leér szinonimái

ige
 • lenyúlik, lehat, lejut
 • leérkezik, megérkezik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sincs

ige
 • sincsen, szintén nincs
 • nincs, nincsen

liliom

főnév
 • szentjózsefvirág, szűzliliom, szűzvirág
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

különnemű

melléknév
 • különféle, különfajú, különfajta, másféle, másfajta, más-más jellegű, különböző, diszparát (idegen), heterogén
 • másnemű

kivár

ige
 • megvár, kiböjtöl

kísértet

főnév
 • jelenés, látomás, szellem, árny, rém, rémkép, lidérc, tünemény (régies), hazajáró lélek, bujdosó lélek, kósza lélek, mumus, éjváz (régies), tündevény (régies), kiméra (választékos), démon (idegen), fantom, lemur (idegen), vízió, illúzió, benga (tájnyelvi), fehérember (tájnyelvi), ijesztet (tájnyelvi)

képtelen I.

melléknév
 • alkalmatlan, gyenge, inadekvát (idegen)
 • hihetetlen, lehetetlen, abszurd, badar, illuzórikus, esztelen, fonák, érthetetlen, bizarr, groteszk, fura, értelmetlen, valószínűtlen, irracionális, képzeletbeli, kétségbevonható, felfoghatatlan, kivitelezhetetlen, keresztülvihetetlen, elképzelhetetlen, megvalósíthatatlan
 • (régies): idomtalan, formátlan, iszonyú, iszonyatos, csúnya

látatlanban

határozószó
 • látatlanul, vaktában, kapásból, találomra, blindre (bizalmas), ab invisis (idegen), in bianco (régies)

locsol

ige
 • meglocsol, önt, öntöz, esőztet, permetez, fecsel (tájnyelvi), mocsolkodik (tájnyelvi)
 • locsolkodik, öntözködik, öntöz
 • (bizalmas): (férfi) vizel, pisil, csurgat, kisdolgozik (bizalmas), csövel (tréfás), pislant (tréfás)
 • hugyozik (durva), pisál (durva)

tűzrőlpattant

melléknév
 • eleven, fürge, gyors, temperamentumos, tüzes, heves, hecedáré (tájnyelvi), peckes (tájnyelvi)
 • (régies): elszánt, tüzes, tettre kész

iszonyú

határozószó
 • igen, nagyon, szerfölött, rendkívül

intézet

főnév
 • intézmény, hivatal
 • tanszékcsoport
 • nevelőintézet, javító (bizalmas), javítóintézet
 • diákotthon, internátus, konviktus (régies)
 • leánynevelde (régies)
 • (régies): rendelkezés, intézkedés

firtat

ige
 • feszeget, bolygat, tudakol, utánajár, vizslat, csapáz (tájnyelvi), űz-fűz (tájnyelvi), felpiszkál (bizalmas), érdeklődik, kérdezősködik, faggatózik

jelmezbál

főnév
 • álarcosbál, maszkabál (tájnyelvi), karnevál

madár

főnév
 • szárnyas (választékos), szárnyasvad (szaknyelvi)
 • (szleng): pali (szleng), palimadár (szleng)
 • (szleng): repülőgép, repülő

megér1

ige
 • elér, betölt, átél, túlél
 • (tájnyelvi): beér, megelégszik
 • (régies): eltalál, megérint

becsempész

ige
 • belecsempész, becsen, belecsen, becsúsztat, belecsúsztat, belop, belelop, beoroz, besuvaszt, belesuvaszt, besuszterol (bizalmas), beleügyesget (tájnyelvi), bemesterkél (tájnyelvi)

nyújt

ige
 • növel, hosszabbít, szélesít, kiterjeszt, tágít, húz
 • (időt): halaszt, halogat, húz-halaszt, késleltet, elodáz
 • (tésztát): sodor, serít (tájnyelvi), pödör (tájnyelvi), lapít (tájnyelvi), gyúr
 • közelít
 • tart (valami felé)
 • ölt (nyelvet)
 • átnyújt, átad, ad
 • juttat, biztosít, rendelkezésre bocsát, kínál, szolgáltat, produkál
 • (érzést) kelt

mindennapos

melléknév
 • naponkénti, mindennapi, gyakori
 • szokásos, rutin, szokott, szokványos
 • hétköznapi, közönséges, általános, apró-cseprő, kicsinyes, banális, közhelyszerű, sablonos, elcsépelt, átlagos, triviális, köznapi, átlag, tucat, semmitmondó

lefekvés

főnév
 • leheveredés, ledőlés
 • alvás, lenyugvás, tollasbál (bizalmas)
 • takarodó

kutató II.

főnév
 • tudós, felfedező
 • (bizalmas): kutatóterem
 • laboratórium, labor

leszáll

ige
 • leereszkedik, földet ér, landol, lerepül
 • (járműről): lelép, lejön, leugrik, lekászálódik
 • lemegy, lenyugszik, leáldozik, lebukik, lehanyatlik, nyugovóra tér, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi), esteledik, alkonyul, szürkül
 • beáll, bekövetkezik (sötétség)
 • leülepedik, leülepszik, lesüllyed, lerakódik, letisztul, megtelepszik, szedimentálódik (szaknyelvi)
 • csökken, mérséklődik, esik, alábbszáll, apad, fogy, kisebbedik
 • lealacsonyodik, megalázkodik, leereszkedik, lehajol

metszet

főnév
 • gerezd, szegmentum (szaknyelvi), szegmens (szaknyelvi), szelvény
 • lenyomat, karc, gravure (idegen), metszvény (régies)
 • sormetszet

lehervad

ige
 • lekonyul, lekókad, elfonnyad
 • lehull
 • szertefoszlik, megsemmisül, eltűnik, semmibe vész
 • (bizalmas): elkedvetlenedik, elszontyolodik, elcsügged, elbágyad

koca

főnév
 • anyadisznó, emse, göbe (tájnyelvi)

levélhordó

melléknév, főnév
 • postás, kézbesítő, levélkézbesítő, küldönc
 • levélvivő (tájnyelvi), levélhordozó (tájnyelvi), levélhurcoló (tájnyelvi), kurrens (tájnyelvi)

mindegyik

névmás
 • mindenik (tájnyelvi), minden egyes, mind, ki-ki, valamennyi, valahány, minden