kerekezik szinonimái

ige
 • kerékpározik, biciklizik, bringázik (bizalmas), teker, pedálozik, tapos, cangázik (bizalmas)
 • karikázik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

letakar

ige
 • betakar, beborít, leterít, elborít, befed, leborít, lefed, lelapol (tájnyelvi)

merthogy

kötőszó
 • mivel, mivelhogy, minthogy, ugyanis
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kerekezik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

káromkodik

ige
 • szitkozódik, szidalmaz, gyaláz, káromol, átkozódik, szentségel, adtateremtéz, szedtevettézik, ebugattázik, teremtettézik, teringettézik, becstelenkedik (tájnyelvi), mocskolódik (tájnyelvi), kárhozkodik (tájnyelvi), istenez (tájnyelvi), cifráz (tájnyelvi), anyázik (szleng), szakrázik (szleng), szakkermentez (régies), szakramentíroz (régies) Sz: átkozódik, mint a kereketört kocsis; átkozódik, mint a zupás őrmester; erősen fújja az adtát; káromkodik, mint a zápor; lábuknál fogva húzza le a szenteket az égből; majd lerántja az eget; megereszti a huszármiatyánkot; szalonnát evett, megcsúszott a szája; szórja, mint katona az adtát; úgy káromkodik, mint egy kocsis; vasvillát köpköd

ildomos

melléknév
 • jólnevelt, derék, illemtudó, illedelmes, finom modorú, dicséretre méltó, okos (régies), tanult (régies), erényes (régies)
 • illendő, illő, odavágó, helyes

hűsítő

melléknév, főnév
 • üdítő, frissítő, élénkítő, hűtő

határoz

ige
 • dönt, döntést hoz, eltökél, eltökéli magát, elszánja magát
 • határozatot hoz, végez, rendelkezik, diszponál (szaknyelvi)
 • jelent, számít, szerepet játszik (valamiben)

kémény

főnév
 • kürtő (régies), kamin (régies), füstös (tájnyelvi), füstkieresztő (régies)

kikezel

ige
 • meggyógyít, kigyógyít, kikúrál, kiorvosol (tájnyelvi)

szemtanú

főnév
 • tanú, testis (szaknyelvi), jelenlevő, néző, nézelődő, bámészkodó

grácia

főnév
 • báj, bájosság, kecsesség, kecs
 • kegyelem, kegy, megbocsátás, irgalom
 • jóindulat, kedvesség
 • hála, köszönet

gerincvelő

főnév
 • gerincagy

ellenségeskedik

ige
 • áskálódik, fenekedik (régies), viszálykodik, torzsalkodik, acsarkodik, gyűlölködik, háborúskodik

gyógyvíz

főnév
 • termálvíz, gyógyforrás, forrásvíz, ásványvíz

kintorna

főnév
 • verkli, sípláda (régies), tekerőgép (régies), kornyika, zenélőláda

koncert

főnév
 • hangverseny
 • (szaknyelvi): versenymű, zenemű

megdöbbentő

melléknév
 • meghökkentő, meglepő, döbbenetes, megrendítő, lesújtó, fejbeverő, drámai, elképesztő, mellbevágó, megbotránkoztató, megrázó, kísérteties, borzasztó, felháborító, botrányos, hajmeresztő, gyalázatos, rettenetes, elrémítő, irtózatos, irtóztató

legénység

főnév
 • legénykor, legényélet
 • nőtlenség
 • személyzet, mannschaft (idegen)
 • pajkosság, hetykeség, kivagyiság (tájnyelvi), legénykedés

kerengő

főnév
 • kreuzgang (idegen)
 • folyosó, körfolyosó, keresztfolyosó

kárál

ige
 • kotkodácsol, káricál (tájnyelvi), karicsol (tájnyelvi), kertyeg (tájnyelvi), kinceleg (tájnyelvi), krécsél (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, karattyol (bizalmas), kotyog, lefetyel
 • zsémbel, szájaskodik, szájal, perel, veszekszik

kiegyenlít

ige
 • ellensúlyoz, kompenzál, egalizál, nivellál, egy szintre hoz, kiegyensúlyoz, ellentételez, temperál (idegen), összehangol, összhangba hoz
 • áthidal, felold, eloszlat, elsimít, semlegesít, megszüntet
 • kifizet, megfizet, visszafizet, rendez, lekvittel (bizalmas), szaldíroz (idegen), rekompenzál (idegen), kielégít, kárpótol, leró, törleszt
 • egyenlővé tesz, behoz

lebarnít

ige
 • (szleng): leszid, letol (bizalmas), leszúr
 • megszégyenít

készítmény

főnév
 • gyártmány, termék, preparátum (idegen), csinálmány, produktum (idegen), alkotás, mű

indián

melléknév
 • rézbőrű, indus (régies)
 • (tájnyelvi): burgonya

kigondol

ige
 • kitalál, kitervel, kitervez, kispekulál (bizalmas), kiagyal, kieszel, kiókumlál (bizalmas), kiötöl, kifőz, elgondol, elképzel, kisüt, költ, kifundál, kiokoskodik, forral, kimódol, eltervez, megtervez, kimesterkél, kielmél (régies), kifineszel (tájnyelvi)
 • (régies): feltalál, megalkot, kitalál

leforráz

ige
 • leönt, blansíroz, abárol (tájnyelvi), beforróz (tájnyelvi), leforrászol (tájnyelvi), forráz
 • megszégyenít
 • kijózanít
 • (tájnyelvi): megcsíp (dér növényt)