szép I. szinonimái

melléknév
 • esztétikus, tetszetős, szemrevaló, mutatós, dekoratív, szemkápráztató, jóképű, csinos, takaros, formás, idomzatos (régies), kecses, festői, daliás, deli, csecse (tájnyelvi)
 • bájdús, örökszép, gyönyörű, fenséges, isteni, angyali Sz: a napra lehet nézni, de rá nem; elnyerte az aranyalmát; kép alá való (lány); orcáján hordozza az ajánlólevelet; szemet gyönyörködtető; szép, mint a hajnal; szép, mint az álom; szép, mint a pünkösdi rózsa
 • kellemes, kedvező, kedves
 • derült, derűs, tiszta, felhőtlen, fellegtelen, verőfényes
 • (eredmény): kiváló, jó, kifogástalan, helyes, helyénvaló
 • barátságos, jóindulatú, szelíd
 • nagy, jókora, tetemes, jelentős

szép II. szinonimái

határozószó
 • szépen, finoman
 • észrevétlenül, apránként, fokról fokra

szép III. szinonimái

főnév
 • esztétikum
 • szépség, ékesség
 • bók, kedveskedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rézkarc

főnév
 • rézmetszet, réz, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

doppingol

ige
 • stimulálja magát, kokszol (szleng)
 • serkent, stimulál, ösztönöz, ösztökél, sarkall, hajt, előrevisz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szárnyvonal

főnév
 • mellékvonal, mellékút, vicinális (régies)

ruhaanyag

főnév
 • kelme, szövet, anyag
 • matéria

robog

ige
 • száguld, repeszt (szleng)
 • motorozik
 • siet, rohan, száguld, szalad, vágtat, nyargal, tép (szleng)
 • (régies): zúg, dübörög

prímás2

főnév
 • első hegedűs, cigányprímás
 • hegedűművész

szemellenzős

melléknév
 • (sapka): ellenzős (tájnyelvi), simléderes (tájnyelvi)
 • szűk látókörű, elfogult, korlátolt, rövidlátó, begyepesedett, vaskalapos, provinciális (idegen), vidékies

szövőszék

főnév
 • esztováta (tájnyelvi), osztováta (tájnyelvi)

pácol

ige
 • csáváz, cserez, senyveszt (tájnyelvi)
 • besóz, mariníroz (szaknyelvi), tartósít

összehord

ige
 • halomba hord, felhalmoz, összeszed, összegyűjt
 • összebeszél, összezagyvál, összehazudik

megérdemel

ige
 • rászolgál, kiérdemel, megszolgál, méltó (valamire)(valamire)

páros II.

főnév
 • kettős, duó, duett (idegen)

tábor

főnév
 • sátortábor, kemping
 • táborozás, sátorozás
 • telep
 • láger, hadiszállás
 • sereg, csapat, párt

telefonkönyv

főnév
 • távbeszélőnévsor (szaknyelvi), távbeszélő-névjegyzék (szaknyelvi)

hasonlít

ige
 • megegyezik (valakivel, valamivel), emlékeztet (valakire, valamire), szakasztott mása (valakinek), hajaz (valakire, valamire) (tájnyelvi), formáz (valakit, valamit) (tájnyelvi), lelkedzik (valakitől, valamitől) (tájnyelvi), üt (valakire)
 • összehasonlít, összemér, hozzámér, összevet, rokonít

vidám

melléknév
 • jókedvű, derűs, vidor (régies), víg, örömteli, vígságos, kedélyes, derült, jókedélyű, jóvágású (tájnyelvi), feldobódott (szleng), jópofa, mókás, játékos, bohókás, tréfás, mulatságos, vicces, mulattató, joviális (régies), piknikus, boldog, derűlátó, örvendező Sz: nyulat lehet fogatni vele
 • élénk, eleven, lendületes
 • (szín): világos, derűs

újságárus

főnév
 • újságos, hírlapárus, lapárus
 • lapkihordó, újságkihordó, lapterjesztő, rikkancs

szépítőszer

főnév
 • kozmetikum, arcfesték, smink, kendőzőszer (régies)
 • illatszer

szánkó

főnév
 • ródli, szán, bakszán (régies), riskó (régies), szánka (tájnyelvi), hirtelencsúszó (tájnyelvi)
 • lovas szán

szobrász

főnév
 • szobrászművész, képfaragó (régies)
 • kőfaragó

tűzkő

főnév
 • kovakő (régies), kova (régies), tűzkova (régies), koha (régies)

szétdarabol

ige
 • feldarabol, szétvág, felmetél, felaprít, felapróz, felhasogat

sárgaborsó

főnév
 • felesborsó, szárazborső

szorult

melléknév
 • (állapot, helyzet): nehéz, szorongatott, kellemetlen, kínos, terhes, bajos, kényes, kényelmetlen, kritikus, veszélyes

újjáépít

ige
 • helyreállít, megtataroz, tataroz, renovál, restaurál, rendbe hoz, fölújít, modernizál, kijavít, rekonstruál, átépít, újjáalakít
 • újjászervez