katedrális szinonimái

főnév
 • székesegyház, főtemplom, bazilika

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csikó

főnév
 • kiscsikó, kisló, paci (bizalmas), lovacska, lógyerek (tréfás), csidu (tájnyelvi), csinu (tájnyelvi), csinó (tájnyelvi)

becsukódik

ige
 • bezáródik, bezárul, betevődik, csukódik, záródik, csapódik, lezárul, lezáródik, bebillen (tájnyelvi)
 • (szem) bekoppan (tájnyelvi), behunyódik
 • (tájnyelvi): bezárkózik, becsukatkozik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a katedrális szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kabin

főnév
 • öltözőfülke, vetkőzőfülke
 • próbafülke
 • hálófülke, utasfülke, kajüt, hajókabin, hajófülke, hajószoba
 • vezetőfülke, pilótafülke

húshagyókedd

főnév
 • farsangutolja (tájnyelvi), húshagyat (tájnyelvi)

hónapos

melléknév
 • havi, egyhónapi, egyhavi
 • (zöldség): friss, primőr, fiatal, zsenge, gyenge, korai

hamisít

ige
 • utánoz, megmásít, ferdít, torzít
 • pancsol, vizez, felönt, hígít
 • (olajat) szőkít

kápolna

főnév
 • templom, imaház, szentély, bálványház (régies)
 • (tájnyelvi): nárcisz, kápolnavirág (tájnyelvi), imola (régies)

kibukik

ige
 • kiesik, kibucskázik (tájnyelvi), kibillen
 • előtűnik, kibukkan
 • megbukik, osztályt ismétel

szarv

főnév
 • (régies): tülök, szaru
 • agancs, címer (régies)

gazság

főnév
 • gonoszság, rosszaság, hitványság, silányság, romlottság, aljasság, bitangság, gaztett, gazemberség, galádság, huliganizmus, alávalóság, istentelenség, perfídia (régies), imposztúra (idegen), cink (régies)
 • (tájnyelvi): bozót

függőleges

melléknév
 • vertikális (szaknyelvi), függélyes (régies), függirályos (régies), függirányos (régies), perpendikuláris (idegen)

elfúj

ige
 • elröpít, elsodor, elvisz, elfú (régies), (szél) felkap
 • elolt
 • elmond, elszaval, elhadar, eldarál
 • elénekel, eljátszik

görnyed

ige
 • görbed, meggörbed, meghajlik, hajol, görnyedezik, görbül, görzsed (régies), hajbókol, kushad (bizalmas), gubbad (tájnyelvi)
 • (rabságban): sínylődik, szenved
 • roskadozik

kifogás

főnév
 • kihúzás, kihalászás
 • mentség, mentő körülmény, ürügy, kibúvó, mentegetődzés, mentegetőzés, teketória, pretextus (idegen), szabadkozás, egérút, kiskapu (bizalmas), kiút, kibeszéd (tájnyelvi)
 • rosszallás, hibáztatás, elítélés, ellenvetés
 • panasz, reklamáció

kiugrik

ige
 • kipattan, kiszökken, kiperdül, kipenderedik, kimozdul, kizökken
 • kiszalad
 • előretör, élre tör
 • kilép, kiszáll, visszatáncol, elhagy, dezertál, kibakkant (szleng), kizizzen (szleng)
 • kificamodik, kibicsaklik
 • kiszögellik, kinyúlik, előrenyúlik, előreáll, kidudorodik, kidülled, kiguvad
 • szembetűnik, szembeszökik, kitűnik, kiválik, kimagaslik, kiemelkedik (valamibe)

máshogyan

határozószó
 • másképpen, másképp, másként, eltérően, különbözően, máskülönben, másformán, alias (idegen), aliter (idegen)

lakomázik

ige
 • vendégeskedik, bankettezik
 • lakmározik, eszik-iszik, falatozik, dőzsöl, tobzódik, hasát tömi, agyonzabálja magát (szleng), bepakol (szleng), bezabál (durva)

katonaság

főnév
 • hadsereg, sereg (bizalmas), had, hadnép (régies), haderő, hadirend (régies), honvédség, harchatalom (régies)
 • legénység
 • katonaélet, katonáskodás
 • katonai szolgálat

jövendő I.

melléknév
 • leendő, majdani, későbbi, elkövetkező, várható, közelgő, holnapi
 • gyanítható, sejthető, prezumptív (régies)

késés

főnév
 • késedelem, elmaradás, hátramaradás, lemaradás, késedelmeskedés, fennakadás, késlekedés, feltartóztatottság, mulasztás, időzés, időmúlatás
 • eltolódás, halasztás, időveszteség, hátrány

különnemű

melléknév
 • különféle, különfajú, különfajta, másféle, másfajta, más-más jellegű, különböző, diszparát (idegen), heterogén
 • másnemű

keltez

ige
 • datál, dátumoz

idegesít

ige
 • izgat, nyugtalanít, aggaszt, bosszant, bánt, ingerel, irritál, mérgesít, felbosszant, felcukkol (szleng), felhúz (szleng), feldühít, feldühösít, bepörget (szleng), bepipásít (szleng), kiborít (bizalmas), idegeire megy, agyára megy (bizalmas), kihoz a sodrából, kiütést kap (valamitől, valakitől), megharagít, dühít, bőszít
 • zavar, zaklat, zargat, háborgat, molesztál, szekál (bizalmas), szekíroz, piszkál

kezdődik

ige
 • kel, indul, nyílik, támad, kezdetét veszi, elkezdődik, megkezdődik, beáll, beköszönt, születik, felmerül, ered, fakad, kiindul, kezdekedik (tájnyelvi)

lakáshiány

főnév
 • lakásínség, lakásprobléma, lakáskérdés, lakásgond