kintorna szinonimái

főnév
 • verkli, sípláda (régies), tekerőgép (régies), kornyika, zenélőláda

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felhoz, fölhoz

ige
 • felhúz, felhord, felcipel, felvonszol, felcűgöl (tájnyelvi), felszállít, felemel, kiemel
 • (labdát) felvezet
 • előhoz, felidéz, felelevenít, hivatkozik, idéz, említ, szóba hoz, szóvá tesz, előáll (valamivel), említést tesz, utal, céloz, felvet, érint, előáll, előhozakodik, felhozakodik (tájnyelvi)

teherbíró

melléknév
 • erős, szilárd, tartós, megterhelhető, teherképes (szaknyelvi), jól megépített, hordképes (szaknyelvi)
 • erős lelkű, életerős, edzett, strapabíró (bizalmas), szívós, izmos, keménykötésű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kintorna szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiélez

ige
 • kiélesít, kifen, megélesít, élez, kiköszörül
 • kihegyez, sarkít, polarizál (idegen), markíroz, hangsúlyoz, eltúloz, kiemel, fokoz, erősít, kimélyít
 • poentíroz (idegen), csattanóval fejez be

jóravaló

melléknév
 • derék, komoly, becsületes, tisztességes, kötelességtudó, megbízható, korrekt, rendes, kifogástalan, jóféle, helyre (tájnyelvi), érdemes (tájnyelvi), jószívű
 • (régies): alkalmas, hasznos, rendes, megfelelő
 • hatásos
 • (tájnyelvi): kiadós, nagy
 • értékes

jártas

melléknév
 • ismerős, otthonos, bennfentes, bejáratos
 • járatos, gyakorlott, tapasztalt, szakavatott, szakszerű, hozzáértő, kompetens (szaknyelvi), tájékozott, jól informált, tanult, művelt, próbált, képzett, szakképzett, szakértő, dologértő, ügyes, rutinos, verzátus (régies)

hozzáad

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, csatol, kiegészít, hozzátold, hozzáfüggeszt, hozzátűz, hozzáilleszt, megtold, kipótol, hozzácsap, hozzávesz, hozzászámít, megtetéz, gyarapít, hozzákapcsol, kikerekít, mellévet (régies)
 • összeesket, összeházasít, férjhez ad, feleségül ad, nőül ad

kikopik

ige
 • elvékonyodik, kilyukad, szétfoszlik, kifoszlik, kifeslik, szétszakad, kirojtosodik, szétmegy, tönkremegy, kikeshed (tájnyelvi), kikeslik (tájnyelvi), kikoszpitolódik (tájnyelvi), kimelled (tájnyelvi)
 • kifogy (valamiből), megfogyatkozik (valamiben)
 • (valahonnan): elmarad, kimarad, kikerül

konfirmál

ige
 • megerősít, jóváhagy (szaknyelvi)
 • erősít, állít
 • bizonyít

szükségszerű

melléknév
 • szükséges, bekövetkező, elkerülhetetlen, kétségtelen, okvetlen, óhatatlan, biztos

háncs

főnév
 • héj, kéreg, burok, hüvely, bőr

hajóhad

főnév
 • flotta, hadiflotta, hajóraj, hajósereg, armada (régies)
 • flottilla (idegen)

emléktárgy

főnév
 • emlék, szuvenír, ereklye, relikvia
 • trófea

határozat

főnév
 • döntés, utasítás, rendelkezés, végzet (régies), rendelet, szabály, törvény, ítélet, végzés, rezolúció (régies), verdikt (régies), dekrétum, deliberátum (idegen), decízió (idegen), határozmány (régies)

kormoz

ige
 • bepiszkít, bemocskol, befeketít
 • (szleng): félrevezet, becsap, rászed

kukac

főnév
 • pondró, lárva, pajor, nyű, giliszta, féreg (régies)
 • (bizalmas): hímvessző, kuki (bizalmas), bögyörő (tájnyelvi), fütyi (bizalmas), pöcs (durva)

ABC-áruház

főnév
 • ábécé (bizalmas), szupermarket, élelmiszerbolt, bolt, üzlet

megtérít

ige
 • visszafizet, megfizet, megad, viszonoz, kipótol, kiegyenlít
 • leró, fedez, visel
 • kárpótol, jóvátesz, helyrehoz, rekompenzál (idegen), kompenzál, kártalanít, kárpótlást nyújt
 • visszatérít, áttérít
 • (tájnyelvi): megfordít, visszafordít

mágikus

melléknév
 • varázslatos, varázsos, bűvös, bűbájos (régies), ördöngös, boszorkányos, lenyűgöző, igéző, csodás

kinyomoz

ige
 • megtudakol, kikutat, kivizsgál, kifürkész, kiszimatol, kiszaglász, kiszagol (bizalmas), kikémlel, kipuhatol, kitapogat, kinyomász (tájnyelvi), kiderít, megtud, kibogoz, felfed, feltár, tisztáz, felgöngyölít, napfényre hoz, napvilágra hoz, fényt derít (valamire), felderít, inkvirál (idegen), kitájékoz (tájnyelvi), kitud (tájnyelvi), kitudokál (tájnyelvi)

kicsúszik

ige
 • kisiklik, kibújik, megugrik (bizalmas), kisurran, kicsesszen (tájnyelvi), kisuvad (tájnyelvi)
 • kiszabadul, kimenekül

kiviláglik

ige
 • (régies): kivilágít, kisüt, kitűz
 • kiderül, fény derül (valamire), kitűnik, kisül, kitetszik (választékos), kivilágosodik

lövedék

főnév
 • töltény, puskagolyó, golyó, sörét, töltet (régies), hákámalac (szleng)
 • (régies): hajítófegyver

kísérleti

melléknév
 • tudományos, tapasztalati, kutatási, vizsgálati, empirikus, experimentális (idegen), teszt-, kémleleti (régies)
 • vizsgált
 • próbaképpeni, időleges, átmeneti, ideiglenes, provizórikus (idegen)

kábítószer-élvező

főnév
 • drogos, drogista, narkós (bizalmas), kábszeres (bizalmas), anyagos (szleng), füves (szleng), kokós (szleng)

kokettál

ige
 • kacérkodik, flörtöl, incselkedik, ingerkedik, évődik, enyeleg, kötődik, cicázik, pajkoskodik, hamiskodik, szemez (bizalmas), hetyeg (bizalmas)

magányos

melléknév
 • (hely): félreeső, elhagyatott, elhagyott, magában álló, elszigetelt, elkülönült (régies), különálló
 • gazdátlan
 • (ember): egyedülálló, társtalan, facér, árva, elhagyatott, elhagyott, magára maradt, magára hagyott, egyedül való (tájnyelvi), egyedüles (régies)
 • elvonult, visszavonult, magának való