elektród szinonimái

főnév
 • hegesztőpálca (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

horzsol

ige
 • dörzsöl, karcol, karmol, dörgöl, koptat, görgöl (régies), csiszol, hörzsöl (tájnyelvi), hörzsikel (tájnyelvi)

szolgaság

főnév
 • szolgasor, iga, járom, rabiga (választékos), rabság, fogság
 • rabszolgaság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elektród szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyhetes

melléknév
 • hétnapos, hetes, egyheti

csillapodik

ige
 • csillapul, csillapszik, csökken, mérséklődik, enyhül, tompul, lanyhul, alábbhagy, gyengül, gyaludik (tájnyelvi), szűnik, múlik, halkul
 • csendesedik, csitul, engesztelődik, juházik (tájnyelvi), csihad (tájnyelvi), csiggad (tájnyelvi)(szleng)

csata

főnév
 • harc, összecsapás, összetűzés, összeütközés, ütközet, küzdelem, viaskodás, viadal, tusa, villongás, csetepaté, kötélhúzás, verekedés

bocskor

főnév
 • talpsaru, lábi öltözet (régies)
 • (szaknyelvi): csülökkosár

elasztikus

melléknév
 • rugalmas, ruganyos, rugékony, nyúlékony, kihúzható, tágítható

előirányzat

főnév
 • követelmény, költségvetés, program, tárgysorozat, munkarend, napirend, (vmire szánt) keret, tervezet, cél, célkitűzés, prognózis, előrejelzés

makaróni

főnév
 • csőtészta

beáramlás

főnév
 • beözönlés, betódulás, invázió, benyomulás

bakter

főnév
 • pályaőr, váltóőr
 • éjjeliőr
 • csősz, őr, ármás (tájnyelvi)
 • (szleng): smasszer (szleng), börtönőr, fegyőr
 • sasszem (bizalmas), bobi (szleng)

bekövetkezik

ige
 • megtörténik, megesik, eljön, elkövetkezik, előáll, elérkezik, beteljesedik, megvalósul, realizálódik, beüt (szleng), beáll

elpilled

ige
 • elfárad, elbágyad, ellankad, elernyed, elgyengül, lankad, kókad, elerőtlenedik, kimerül

érem

főnév
 • kitüntetés, medália, érdemrend, rendjel, plecsni (pejoratív), baktertojás (tréfás), lelógó vándordíj (tréfás), díj
 • emlékpénz, emlékérem, monéta (idegen)

golgotavirág

főnév
 • passióvirág, krisztuskoronája, krisztusvirág

felszólalás, fölszól

főnév
 • szóemelés, felszólamlás, hozzászólás, beszéd, nyilatkozat, megjegyzés, kijelentés, szónoklat, interpelláció (idegen)
 • fellebbezés, panasz, reklamáció, kifogásolás

elem

főnév
 • alkotóelem, alkotórész, alkatrész, rész, darab, összetevő, komponens (szaknyelvi), tartozék, kellék, tényező, elementum (régies), motívum, mozzanat
 • alapismeret, tudnivaló
 • (pejoratív): személy, egyén, tag, figura, szerzet
 • zsebtelep, zseblámpaelem, galvánelem, szárazelem, battéria (régies)

egyenruha

főnév
 • formaruha, uniformis, katonaruha, angyalbőr (tréfás), mundér (régies)
 • cselédruha, szolgaruha, inasruha, lakájruha, libéria (idegen), livré (régies)

ellenére I.

névutó
 • dacára, szemben, ellentétben, noha

felpofoz, fölpofoz

ige
 • felképel, leken egy pofont, nyaklevest ad, arcul csap, arcul üt, pofon üt, pofon vág, feltasliz (régies), ad egy susnyákot (szleng), fültövön vág (szleng), felhókol (tájnyelvi), felmókol (tájnyelvi), felnyakal (tájnyelvi), fejbeket ad (tájnyelvi), felszájal (tájnyelvi)

elfogulatlan

melléknév
 • pártatlan, semleges, tárgyilagos, objektív, indifferens, tisztán látó, előítélet-mentes, igazságos, becsületes, korrekt (választékos), befolyásolhatatlan

csók

főnév
 • puszi (bizalmas), cuppanós (bizalmas), csattanós (bizalmas), puszkó (bizalmas), pusszancs (szleng), smár (szleng), smaci (szleng), csócsi (tájnyelvi), ápolat (régies)
 • puszedli, aprósütemény, habcsók

elmozdít

ige
 • megmozdít, odébbtesz, eltávolít, elvesz, elszállít
 • elküld, felmond, áthelyez, eltávolít, meneszt, letesz, elbocsát, felment, kitesz, kirak, kidob (bizalmas), kihajít, kipenderít, kiszuperál (bizalmas)

felszállít, fölszáll

ige
 • felhord, felvisz, felcipel, feljuttat
 • (járműre): felültet, felsegít