imitáció szinonimái

főnév
 • utánzás
 • imitálás, színlelés, mímelés
 • utánzat, hamisítvány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zökken

ige
 • döccen, rázódik, zöttyen
 • eltér (valamitől), kiesik (valamiből)
 • megáll, megtorpan

szőke II.

főnév
 • szöszi, szöszke, szőkeség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a imitáció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

húshagyókedd

főnév
 • farsangutolja (tájnyelvi), húshagyat (tájnyelvi)

hangos

melléknév
 • hallható, messze hangzó
 • zajos, lármás, harsány, zsivajgó, nagyhangú, eget verő, fülsiketítő, fülhasogató, dobhártyarepesztő, bömbölő, rikácsoló, ricsajos, fülsértő, átható

hajó

főnév
 • vízi jármű, csónak, bárka, vízibusz, vitorlás
 • templomhajó
 • szedőhajó (szaknyelvi)

fűzfapoéta

főnév
 • (pejoratív): költőcske, versfaragó, verselő, verskoholó, rímfaragó, rímgyártó, rímkovács, poetaszter (idegen), verzifikátor (idegen)

igazol

ige
 • bizonyít, tanúsít, megerősít, megszilárdít, alátámaszt, támogat, tanúskodik, bebizonyít, beigazol, kimutat, megokol, megindokol, megmagyaráz, megvéd, oltalmaz, védelmez, tisztáz, ment
 • elismer, attesztál (régies)
 • megvizsgál, felülbírál, verifikál (idegen), dokumentál, nyugtáz, hitelesít, legitimál (szaknyelvi)

jelző II.

főnév
 • járulékszó (régies)
 • gúnynév, ragadványnév
 • jelzőlámpa, szemafor (szaknyelvi), villanyrendőr
 • mutató, index, paraméter (szaknyelvi), indikátor (szaknyelvi)

ruhakereskedés

főnév
 • ruhaüzlet, ruhabolt, divatárubolt, textilüzlet, textilbolt

felszalad, fölszalad

ige
 • fölmegy, fölfut, fölrohan, fölszáguld, fölvágtat
 • fellátogat, felnéz, benéz, felugrik, beugrik
 • (ár, láz): felszökik, megemelkedik

fellángol, föllángol

ige
 • kigyullad, égni kezd, felgyullad, fellobban, lángot vet, lángra lobban, lángra kap, lángra gyúl, fellobog, tüzet fog, lobot vet
 • feltámad, újra kezdődik

detronizál

ige
 • (uralkodót): letesz, letaszít, elűz, megbuktat, megdönt

fermentáció

főnév
 • erjedés
 • fermentálás (idegen), erjesztés, füllesztés

jövő II.

főnév
 • jövendő, holnap, utókor, futurum (régies), jövetel (tájnyelvi)
 • kilátás, távlat, kifutás, perspektíva, sors

képmutató

melléknév
 • alakos, alakoskodó, színlelő, színlelt, színeskedő (régies), színmutató (régies), tettető, megjátszott, komédiás, komédiázó, szemforgató, szenteskedő, kegyeskedő, álszent, álszenteskedő, álbuzgó, ájtatos, alázatoskodó, kenetteljes, sunyi, kétszínű, kétkulacsos, köpönyegforgató, hipokrita, farizeus, álnok, hazug Sz: bort iszik, vizet prédikál; más a képe, más a lépe; szentfazék, csak a füle kormos

lavina

főnév
 • hógörgeteg, hóomlás, hófuvatag (régies), hógulya (régies)
 • áradat, özön, görgeteg

kocsány

főnév
 • levélnyél, gyümölcsszár, pedunkulus (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): csutka, csuma, csuta

impérium

főnév
 • birodalom, világbirodalom
 • államhatalom, uralom

hullámsáv

főnév
 • hullámhossz, frekvenciasáv

izgatottság

főnév
 • izgalom, várakozás
 • lelkesedés, láz, hév, elragadtatás, eufória, ujjongás, eksztázis
 • ingerültség, nyugtalanság, nyughatatlanság, türelmetlenség, idegesség, zaklatottság, felindulás, excitáció (idegen), nervozitás (idegen)

kivár

ige
 • megvár, kiböjtöl

intelligens

melléknév
 • értelmes, eszes, okos, fogékony, gyors felfogású, logikus, gondolkodó, éles eszű, éles elméjű, intellektuális
 • tanult, képzett, pallérozott, csiszolt
 • tanulékony

harci

melléknév
 • hadi, háborús

javítóvizsga

főnév
 • pótvizsga, utóvizsga, úvé (bizalmas), pótka (bizalmas), bakugrató (szleng), utolsó összecsapás (szleng), éretlenségi (szleng)

klozet

főnév
 • illemhely, toalett, vécé, WC, budi (szleng), klotyó (szleng), nulla-nulla (szleng), pisilde (szleng), pottyantó (szleng), tojlett (szleng), pisálda (durva), műszerfal (szleng)