lelkes szinonimái

melléknév
 • ambiciózus, ügybuzgó, igyekvő, törekvő, buzgó
 • rajongó, szenvedélyes, lánglelkű, elragadtatott, egzaltált, harsogó, tüzes, tomboló, lelkesült, heves, lángoló, lendületes, égő, mohó
 • eksztatikus (idegen), animált (idegen), passzionátus (régies), frenetikus
 • (valamennyi): lakosú, lélekszámú, lelket számláló
 • lélekkel bíró (élőlény), élő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kísérteties

melléknév
 • ijesztő, hátborzongató, titokzatos, rejtelmes, sejtelmes, földöntúli, félelmetes, borzalmas, rémes, irtózatos, baljóslagú, szörnyű, ördögi, démoni, sátáni, fantomszerű, kísértetes (tájnyelvi)
 • megdöbbentő, meghökkentő, szokatlan, különleges, kivételes, rendkívüli, páratlan, sajátszerű, figyelemre méltó, szembeszökő

túlzás

főnév
 • nagyotmondás, hencegés
 • mértéktelenség, szertelenség, extravagancia (idegen), extremitás (idegen)
 • véglet
 • nagyítás, hiperbola (idegen)
 • szuperlatívusz (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lelkes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

láz

főnév
 • forróság, tűz, hideglelés, febris (idegen), pyrexia (idegen)
 • betegség, hagymáz
 • izgalom, lelkesedés
 • tűz, hév, szenvedély, indulat
 • (régies): lázadás, lázongás

kondul

ige
 • megszólal, zendül, harsan

kivétel

főnév
 • eltérés, rendhagyás
 • kivételezés, kedvezmény, kiváltság, előjog, privilégium, preferencia (idegen)

kettes

főnév
 • kétforintos, bélás (szleng)
 • elégséges, béla (szleng), görbe egyenes (szleng), hattyú (szleng), hurok (szleng), kanyaró (szleng), libanyak (szleng), proletárjeles (szleng), talponálló (szleng)

légvédelmi

melléknév
 • légelhárító, légoltalmi

majmol

ige
 • (pejoratív): utánoz, mímel, utánacsinál, imitál, megjátszik, másol, kopíroz (bizalmas), szajkóz (bizalmas)

utazó I.

melléknév
 • vándorló

jelképez

ige
 • jelöl, jelent, megtestesít, megszemélyesít, szimbolizál, ábrázol, példáz, mutat

izgága

melléknév
 • izgő-mozgó, nyugtalan, nyughatatlan, fészkelődő, izgékony, idegember, zaklatott, nyüzsgölődő (régies)
 • kötekedő, akadékoskodó, okvetetlenkedő, kötözködő, civakodó, összeférhetetlen, veszekedős, kötölőzködő (tájnyelvi), aggancsos (tájnyelvi), gurbáncsos (tájnyelvi), zakotás (tájnyelvi), kekeckedő (szleng)
 • (régies): bolond, bolyóka (tájnyelvi)

forgács

főnév
 • hulladék, töredék, morzsalék, szilánk, reszelék, szálka, törmelék, diribdarab, fenyőfáklya, szíjács (tájnyelvi), háncs, eselék (tájnyelvi), hulkács (tájnyelvi), faradék (régies)
 • sziporka

kaktusz

főnév
 • csodatövis (régies), pozsgár (régies)

mármint

kötőszó
 • tudniillik, vagyis, ugyanis, azaz, szóval, úgymint

megismétel

ige
 • elismétel, ismételget, hajtogat, újra elmond, visszamond, reprodukál, ráadást ad, megrepetál (régies), rekapitulál (régies), megmásodol (tájnyelvi)
 • ismétel, visszamarad, megbukik, újráz, újra jár (osztályt)
 • (fogadalmat) megújít

beleaprít

ige
 • belevagdal, belevagdos, belevág, belemetél, beledarabol, beletördel, belemorzsol, beleszegdel (tájnyelvi)

oldalog

ige
 • (pejoratív): sompolyog, somfordál, settenkedik, oldalaz (régies), slisszol (bizalmas), oson, lopakodik, lopódzik, ólálkodik

moszat

főnév
 • alga, pörs (régies)
 • (tájnyelvi): maszat

lelkiismeretes

melléknév
 • becsületes, pontos, tisztességes, megbízható, rendes, kötelességtudó, hűséges, istenfélő, jólelkű
 • gondos, alapos, pedáns
 • minuciózus (idegen), precíz
 • aggályos, skrupulózus (bizalmas)

lassacskán

határozószó
 • lassanként, fokozatosan, apránként, kényelmesen, sájára (régies)
 • andantino (szaknyelvi)

lokni

főnév
 • hajfürt, hajtincs, tincs, gyűrű, csiga, hajcsomó, huncutka, tekervény (régies)

mohó

melléknév
 • falánk, telhetetlen, mértéktelen, nagyétkű, torkos, habzsi (tájnyelvi), zódé (tájnyelvi), pákosztos (bizalmas), faló, nyalakodó, mohos (tájnyelvi), lados (tájnyelvi)
 • kapzsi, sóvár, harácsoló, haszonleső, észér (tájnyelvi), pénzsóvár, pénzéhes, nyereséghajhász
 • (régies): hirtelen, gyors, sebes

lesállás

főnév
 • rejtekhely, búvóhely
 • leshely, állás
 • les, leshelyzet, ofszájd

korai

melléknév
 • kora, idő előtti, kiforratlan, meggondolatlan, elhamarkodott, elsietett, hirtelen, időszerűtlen, éretlen
 • hajnali, reggeli, jókori (régies)
 • korán érő, zsenge, primőr
 • régi, ősi, kezdeti, kezdetleges, primitív

macskajaj

főnév
 • másnaposság, zákányosság (tájnyelvi), borcsömör (tájnyelvi), katzenjammer (idegen)

mosdószappan

főnév
 • pipereszappan, szagos szappan