fátyol

főnév
 • lepel, sliffer (régies), burkozó (tájnyelvi)
 • takaró, függöny, drapéria
 • fedél (régies)
 • álarc, maszk
 • homály, köd, hályog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lelkület szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lead

ige
 • lenyújt, visszaad, visszaküld, beszolgáltat
 • közöl, leközöl, közzétesz, megjelentet, publikál
 • kiszivárogtat
 • (labdát): passzol (bizalmas), lepasszol (bizalmas), továbbít, átad
 • lefogy, lesoványodik(bizalmas)
 • (bizalmas): elmond, közöl
 • közvetít, sugároz

konkurens

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, rivális

kivitelezés

főnév
 • elkészítés, létrehozás, megalkotás, végrehajtás, megvalósítás, kidolgozás, teljesítés
 • kivitel, kiállítás, forma, külcsín (választékos)

kevert

melléknév
 • elegyített, elegyes, vegyes, kombinált, sokféle, sokrészű, különféle, felemás, korcs (szleng), keresztezett, hibrid, heterogén

lehallgat

ige
 • kihallgat, lefülel (bizalmas), végighallgat, hallgatózik, figyel

mákony

főnév
 • ópium, álomital (régies), áfium (régies), szunyaszték (régies)
 • narkotikum (szaknyelvi), altatószer, kábítószer

útitárs

főnév
 • kísérő, mitfahrer (idegen)

jelöl

ige
 • jelez, jelent, kifejez, jelképez, szimbolizál
 • javasol, ajánl, indítványoz, kandidál (régies), felterjeszt, proponál (régies), predesztinál (idegen)
 • nevez, indít, delegál
 • mutat
 • hirdet, feltüntet

izolált

melléknév
 • elszigetelt, elszigetelődött, izolálódott, egyedülálló, elhagyatott, magányos, társtalan
 • leválasztott, elkülönített, szeparált, különálló

formai

melléknév
 • formális, látszólagos, külsőleges

kalauz

főnév
 • jegyvizsgáló, jegykezelő, jegyellenőr, konduktor (régies), kártyalyuggató (tájnyelvi)
 • vezető, kísérő, idegenvezető, dragomán (régies), cicerone (idegen)
 • révkalauz
 • útmutató, vezérkönyv, útikalauz, segédkönyv, útikönyv, baedeker (régies), itinerárium (idegen)

másállapot

főnév
 • terhesség, viselősség, áldott állapot, várandósság, graviditás (szaknyelvi)

megjön

ige
 • megérkezik, befut, visszatér, megjelenik, hazajön, hazatér, odaér, belép, eljön, visszajön, visszaérkezik, ideérkezik, betoppan, bevetődik, elfárad (választékos)
 • bekövetkezik, beáll, megtörténik, elérkezik, beköszönt (választékos), bevág (bizalmas), beüt (tájnyelvi)

belefárad

ige
 • beleun, ráun, elun, belefásul, elfásul, elege lesz (valamiből), megelégel

olt2

ige
 • szemez, nemesít, ojt, plántál (régies)
 • injekcióz, befecskendez

mozdonyvezető

főnév
 • masiniszta (régies), gépkezelő, gépész, vezér (bizalmas), vasutas (bizalmas)

lemér

ige
 • kimér, lelép, parcelláz, kalibrál (szaknyelvi)
 • megmér, lemázsál, mérlegel, lestoppol (bizalmas)
 • felmér, felbecsül, taksál (bizalmas)
 • ad, oszt, adagol, porcióz (idegen)

látogat

ige
 • meglátogat, felkeres, vizitel (régies), vizitál (tájnyelvi), néz (tájnyelvi)
 • eljár, frekventál (idegen), hospitál (idegen)
 • hallgat

lót-fut

ige
 • futkos, szaladgál, szaladozik, rohangál, futkároz, futkározik, futkorász, futkorászik, lohol, inal, futos (tájnyelvi)
 • talpal, jár, cafrangol (tájnyelvi), karistol (tájnyelvi), lókhecel (tájnyelvi), lóstat (tájnyelvi), trappol (bizalmas)

mond

ige
 • kifejez, közöl, kijelent, állít, szól, nyilatkozik, beszél, említ, kifejt, előhoz, felhoz (bizalmas), szpíkel (bizalmas), hadovál (szleng), pofázik (durva)
 • előad, szaval, énekel, regél, mesél, gajdol (pejoratív)
 • (vminek, vmilyennek): nevez, nyilvánít, vall, értékel, titulál
 • kifejez, tükröz, ábrázol, leír

leszáll

ige
 • leereszkedik, földet ér, landol, lerepül
 • (járműről): lelép, lejön, leugrik, lekászálódik
 • lemegy, lenyugszik, leáldozik, lebukik, lehanyatlik, nyugovóra tér, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi), esteledik, alkonyul, szürkül
 • beáll, bekövetkezik (sötétség)
 • leülepedik, leülepszik, lesüllyed, lerakódik, letisztul, megtelepszik, szedimentálódik (szaknyelvi)
 • csökken, mérséklődik, esik, alábbszáll, apad, fogy, kisebbedik
 • lealacsonyodik, megalázkodik, leereszkedik, lehajol

korhol

ige
 • dorgál, pirongat, megszid, megfedd, megró, leckéztet, megszól, letol (bizalmas), lehord (bizalmas), szapul (bizalmas), ostoroz, regnál (tájnyelvi)

magabiztos

melléknév
 • öntudatos, önérzetes, határozott, biztos fellépésű, önbizalmas (régies), magabízó (régies)

moszat

főnév
 • alga, pörs (régies)
 • (tájnyelvi): maszat