koncert szinonimái

főnév
 • hangverseny
 • (szaknyelvi): versenymű, zenemű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beosztott

főnév
 • alárendelt, alantas, alkalmazott, kutyaütő (tájnyelvi)

gettó

főnév
 • zsidónegyed
 • nemzetiségi negyed
 • (szleng): iskola
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a koncert szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kitapos

ige
 • (utat): kijár, kitapod (tájnyelvi), kitapicskál (tájnyelvi), kirocskál (tájnyelvi), kitapacíroz (tájnyelvi)
 • elnyű, elkoptat, kitágít, kicsámpáz, félretapos
 • kinyomkod, kicsavar, kifacsar, kisajtol, kitipor (tájnyelvi)
 • megszerez, kijár, elér, kikönyököl, kierőszakol, kikényszerít

kendő

főnév
 • keszkenő (régies)
 • fejkendő, vállkendő, stóla, nagykendő, berliner (tájnyelvi)
 • törlőruha, törlőkendő, portörlő, konyharuha, edénytörlő, edénykendő

káromkodik

ige
 • szitkozódik, szidalmaz, gyaláz, káromol, átkozódik, szentségel, adtateremtéz, szedtevettézik, ebugattázik, teremtettézik, teringettézik, becstelenkedik (tájnyelvi), mocskolódik (tájnyelvi), kárhozkodik (tájnyelvi), istenez (tájnyelvi), cifráz (tájnyelvi), anyázik (szleng), szakrázik (szleng), szakkermentez (régies), szakramentíroz (régies) Sz: átkozódik, mint a kereketört kocsis; átkozódik, mint a zupás őrmester; erősen fújja az adtát; káromkodik, mint a zápor; lábuknál fogva húzza le a szenteket az égből; majd lerántja az eget; megereszti a huszármiatyánkot; szalonnát evett, megcsúszott a szája; szórja, mint katona az adtát; úgy káromkodik, mint egy kocsis; vasvillát köpköd

ínséges

melléknév
 • nyomorúságos, nélkülöző, szűkös, szegény, szegényes, szűkölködő, sovány, katasztrófa sújtotta, siralmas, nyavalyás, szánalmas, szánandó, sanyarú, nyomorgó, éhenkórász, koldusbotra jutott

kobold

főnév
 • szellem, manó, törpe

közkedvelt

melléknév
 • népszerű, kapós (bizalmas), kelendő, keresett, divatos, kurrens, felkapott (bizalmas), híres, frekventált, szeretett, kedvelt

tejcsarnok

főnév
 • tejbolt, tejüzlet, tejcsárda
 • (durva): női mell, cici (bizalmas), didi (bizalmas), didkó (szleng), duda (szleng), lökhárító (szleng), tejcsárda (szleng)

hétrét

határozószó
 • földig, mélyen

háziasszony

főnév
 • háztartásbeli, gazdasszony, házinő (régies), a ház asszonya, családanya
 • tulajdonosnő, szállásadónő, lakásadónő, főbérlőnő, házinéni

fafejű

melléknév
 • értetlen, ostoba, buta, oktalan, tökéletlen, nehézfejű, nehéz felfogású, tompa agyú, hülye, tökfejű, hájfejű, vízagyú (szleng), hígagyú (durva)
 • konok, makacs, dacos, csökönyös, nyakas, vaskalapos, merev, begyepesedett

hogyan II.

főnév
 • eljárási mód, módozat, módszer, know-how (idegen)

kukac

főnév
 • pondró, lárva, pajor, nyű, giliszta, féreg (régies)
 • (bizalmas): hímvessző, kuki (bizalmas), bögyörő (tájnyelvi), fütyi (bizalmas), pöcs (durva)

legyűr

ige
 • leteper, leterít, lebír, legyúr, alányom, felülkerekedik, legyőz, leküzd, megtetejéz (tájnyelvi)
 • leerőltet, lenyel, megeszik, legentet (tájnyelvi), legyürköl (tájnyelvi)

államsegély

főnév
 • állami támogatás, szubvenció (szaknyelvi), kongrua (szaknyelvi)

minduntalan

határozószó
 • lépten-nyomon, gyakran, folyvást, folyton, folytonosan, folyton-folyvást, egyre-másra, furtonfurt (régies), derűre-borúra, sűrűn, mindegyre, váltig, unos-untalan, csak, mindig, egyre

megfellebbez

ige
 • megtámad, megvétóz, megapellál (tájnyelvi), megprotestál (tájnyelvi)

konferanszié

főnév
 • műsorközlő, bemondó, kommentátor, műsorvezető

kiszámít

ige
 • kiszámol, meghatároz, megállapít, felbecsül, felmér, kiértékel, számot vet, összegez, összeszámol, megfejt, megold, kalkulál
 • kikövetkeztet, megjósol, jövendöl, jelez, megtervez

körülbelül

határozószó
 • kb., kábé, hozzávetőleg, közelítőleg, idestova, kvázi, majdnem, megközelítőleg, mintegy, szinte, cirka (bizalmas), nagy vonalakban, nagyjából, globálisan, approximatíve (idegen), csaknem, olyanformán, hasonlóan, lényegében, durván, többé-kevésbé, innen-onnan (tájnyelvi)

megdicsér

ige
 • elismer, kiemel, kitüntetésben részesít, megjutalmaz

korlátlan

melléknév
 • akadálytalan, gáttalan, féktelen
 • abszolút, abszolutisztikus, teljes, önkényes, önkényúri, tökéletes, feltétlen, totális, mindenható
 • szuverén, független, önálló
 • határtalan, végtelen, kifogyhatatlan, kiapadhatatlan, kimeríthetetlen, roppant, óriási, hatalmas, mérhetetlen

kérdőív

főnév
 • űrlap, kérdőlap, blanketta (idegen)

közbe

határozószó
 • közben

megesz, megeszik

ige
 • elharapdál, lerág, eleszik (tájnyelvi), bekajál (szleng), befal, behabzsol, felzabál, felfal, elfogyaszt, elkölt (választékos), beharap (tájnyelvi), beteper (tájnyelvi), megkajol, megkajál (szleng), lenyel, elpusztít, megpapiz (bizalmas), bekap (bizalmas), bedob (bizalmas), behajít (bizalmas), bevág (bizalmas), bekebelez, bepakol (szleng), megzabál, beburkol, bezabál (durva)
 • megemészt, tönkretesz, elpusztít
 • eláraszt, ellep
 • (szleng): elhisz, becsapódik, bekajál (szleng), becumiz (szleng)