gyógyvíz szinonimái

főnév
 • termálvíz, gyógyforrás, forrásvíz, ásványvíz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

midőn

határozószó
 • mikor, amikor

mostoha I.

melléknév
 • szeretetlen, rideg, gonosz, kegyetlen
 • kedvezőtlen, rossz, hátrányos, zord
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyógyvíz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gonosz II.

főnév
 • (bizalmas): gazember, haramia, kígyófajzat, lator, pokolfajzat, ördögfajzat
 • ördög, sátán, gonosz lélek
 • gaztett, gonosztett

fenyegető

melléknév
 • vészjósló, vészterhes, félelmetes, félelmes (régies), ijesztő, elborzasztó, vérfagylaló (régies)
 • vészes, baljós, baljóslatú, imminens (szaknyelvi), nyugtalanító, rosszat sejtető

felsorakozik, fölsor

ige
 • igazodik, feláll, felfejlődik (sorba), sorakozik
 • tömörül, csoportosul, egyesül

étkező

főnév
 • étkezde, falatozó, menza, vendéglő, étterem, büfé
 • étkezőhelyiség, ebédlő, refektórium (régies)

gyanakodás, gyanakvá

főnév
 • gyanú, gyanítás, bizalmatlanság, bizalmatlankodás, tamáskodás, kételkedés, kétkedés, kétely

harap

ige
 • eszik, falatozik, bekap (valamit) (bizalmas)
 • mar, csíp
 • (hal): pedz, kap

parazita

főnév, melléknév
 • élősködő, élősdi
 • (pejoratív): ingyenélő, naplopó, önző, pióca, vérszívó, vérszopó, potyaleső

előkelő I.

melléknév
 • úri, nagyúri, nemesi, arisztokratikus, nobilis (idegen), kékvérű Sz: magas ágyból való; ezüstkanállal a szájában született
 • kiemelkedő, elsőrangú, kiváló, illusztris
 • választékos, finom, kifinomult, disztingvált

ellentét

főnév
 • ellentmondás, kontraszt (választékos), antagonizmus, oppozíció (szaknyelvi), antitézis (szaknyelvi), kontroverzia (idegen), differencia, diszharmónia, antonímia (szaknyelvi), diszparitás (szaknyelvi), polaritás (szaknyelvi)
 • szembenállás, nézetkülönbség, nézeteltérés, összeütközés, konfliktus, viszály, feszültség
 • (valaminek): ellenkezője, visszája, fonákja, fordítottja, inverze (szaknyelvi)

betapaszt

ige
 • betöm, befed
 • beragaszt
 • (szájat, fület): befog

elszigetel

ige
 • elkülönít, eltorlaszol, elrekeszt, izolál, elzár, elválaszt, szeparál, elbarikádoz, elhatárol, kiközösít, bojkottál, lokalizál (szaknyelvi), korlátoz, megszorít, körülhatárol, különválaszt, leválaszt, lekapcsol, befagyaszt

határozat

főnév
 • döntés, utasítás, rendelkezés, végzet (régies), rendelet, szabály, törvény, ítélet, végzés, rezolúció (régies), verdikt (régies), dekrétum, deliberátum (idegen), decízió (idegen), határozmány (régies)

hogyan II.

főnév
 • eljárási mód, módozat, módszer, know-how (idegen)

kifúr

ige
 • átfúr, átlyukaszt, kilyukaszt, belyukaszt, lyuggat, perforál, keresztülfúr, keresztülszúr, átszúr, átdöf, keresztüldöf
 • kitúr, kiutál
 • (szleng): elbánik (valakivel), kitol (bizalmas), kiszúr (valakivel) (bizalmas), kibabrál (valakivel) (bizalmas)

jogosít

ige
 • képesít (valamire), alkalmassá tesz (valamire)
 • érvényesít, elismer, hitelesít, igazol, törvényesít, legitimál (szaknyelvi), engedelmez (régies), szabadékoz (régies)
 • (valamire): fölhatalmaz, megbíz, fölruház

gyomos

melléknév
 • gazos, gizgazos, füves, burjános (tájnyelvi), parés (régies), gyomlálatlan, ápolatlan, gondozatlan

golyhó

főnév
 • fajankó, filkó, mafla, csacsi, tökfej
 • (tájnyelvi): csavargó

haldoklik

ige
 • haldokol (választékos), agonizál (idegen), haldosik (tájnyelvi), utolján van (tájnyelvi)
 • halódik, halófélben van, pusztulóban van Sz: a végét járja, az utolját járja, végsőket vonaglik, utolsókat lélegzik, halálán van, halálküzdelmet vív (választékos), haláltusáját vívja, az utolsókat rúgja (durva), dögrováson van (durva), a halál révén áll; a nyelve hegyén van a lélek; ásóra, kapára nem soká fog várni; búcsúzik az árnyékvilágtól; csak órái vannak hátra; Istennél az obsitja; kiveri a halál vize; lába is a temető felé áll; oly aprót lélegzik, mint a moharmag; orrában hordozza a harangozópénzt; orrában van már a harangkötél; tépi a kontraktust; tusakodik a halállal

jegyszedő

főnév
 • páholynyitogató (régies), bilétaszedő (régies)
 • kalauz, jegykezelő

gyűrű

főnév
 • karika, acélcsat (régies)
 • bilincs, kapocs, abroncs
 • gyűrűhinta
 • hullám, csiga, lokni, göndörség
 • zártvonal, sánc

feszít

ige
 • megfeszít, kifeszít, meghúz, spannol (bizalmas), nyújt
 • nyom, szorít, nekiszorít
 • tetszeleg, adja a bankot (szleng), pöffeszkedik, trónol (pejoratív), fitogtatja magát, díszeleg, parádézik, illeg-billeg, biggyeszkedik (tájnyelvi), feszeleg (tájnyelvi), hegyel (tájnyelvi)

hangfelvétel

főnév
 • hanglemez, lemez, magnókazetta, kazetta, CD, fonogram
 • hanghordozó
 • hangrögzítés

jobban

határozószó
 • inkább, erősebben, fokozottabban, nagyobb mértékben, alaposabban