gerincvelő szinonimái

főnév
 • gerincagy

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kelletlenkedik

ige
 • vonakodik, húzódozik, fanyalog, ódzkodik

tetőcserép

főnév
 • cserép, cserépzsindely (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gerincvelő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

furkósbot

főnév
 • furkó, fütykös, husáng, dorong, bunkó, bunkósbot, nagybot, fustély (régies), gerundium (régies, tréfás), csáfirta (tájnyelvi), lazsnak (tájnyelvi)

felirat, fölirat

főnév
 • felírás, írás, szöveg
 • képaláírás, képszöveg
 • kiírás, cédula, címke, árujegy
 • fölterjesztés, kérvény

felbonthatatlan, föl

melléknév
 • szétbonthatatlan, megbonthatatlan, oldhatatlan, örökös

enciklopédia

főnév
 • ismerettár, lexikon

gardrób

főnév
 • ruhásszekrény, gardróbszekrény
 • öltözőszoba
 • ruhatár
 • ruhakészlet, ruhaállomány

háborúskodik

ige
 • hadat visel, harcol, csatázik, hadakozik, küzd, vív, tusakodik, viaskodik
 • ellenségeskedik, gyűlölködik, viszálykodik, veszekedik, perel

összeegyeztet

ige
 • összhangba hoz, koordinál, összehangol, egybehangol, egységbe hoz, közös nevezőre hoz
 • korrigál, hozzáigazít, hozzáidomít, összehasonlít, egybevet
 • áthidal, kibékít, összebékéltet

elhajít

ige
 • eldob, elvet, elrepít, ellódít

elégszer

határozószó
 • kellő számban
 • sokszor, gyakran

bekeretez

ige
 • berámáz, keretbe foglal, rámába foglal

ellentét

főnév
 • ellentmondás, kontraszt (választékos), antagonizmus, oppozíció (szaknyelvi), antitézis (szaknyelvi), kontroverzia (idegen), differencia, diszharmónia, antonímia (szaknyelvi), diszparitás (szaknyelvi), polaritás (szaknyelvi)
 • szembenállás, nézetkülönbség, nézeteltérés, összeütközés, konfliktus, viszály, feszültség
 • (valaminek): ellenkezője, visszája, fonákja, fordítottja, inverze (szaknyelvi)

hajóhad

főnév
 • flotta, hadiflotta, hajóraj, hajósereg, armada (régies)
 • flottilla (idegen)

háziasszony

főnév
 • háztartásbeli, gazdasszony, házinő (régies), a ház asszonya, családanya
 • tulajdonosnő, szállásadónő, lakásadónő, főbérlőnő, házinéni

keresztfűrész

főnév
 • ágfűrész, nyesőfűrész, hasábfűrész

irányított

melléknév
 • vezetett, sugallt
 • megszabott, szabályzott

gesztikulálás

főnév
 • gesztikuláció, hadonászás, taglejtés, mutogatás

front

főnév
 • harctér, harcmező, hadszíntér, küzdőtér
 • arcvonal
 • arc, arcél, homlok, homlokzat, homlokfal, oromfal
 • előrész
 • tömörülés, tömb, egységfront
 • frontátvonulás, időjárás-változás

gyerekjáték

főnév
 • semmiség, könnyű dolog, potomság, potyaság (bizalmas), tánciskola (szleng)

ingatlan

főnév
 • immobilia (idegen)

gödrös

melléknév
 • hepehupás, döcögős, zötyögős, zökkenős, rázós (szleng), kotyoros (tájnyelvi)

félmeztelen

melléknév
 • félig öltözött, hiányos öltözetű, félpucér, félcsupasz, gatyás (tájnyelvi)

gyötrelmes

melléknév
 • kínzó, sanyarú, nyomorúságos, fájdalmas, keserves, gyötrő, lesújtó, leverő
 • fárasztó, nehéz

iparkodik

ige
 • igyekszik, törekszik, dolgozik, szorgoskodik, töri magát, serénykedik, buzgólkodik, rákapcsol, fáradozik, rajta van, robotol (bizalmas), mozog (bizalmas), kapaszkodik (bizalmas), habódzik (tájnyelvi), iperedik (tájnyelvi), keccsöl (szleng), gyűri az ipart (szleng), güzül (szleng), körmösködik (régies), markoskodik (régies), szepelkedik (tájnyelvi) Sz: nem lép kétszer egy nyomba