hűsítő szinonimái

melléknév, főnév
 • üdítő, frissítő, élénkítő, hűtő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kapitális II.

melléknév
 • nagyszerű, kiváló, remek
 • főbenjáró, nagy fontosságú
 • (bizalmas): iszonyú, szörnyű, nagy, hatalmas, óriási

érverés

főnév
 • pulzus, érlökés (régies), érszökés (régies), lüktetés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hűsítő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hóka II.

főnév
 • (lovon): csillag, hold, fehér folt

hagyományoz

ige
 • örökít, örökül hagy, testál (régies), hátrahagy, adományoz, átad, átszármaztat, átruház, juttat

gyomorrontás

főnév
 • gyomorhurut, gastritis (szaknyelvi), bélhurut

földdarab

főnév
 • telekrész, telek, házhely, parcella, tag
 • göröngy, hant, rög

hömpölyög

ige
 • folyik, özönlik, árad, zúdul, patakzik, dől
 • (füst): gomolyog, tolul
 • (tömeg): tódul, nyomul, áramlik, ömlik
 • (régies): hengereg, hömpörög (tájnyelvi)

iszap

főnév
 • sár, üledék, latyak, posvány, salak, dágvány (tájnyelvi)
 • seprő, alj, csapadék (szaknyelvi), maradvány (szaknyelvi), reziduum (szaknyelvi)

rigolyás

melléknév
 • szeszélyes, bogaras, hóbortos, bolond, dilis, különc, raplis (bizalmas)
 • házsártos, zsémbes, veszekedős, összeférhetetlen

felhívás, fölhívás

főnév
 • felkérés, felszólítás, parancs, rendelet, kiáltvány, hirdetés, hirdetmény, pályázat, falragasz, plakát, felirat, közlemény, reklám, invit (idegen), invokáció (szaknyelvi)

felbonthatatlan, föl

melléknév
 • szétbonthatatlan, megbonthatatlan, oldhatatlan, örökös

csörög

ige
 • szól, zörög, berreg, csörömpöl, zakatol, csönget, csikorog
 • csobog, csörgedez
 • kelepel, cserreg-berreg (tájnyelvi), csörög-börög (tájnyelvi), barcag (tájnyelvi)
 • (bizalmas): telefonál, telcsizik (bizalmas)
 • (szleng): táncol, lötyög (bizalmas), pörög, ráz (szleng), riszál (szleng), zötyög (szleng)

felsorakozik, fölsor

ige
 • igazodik, feláll, felfejlődik (sorba), sorakozik
 • tömörül, csoportosul, egyesül

jártas

melléknév
 • ismerős, otthonos, bennfentes, bejáratos
 • járatos, gyakorlott, tapasztalt, szakavatott, szakszerű, hozzáértő, kompetens (szaknyelvi), tájékozott, jól informált, tanult, művelt, próbált, képzett, szakképzett, szakértő, dologértő, ügyes, rutinos, verzátus (régies)

káromkodik

ige
 • szitkozódik, szidalmaz, gyaláz, káromol, átkozódik, szentségel, adtateremtéz, szedtevettézik, ebugattázik, teremtettézik, teringettézik, becstelenkedik (tájnyelvi), mocskolódik (tájnyelvi), kárhozkodik (tájnyelvi), istenez (tájnyelvi), cifráz (tájnyelvi), anyázik (szleng), szakrázik (szleng), szakkermentez (régies), szakramentíroz (régies) Sz: átkozódik, mint a kereketört kocsis; átkozódik, mint a zupás őrmester; erősen fújja az adtát; káromkodik, mint a zápor; lábuknál fogva húzza le a szenteket az égből; majd lerántja az eget; megereszti a huszármiatyánkot; szalonnát evett, megcsúszott a szája; szórja, mint katona az adtát; úgy káromkodik, mint egy kocsis; vasvillát köpköd

kutatás

főnév
 • keresés, nyomozás, cserkészés, csapázás (tájnyelvi), keresgélés, felderítés, kifürkészés, kipuhatolás, szaglászás, szimatolás, invesztigáció (idegen), invesztigálás (szaknyelvi), vizslatás, kémlelés, szondázás, tudakozódás, kérdezősködés, kivizsgálás
 • tanulmányozás, stúdium, vizsgálat, búvárlat, adatgyűjtés, elemzés, analízis

kisurran

ige
 • kiszökik, kioson, kilopódzik, kibújik, kicsúszik, kisuhan, kimenekül, kisettenkedik, kisompolyog, kisunnyog (bizalmas), kitakarodik, kifirren (tájnyelvi), kisuttyan (tájnyelvi), kisuvad (tájnyelvi)

hűvös II.

főnév
 • (szleng): börtön, fogda, fogszi (szleng), dutyi (bizalmas), kaptár (szleng), kaszni (bizalmas), kóter (régies), sitkó (szleng), sitt (szleng)

hívő

melléknév, főnév
 • istenhívő, istenfélő, istenes, vallásos, religiózus (régies), kegyes (régies), ájtatos, áhítatos (valaki előtt)

inkorrekt

melléknév
 • tisztességtelen, becstelen, jellemtelen, gerinctelen

királyság

főnév
 • regnum (régies), monarchia, ország, birodalom, impérium (idegen), állam

igazán

határozószó
 • igazában, igazából, valójában, valóságosan, valóban, bizony, csakugyan, tényleg, ténylegesen, komolyan, tagadhatatlanul
 • nagyon, őszintén, szívből, igaziból (bizalmas), igazándiból (tájnyelvi), igen, úgy, alaposan, istenigazában, frankón (szleng)
 • okvetlenül, kétségtelenül, kétségkívül, vitathatatlanul, biztosan, bizonyosan, tényleg

hajtás1

főnév
 • kergetés, űzés, hajtóvadászat
 • robot, meló (bizalmas), keccsölés (szleng), gürizés (szleng), iram, hajrá
 • kocsizás, szekerezés
 • autóvezetés

irgalmatlan

melléknév
 • könyörtelen, könyörületlen, kíméletlen, embertelen, szívtelen, keményszívű, kőszívű, kegyetlen, embernyúzó, érzéketlen, részvétlen, vad, durva, hajthatatlan, kérlelhetetlen, ellenséges

kisokos

főnév
 • notesz, jegyzet, jegyzetfüzet