kifejleszt szinonimái

ige
 • kiművel, kifinomít, kiépít, kidolgoz, elaborál (idegen), evolvál (idegen), fellendít, felvirágoztat, kibontakoztat, kinevel, kialakít, kiformál, kibont

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

almanach

főnév
 • évkönyv, zsebkönyv, kalendárium
 • (régies): gyűjtemény, szöveggyűjtemény

zsűritag

főnév
 • versenybíró, bíráló, zsűri
 • pályabíró
 • (régies): esküdtbíró
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kifejleszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

késés

főnév
 • késedelem, elmaradás, hátramaradás, lemaradás, késedelmeskedés, fennakadás, késlekedés, feltartóztatottság, mulasztás, időzés, időmúlatás
 • eltolódás, halasztás, időveszteség, hátrány

izgatottság

főnév
 • izgalom, várakozás
 • lelkesedés, láz, hév, elragadtatás, eufória, ujjongás, eksztázis
 • ingerültség, nyugtalanság, nyughatatlanság, türelmetlenség, idegesség, zaklatottság, felindulás, excitáció (idegen), nervozitás (idegen)

ipa

főnév
 • (régies): após, kedvesapa (tájnyelvi)

hipp-hopp

módosítószó
 • egyszerre, váratlanul, egyszer csak, gyorsan, hirtelen

kibírhatatlan

melléknév
 • elviselhetetlen, pokoli, kiállhatatlan, intolerábilis (idegen), tűrhetetlen, utálatos, undorító, förtelmes, undok

kitűnő

melléknév
 • kiváló, eminens, kiemelkedő, kimagasló, kiugró, csodálatra méltó, csodálatos, elsőrendű, elsőrangú, felülmúlhatatlan, élvonalbeli, élenjáró, első osztályú, rendkívüli, egyedülálló, páratlan, jeles, érdemes, dicséretes, derék, fenomenális, excellens (régies), nevezetes, hírneves, közismert, nagynevű, illusztris, prominens, nagyszerű, remek, fantasztikus, pompás, pazar, mesés, isteni, tökéletes, ragyogó, briliáns, kifogástalan, felséges, hasonlíthatatlan, minőségi, príma, klassz (szleng), tuti (bizalmas), szuper (bizalmas), menő (bizalmas), kasa (szleng), oltári (szleng), világi (szleng), csúcs (szleng), frankó (szleng), baró (szleng), finom, ízletes, zamatos, jóízű, élvezetes Sz: ilyet nem minden bokorban lehet találni; minden pénzt megér; hét nyelven beszél; kenterben ver

szociáldemokrata

melléknév, főnév
 • szocdem (bizalmas)

hadirokkant

főnév
 • invalidus (régies)

gyomorbaj

főnév
 • gyomorbetegség, gasztropátia (szaknyelvi)

elszenderedik, elsze

ige
 • elszunyókál, elszunnyad, elszundít, elbóbiskol, elrekken (régies), elszöntyöződik (tájnyelvi), elalszik, elpihen
 • meghal, elhuny, exitál (szaknyelvi)

halotthamvasztás

főnév
 • elhamvasztás, halottégetés, elégetés

klór

főnév
 • fojtany (régies)

kötés

főnév
 • bandázs (idegen), pólya, kötszer, sebkötő, kötözés
 • kötelék
 • könyvkötés, könyvborító, könyvborítás, fedőlap
 • rögzítés, ereszték, illesztés, forrasztás
 • hurok, hurkolás, bog, csimbók, csomó
 • kötőív (szaknyelvi), ligatúra (szaknyelvi)
 • (régies): szerződés, szövetség, egyezség, kontraktus (régies), megegyezés, megállapodás, szövetkezés
 • üzletkötés
 • (jelzőként): köteg, kötegnyi

megmutatkozik

ige
 • meglátszik, feltárul, feltűnik, megjelenik, láthatóvá válik, előbukkan, kibontakozik, manifesztálódik (idegen), megnyilvánul
 • nyilvánvalóvá válik, kiderül, bebizonyosodik

levélhordó

melléknév, főnév
 • postás, kézbesítő, levélkézbesítő, küldönc
 • levélvivő (tájnyelvi), levélhordozó (tájnyelvi), levélhurcoló (tájnyelvi), kurrens (tájnyelvi)

kifinomult

melléknév
 • pallérozott, csiszolt, finom, választékos, előkelő, kulturált, művelt, disztingvált, civilizált, tanult, igényes, tapintatos, érzékeny, elegáns, nemes, ízléses, jól nevelt, differenciált (idegen)

kerevet

főnév
 • heverő, pamlag, ottomán (régies), szófa (régies), sezlon, kanapé, dívány, hencser (tájnyelvi)
 • ágyszék, párnaszék (régies)

kirobbant

ige
 • előidéz, kelt, kivált, szít
 • meggyorsít, siettet

leszáll

ige
 • leereszkedik, földet ér, landol, lerepül
 • (járműről): lelép, lejön, leugrik, lekászálódik
 • lemegy, lenyugszik, leáldozik, lebukik, lehanyatlik, nyugovóra tér, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi), esteledik, alkonyul, szürkül
 • beáll, bekövetkezik (sötétség)
 • leülepedik, leülepszik, lesüllyed, lerakódik, letisztul, megtelepszik, szedimentálódik (szaknyelvi)
 • csökken, mérséklődik, esik, alábbszáll, apad, fogy, kisebbedik
 • lealacsonyodik, megalázkodik, leereszkedik, lehajol

kikefél

ige
 • kitisztít, kifényesít, kivaxol (szleng)

javakorabeli, javako

melléknév
 • középkorú, meglett, koros

kiszállás

főnév
 • kirepülés, felszállás, felrepülés
 • kilépés (valahonnan), beszüntetés

leülepedik, leülepsz

ige
 • leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • lehiggad, (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (benyomás): letisztul, megemésztődik