ijedtség szinonimái

főnév
 • félelem, rémület, riadtság, megrettenés, rettenet, elborzadás, pánik, riadalom, szorongás, beszartság (szleng), majrézás (szleng), féltség (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leleplez

ige
 • fölfed
 • felavat
 • felgöngyölít, feltár, elárul, közzétesz, napvilágra hoz, lerántja a leplet (valamiről), fényt derít (valamire), kimutat, leálorcáz (régies), felplankol (idegen), detektál (idegen)

alakos II.

főnév
 • (régies): komédiás, bohóc, maskara, figurás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ijedtség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hörpint

ige
 • kortyol, kortyint, szürcsöl, iszogat, szörcsölget, szörpöl, szörpölget, hörpöl, iszik

hálókabát

főnév
 • ágykabát (tájnyelvi), hálórékli (tájnyelvi), hálóköntös

hadszíntér

főnév
 • harctér, front, csatamező, küzdőtér, harcmező

függöny

főnév
 • kárpit, firhang (bizalmas), drapéria
 • (színházi) kortina (szaknyelvi), előfüggöny

ide-oda

határozószó
 • erre-arra, fel-alá
 • idestova, hovatovább, körülbelül (tájnyelvi)
 • mindegy, nem számít, akár ide, akár oda

jegyez

ige
 • felír, leír, beír, felró, pontol (régies)
 • jegyzetel
 • aláír, szignál (bizalmas)
 • leköt
 • iktat, bevezet, anyakönyvez, immatrikulál (régies)

rozsda

főnév
 • patina (idegen), grünspan (idegen), rozsdásodás, korrózió (idegen)
 • ragya, üszög, peronoszpóra (szaknyelvi), lisztharmat, penész

félre II.

módosítószó
 • el innen!, vigyázz!

felhős

melléknév
 • borús, borongós, borult, ködös, homályos, szürke, felleges (régies), felhőkkel borított, sötét, nebulózus, tarjagos (régies), bogdályos (tájnyelvi)
 • komor, szomorú, bús, gondterhes, gondterhelt, gyászos

délkör

főnév
 • hosszúsági kör, délvonal, főkör, meridián (szaknyelvi)

fennsík

főnév
 • magasföld, plató (szaknyelvi), felföld, fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

jól

határozószó
 • helyesen, gondosan, pontosan, alaposan, kifogástalanul, sikeresen, hibátlanul, tökéletesen, eredményesen, klasszul (bizalmas), annak a rendje és módja szerint
 • megfelelően, megfelelő módon, helyénvalóan, célszerűen
 • illendően, illedelmesen, udvariasan, fegyelmezetten, kulturáltan, civilizáltan
 • kedvezően, előnyösen, szépen, tetszetősen, ízlésesen, csinosan, gazdagon, bőven, busásan, jócskán, szenzációsan (bizalmas)
 • üdvösen, hasznosan, szerencsésen
 • kielégítően, tűrhetően, meglehetősen, egészségesen, kellemesen, hangulatosan, remekül, pompásan, istenien, fantasztikusan, szenzációsan (bizalmas)
 • gondatlanul, zavartalanul, nyugodtan, egyetértésben, harmonikusan, boldogan
 • alaposan, tüzetesen, nagyon, derekasan, istenesen, keményen, erélyesen, ugyancsak, hathatósan, igen, becsületesen, emberül (tájnyelvi), vitézül (tájnyelvi)
 • biztosan, határozottan, gyorsan, flottul (idegen)
 • világosan, tisztán, élesen, markánsan

keménykötésű

melléknév
 • stramm (bizalmas), jó kiállású, sportos, kisportolt, edzett, izmos, erős, robusztus, tökös (szleng), markos (tájnyelvi)

lankadt

melléknév
 • fáradt, ernyedt, kimerült, pilledt
 • lekonyult, lekókadt, hervadt

kivitelezés

főnév
 • elkészítés, létrehozás, megalkotás, végrehajtás, megvalósítás, kidolgozás, teljesítés
 • kivitel, kiállítás, forma, külcsín (választékos)

iktató I.

melléknév
 • bevezető, besoroló, befogadó, betoldó, bejegyző, lajstromozó (régies), sorszámozó, kodifikáló (idegen)

hozzájut

ige
 • hozzáfér, hozzáférkőzik, kieszközöl, kimódol
 • elér, elnyer, megszerez, megkap, szert tesz, szerez, birtokába jut, beszerez, átvesz, elsajátít
 • időt szakít (valamire), időt talál (valamire), érkezése van (tájnyelvi)

istentagadó

melléknév
 • istentelen, ateista, hitetlen, eretnek

kitesz

ige
 • kihelyez, kirak, letesz, kipakol, kirámol
 • kifüggeszt, kiakaszt, kitűz, kiállít
 • eltávolít, elbocsát, kidob, kitessékel, ajtót mutat (valakinek), kiküld, kiutasít, kitilt, kihajít, kivág, kilódít, kiver, kirak, kicsap, kirúg, meneszt, kiadja az útját, (állásától) megfoszt, kiebrudal, kipenderít, (hivatalából) elmozdít, felmond
 • kilakoltat
 • feltesz, felrak, feltüntet
 • (írásjelet): odaír, kiír, feltesz, felrak, feltüntet
 • alávet, kiszolgáltat (valaminek)
 • megvan, rúg (valamennyire), felmegy (valamennyire), felér (valamivel), egyenértékű, egyenlő, annyi mint, azonos, megfelel

indoklás

főnév
 • megokolás, alátámasztás, értelmezés, kifejtés, magyarázat, bizonyítás

hangversenyterem

főnév
 • koncertterem, zenecsarnok

jajgatás

főnév
 • jaj, jajszó, jajveszékelés, jajkiáltás, sírás-rívás, nyögdécselés, nyöszörgés, segélykiáltás, vészkiáltás, kesergés, óbégatás (pejoratív)
 • panaszkodás, siránkozás, sopánkodás, sirám, siralom, lamentáció (régies)

kivétel

főnév
 • eltérés, rendhagyás
 • kivételezés, kedvezmény, kiváltság, előjog, privilégium, preferencia (idegen)