megérint szinonimái

ige
 • illet (választékos), hozzányúl, hozzáér, megtapint, megbök, súrol, megtapogat, megtapaszt (tájnyelvi), megpedz (tájnyelvi)
 • hat (valakire), meghat, megindít
 • megihlet
 • említ, megemlít, felemleget, szóba hoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyegle

melléknév
 • hányaveti, hetyke, kérkedő, dicsekvő, öntelt, önhitt, pimasz, szemtelen, fennhéjázó
 • udvariatlan, figyelmetlen
 • (régies): csaló, csalárd, himpellér, sarlatán

világítóudvar

főnév
 • vakudvar, légakna, lichthof (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megérint szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

máshogyan

határozószó
 • másképpen, másképp, másként, eltérően, különbözően, máskülönben, másformán, alias (idegen), aliter (idegen)

lavina

főnév
 • hógörgeteg, hóomlás, hófuvatag (régies), hógulya (régies)
 • áradat, özön, görgeteg

külső II.

főnév
 • forma, alak, látszat, alkat, megjelenés, küllem, külcsín (választékos), külszín, exteriőr (idegen), kinézés, kinézet, arculat, fizimiska (bizalmas), kiállítás, habitus, felépítés, külalak, kiállás, fellépés
 • felszín
 • gumiabroncs

komód

főnév
 • fiókos szekrény, fehérneműs szekrény, sublót (tájnyelvi), sifonér (tájnyelvi)

megbírságol

ige
 • megbüntet, büntetést szab ki, elmarasztal, elkaszál (szleng), megkaszál (szleng), megkínál (szleng), megküld (szleng), meghasít (szleng)

megszemlél

ige
 • szemügyre vesz, megnéz, megtekint, szemrevételez, átvizsgál, megvizsgál, tanulmányoz, inspiciál (régies), szemhegyre vesz

vidék

főnév
 • tartomány, provincia, országrész, táj, tájék, régió, terület, hely, övezet, körzet, térség, szék (tájnyelvi), territórium (idegen)
 • környék, környezet, periféria, külváros, peremváros, határ
 • falu, porfészek (pejoratív), kukutyin (tréfás), világvége (szleng), préri (szleng), mucsa (durva), bivalybasznád (durva)

kiáltvány

főnév
 • hirdetmény, nyilatkozat, manifesztum (idegen), proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

késedelem

főnév
 • elmaradás, lemaradás, késés, késedelmeskedés, elcsúszás, időveszteség, hátralék, mulasztás, mora (idegen), restancia (bizalmas), lassúság, veszteség
 • halasztás, halogatás, idővontatás, késleltetés, lassítás

gyűjt

ige
 • összehord, összeszed, akkumulál (szaknyelvi), aggregál (szaknyelvi), felhalmoz, szerez, beszerez, betakarít, kazaloz (tájnyelvi), tetéz, rakásol (régies), raktároz, tárol
 • takarékoskodik, félretesz, spórol (bizalmas), élére rak, zsugorgat, kuporgat, őrizget, tartalékol
 • kéreget, kunyerál, koldul, kalapoz, perselyez, tányéroz, koledál (régies)
 • megszerez, akvirál (régies)
 • összevon, összehív, összecsődít, összeterel, újoncoz (régies), verbuvál, toboroz (régies), rekrutál (régies)
 • keres, böngész, bogarász, tallóz, szed

kiigazít

ige
 • kiegyenget, helyreigazít, helyesbít, korrigál, helyrehoz, rendbe hoz, jóvátesz, orvosol, megszüntet
 • javít, tataroz, foltoz, kijavít, javítgat, reparál, kipofoz (bizalmas), restaurál, helyreállít

megvacsorázik

ige
 • elvacsorál (tájnyelvi)

misztérium

főnév
 • szertartás
 • titok, rejtély, csoda, hittitok, enigma (idegen)
 • misztériumjáték

búgócsiga

főnév
 • búgattyú, zúgattyú (régies), búgató (régies), bongócsiga (tájnyelvi), pörgettyű

párviadal

főnév
 • párbaj, bajvívás, duellum (régies), bajviadal (régies)
 • küzdelem, összecsapás, mérkőzés
 • csetepaté, tusakodás, tusa

odaküld

ige
 • elküld, eljuttat, odajuttat

megért

ige
 • hall, meghall
 • észlel, érzékel
 • felfog, appercipiál (idegen), megragad, kapiskál (bizalmas), felér ésszel, belát, átlát, felismer
 • kiért, kivesz, kiszed, rájön, kihámoz, kibetűz, felfedez, tisztába jön, elért (régies), veszi a lapot (bizalmas)
 • azonosul (valakivel), átérez
 • (régies): tudomásul vesz, megtud, értesül

marihuána

főnév
 • (szleng), mariska (szleng), gandzsa (szleng), grász (szleng), gyep (szleng), gyom (szleng), kender (szleng), zöldség (szleng)

megmutatkozik

ige
 • meglátszik, feltárul, feltűnik, megjelenik, láthatóvá válik, előbukkan, kibontakozik, manifesztálódik (idegen), megnyilvánul
 • nyilvánvalóvá válik, kiderül, bebizonyosodik

nyújt

ige
 • növel, hosszabbít, szélesít, kiterjeszt, tágít, húz
 • (időt): halaszt, halogat, húz-halaszt, késleltet, elodáz
 • (tésztát): sodor, serít (tájnyelvi), pödör (tájnyelvi), lapít (tájnyelvi), gyúr
 • közelít
 • tart (valami felé)
 • ölt (nyelvet)
 • átnyújt, átad, ad
 • juttat, biztosít, rendelkezésre bocsát, kínál, szolgáltat, produkál
 • (érzést) kelt

meghajlít

ige
 • meggörbít, elgörbít, meghajt (tájnyelvi), lehajlít, elhajlít, deformál, görbeszt (tájnyelvi), begörbít, homorít, megdönt, előrehajlít

leenged

ige
 • leereszt, lebocsát, lezsilipel, lehúz (zászlót), bevon
 • letol
 • (hajat): kienged, leereszt, leboncol (tájnyelvi)
 • (árat): mérsékel, csökkent

megreked

ige
 • megakad, fennakad, akadozik, megtorpan, eltömődik, eldugul, megszorul, beragad, beékelődik, pang
 • elakad, kátyúba jut, zsákutcába jut, megfeneklik, pang, vesztegel, stagnál, tesped

odahaza

határozószó
 • otthon, idehaza (bizalmas)